Skatt och krig

I olika sammanhang får jag ofta höra från libertarianer att Irakkriget var fel. Inte för att det var en lögn (”ett krig mot islamisk terror”). Inte för att det är hopplöst att sprida frihet i Mellanöstern. Inte för att demokrati inte är detsamma som frihet. Inte för att spridandet av demokrati i Mellanöstern endast främjar fienden (islamisterna). Inte för att det utfördes av fel skäl (sprida demokrati) och på fel sätt (”just war theory”). Nej, istället opponerar de sig emot kriget för att det kostar skattepengar.

Och visst är det en synd. Det är som att strö salt i såret att utöver det altruistiska uppoffrandet av soldater för en omoralisk sak, så ska man dessutom tvingas ge upp ofattbara summor av pengar för denna omoraliska sak. Men det är inte riktigt så dessa libertarianer tänker.

Libertarianerna jag talar om tänker istället så här: eftersom individen har rätt till egendom, och eftersom skatt innebär att folk tvingas betala pengar till staten, är skatt stöld. Det är alltså en kränkning av individens rättigheter. Det är därför fel, omoraliskt, oförsvarbart. Strikt talat är detta sant. Skatt är stöld. Det är omoraliskt. Det är en kränkning av individens rättigheter.

Hur ska man då förhålla sig till detta? Svaret är enkelt: staten bör finansieras frivilligt. Och ja, jag tror att detta kommer att fungera alldeles utmärkt. Jag tror inte att det kommer vara några som helst problem. Nej, jag anser självklart inte att det skulle fungera idag. Det måste till många förändringar innan avskaffandet av skatten är aktuellt. Inte minst måste kulturen förändras. Som Ayn Rand påpekade vore en sådan reform den sista reformen i övergången till ett helt fritt samhälle, inte den första.

Statens enda legitima roll är att skydda individens rättigheter. Så även om skatt förvisso är fel, är skatt för att finansiera de delarna av statens om ägnar sig åt detta (polis, domstol och försvar), inget att klaga över. Möjligen kan man klaga över att inte tillräckligt mycket pengar går till polis, domstol och försvar.

Alla rationella människor inser att deras frihet förutsätter en nattväktarstat och att det därför är i deras egenintresse att finansiera den. Det är därför frivillig finansiering inte kommer att vara ett problem i ett fritt och rationellt samhälle; rationella egoister betalar gladeligen för en sådan stat.

Så rationella egoister klagar därför inte på Irakkriget för att de måste betala skatt för att finansiera militären eller krig mot Irak. Om kriget mot Irak hade utförts av rätt skäl och på rätt sätt, då hade det inte funnits några goda skäl att klaga alls. (Förresten skulle kriget mot Irak vara avsevärt billigare om det hade genomförts under korrekta premisser.) Jag tycker, ärligt talat, att detta är ett mycket dåligt argument emot Irakkriget.

Med detta sagt hoppas jag nu att ingen ska förväxla min syn på saken med en del libertarianers syn på saken. Men med tanke på hur svårt det är för somliga att läsa vad man faktiskt skriver, är det nog ett ganska hopplöst önskemål från min sida. Nåja, man gör vad man kan. Ingen kan anklaga mig för att inte ha försökt.

13 reaktioner på ”Skatt och krig

 1. Jag tycker inte det är ett mycket dåligt argument. Du har helt rätt i det mesta du skriver, men problemet är att som staten idag är organiserad så innebär krig alltid extra skatt. Och även om rationella egoister förvisso inte har något emot att betala för försvarskrig är det inte bara rationella egoister som har rättigheter, vilket är varför exempelvis kommunister har yttrandefrihet och varför folk har rätt att bruka heroin. Således innebär även försvarskrig rättighetskränkningar.

  Förvisso kan man tycka, och det tycker jag också, att det eliminerande av framtida rättighetskränkningar som försvarskrig -om de utförs på rätt sätt- uppnår är värt dessa rättighetskränkningar. Det var även vad den libertarianske filosofen David Friedman (han som mest är känd för sin pappa) kom fram till i sin bok The Machinery of Freedom där han menade att i en hypotetisk situation där det var nödvändigt skulle han anse det berättigat med skatt och värnplikt för att försvara landet mot en utländsk totalitär regims invasion.

  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_41.html

  Motviljan mot alla krig baserat på att de i dagsläget innebär skatt är alltså i grunden giltigt, dock inte så starkt att de i fallet med försvarskrig (dock definitivt inte i fallet med altruistiska av Dick Erixon-typ) överväger de starkare argumenten emot. Jämför med hur argumentet mot dödsstraff att oskyldiga som senare upptäcks vara just oskyldiga inte kan kompenseras är ett giltigt argument, dock inte så starkt så att det överväger argumenten för dödsstraff.

 2. Jag tycker nog fortfarande att det är ett dåligt argument. Och vi kanske pratar förbi varandra här (i vilket fall du får säga till). Ja, skatt är en rättighetskränkning. Det är inte bara en kränkning av kommunisternas och knarkarnas rättigheter, det är likaså en kränkning av de rationella egoisternas rättigheter.

  Min poäng var bara den att eftersom försvaret är en av statens legitima uppgifter, är argument mot Irakkriget baserat på skatt ett dåligt sådant. (Inte för att det vore dumt att klaga på rättighetskränkningar, utan för att detta i så fall är den mest ”ofarliga” rättighetskränkningen av dem alla.) Irakkriget är inte fel på grund av att det finansieras av skatt. Och skatt blev inte dåligt på grund av Irakkriget.

  Det bästa jag kan säga till försvar för en argumentation som denna (att Irakkriget var fel för att det finansieras genom skatter), är väl att det är sant att skatter liksom andra omoraliska institutioner, såsom värnplikten, gör det mycket lättare för staten att starta sådana altruistiska krig som till exempel Irakkriget.

  I så fall går det ifrån att vara ett mycket dåligt argument till ett helt OK argument. Men detta är inte en argumentation som jag har hört de senaste åren. Jag har kanske missat andra som har tagit upp den förut. Jag tycker ju att både en och annan borde ha tagit upp den långt före mig. Vad säger du Stefan?

 3. Idén att nattväktarstaten skulle kunna finansieras med hjälp av frivilliga bidrag framstår enligt min mening som ett dumt försök att komma förbi ett ”obehagligt” problem.

  Att betala skatt bör endast vara frivilligt i den meningen att den som inte uppskattar en viss stats politik och inte vill bidra till finansieringen av den staten givetvis skall ha rätt att utvandra.

  Däremot är det inte rimligt att en viss samhällsmedborgare – som inte utvandrar – ostraffat skall kunna undandra sig skyldigheten att bidra till finansieringen av staten. De som bedriver näring, eller äger fast egendom eller bara bor inom en viss stats territorium drar nytta av statens verksamhet och skall därför betala precis av samma skäl som att den som vill köpa en bil skall tvingas betala bilen.

  Statens verksamhet är till sin natur sådan att den som inte vill ”köpa” statens verksamhet måste söka sig till antingen en annan stat eller något statslöst territorium.Egentligen är detta inte konstigare än att den som inte uppskattar en viss korvkiosk får söka sig till en annan.

  Om man slår sig ned i ett statslöst territorium lär man dessutom bli tvungen att bygga upp någon typ av eget militärt försvar, vilket knappast lär vara gratis. (Observera att tanken på vad som gäller på ett statslöst territorium är ett hypotetiskt resonemang som förutsätter existensen av statslösa territorier.)

 4. Det är möjligt att vi talar förbi varandra. För min invändning var inte egentligen en saklig sådan utan en mot antydningen att skatteargumentet var helt ogiltigt, istället för att bara vara svagt. Och det är skillnad mellan ogiltiga och svaga argumemt. Ogiltiga argument är helt felaktiga, medan svaga argument är legitima men inte tillräckligt starka för att överväga argumenten emot. Jämför som sagt med dödsstraffdebatten där argumentet ”det är alltid fel att döda” är ett ogiltigt argument mot dödsstraff och ”med dödsstraff kan redan dömda inte kompenseras om man senare kommer på att de var oskyldiga” som är ett svagt argument.

  Poängen är då att allt uttag av skatt kommer att innebära rättighetskränkningar och att alla krig i dagsläget lär innebära mer skatt. Det är en generell kritik mot alla krig som faktiskt i grunden får ses som giltig. I fallet med genuina försvarskrig är visserligen det visserligen svagare än argumenten för, men ändå inte ogiltigt.

 5. Flavians kommentar förtjänar iofs ett utförligt och seriöst svar – men eftersom Flavian också strör förolämpningar omkring sig (mot mig och mot George Reisman) på Robin Ekmans blogg, får det vara tills vidare.

 6. ”Idén att nattväktarstaten skulle kunna finansieras med hjälp av frivilliga bidrag framstår enligt min mening som ett dumt försök att komma förbi ett ‘obehagligt’ problem.”

  Vad pratar du om? Vad är det för ”dumt” med detta sätt att undvika vad för ”obehagligt” problem?

  ”Däremot är det inte rimligt att en viss samhällsmedborgare – som inte utvandrar – ostraffat skall kunna undandra sig skyldigheten att bidra till finansieringen av staten. De som bedriver näring, eller äger fast egendom eller bara bor inom en viss stats territorium drar nytta av statens verksamhet och skall därför betala precis av samma skäl som att den som vill köpa en bil skall tvingas betala bilen.”

  Varför ska man tvinga dem? Det räcker väl att konstatera att de bör göra det på eget initiativ, och att de också lär göra det helt frivilligt, just precis för att det ligger i deras rationella egenintresse att göra det.

  Om vi har kommit så långt att vi har lyckats etablera en nattväktarstat förutsätter det faktiskt att kulturen har förändrats dramatiskt i det avseende att den har blivit betydligt mer rationell. Så all diskussion om hur man ska få massorna till att frivilligt bidra till statens finansiering måste ske utifrån en sådan kontext. All diskussion utifrån dagens kontext, är mer eller mindre irrelevant.

  Rationella egoister inser att parasitism är en dum idé; det är dumt eftersom orättvisa inte lönar sig. De inser att nattväktarstatens personal inte ska jobba gratis. De är också människor med rättigheter. Eftersom rationella människor är logiska och konsekventa, kommer de att inse att de bör behandla dem som betalda tjänare, inte som obetalda slavar. Och dessutom får de ju polis, domstol och försvar för sina pengar. De får alltså ett skydd för deras rättigheter, inte ”gratis” välfärd åt grannarna på bekostnad av deras rättigheter som ju är fallet i dagens välfärdsstat.

  Många som idag avfärdar idén om frivillig finansiering av staten som löjligt och dumt gör det med motiveringen att ingen skulle frivilligt ge bort 60% av deras inkomst i skatt bara för att försörja sina arbetslösa grannar. Och visst, det finns säkert väldigt många som inte alls har någon lust att göra detta. Men allt detta är i vilket fall som helst irrelevant eftersom en tillräcklig och effektiv nattväktarstat ändå inte lär kräva mer än kanske 5-10% av våra inkomster för att fungera. (I länder som ligger i krig blir det kanske mer. Se t ex Israel.)

  Det kommer för de ytterst få, i ett rationellt samhälle, som envisas med att vara irrationella parasiter, att finnas många nackdelar med att inte frivilligt betala skatt. Dessa nackdelar kommer att göra att dessa ytterst få, rester av ett irrationellt förflutna, förblir ytterst få. Om man inte vill ta del av statens tjänster, kan man strunta i att betala skatt, men i så fall kan man inte ringa polisen om man har ett inbrott och man kan inte ta upp sina tvister i en domstol. Det är ett incitament.

  Ett annat incitament är ju sådant som social stigmatisering. Precis som folk som snyltar i övrigt inte brukar bli väl behandlade av sina grannar (eftersom de, snyltarna, är orättvisa när de söker parasitera på andra), lär inte heller snyltare i ett rationellt samhälle behandlas väl. Faktum är att det sociala priset för att inte bidra till statens finansiering lär därför vara högt i ett rationellt samhälle.

  Jämför detta med mångas inställning till välfärdsstaten idag. Allmänheten anser idag att det är självklart att de har rätt till ”gratis” sjukvård och bidrag. I ett rationellt samhälle är det precis lika självklart att man inte har rätt till ”gratis” sjukvård eller bidrag.

  Det är onödigt tidigt att diskutera specifika förslag på hur själva finansieringen kan gå till rent tekniskt. Men Ayn Rands förslag om transaktions- och kontraktsförsäkringar är ju ganska bra. Det går ut på, för de som är obekanta med det, att staten tar ut en liten premie för att lagligen skydda alla kontrakt i ekonomin. Om man inte vill ta del av denna försäkring, är det en fritt att avstå. Men då tar man ju också högre risker och lär få problem med att få andra att göra affärer med en.

  Men utöver Rands förslag om kontraktsförsäkringar, kan jag även tänka mig att när folk t ex köper en vanlig hemförsäkring kommer premien att bli lägre om man betalar skatt. Orsaken till detta är dels den att om man kan ringa polisen efter ett inbrott har skett kan man förhoppningsvis få tillbaka sina stulna ägodelar, varför försäkringsbolaget inte behöver ersätta dig på samma sätt som tidigare. Men dels den att effekten av att ha gott om poliser är lägre brottslighet och premierna är ju lägre för folk som bor i områden med mindre brottslighet.

  Observera att detta bara är ännu ett exempel på hur olika incitament lär påverka människors vilja att frivilligt betala skatt.

 7. Jag vill ställa en motfråga till Carl Svanberg.

  Antag att jag köper en bil på avbetalning och sedan inga pengar flyter in till fordringsägaren. Skall staten i så fall inte tvinga mig att betala?

  Sedan är det nog sant att man kan låta en hel del av statens verksamhet finansieras med hjälp av olika avgifter. I fallet ovan är det ju rimligt att jag också tvingas betala indrivningskostnader och eventuella rättegångskostnader.

  Däremot kan nog rättsväsendet knappast bli ”självfiansierande” i de fall det handlar om brottsmål och jag tycker nog fortfarande att de som till varje pris vill undvika att betala till en viss stat får flytta till en annan stat.

  Sedan är det förstås sant att statens tjänster är speciella til sin natur såtillvida att staten har ett visserligen territoriellt begränsat men ändock monopol på att tillhandahålla vissa tjänster och det är helt uppenbart så att det är betydligt svårare att anlita en konkurrent till en viss stat än en konkurrent till en viss pizzeria.

 8. Flavian: ”Antag att jag köper en bil på avbetalning och sedan inga pengar flyter in till fordringsägaren. Skall staten i så fall inte tvinga mig att betala?”

  Givetvis. Detta är ju bedrägeri och nattväktarstaten ska skydda oss mot sådana kränkningar av individens rättigheter. Vad är detta för fråga egentligen?

  ”Sedan är det nog sant att man kan låta en hel del av statens verksamhet finansieras med hjälp av olika avgifter. I fallet ovan är det ju rimligt att jag också tvingas betala indrivningskostnader och eventuella rättegångskostnader.”

  Ja, varför inte?

  ”Däremot kan nog rättsväsendet knappast bli ”självfiansierande” i de fall det handlar om brottsmål och jag tycker nog fortfarande att de som till varje pris vill undvika att betala till en viss stat får flytta till en annan stat.”

  Varför tror du detta? Vad har du för argument för detta? Jag misstänker att de som inte vill betala skatt i detta framtida samhälle är så pass irrationella att de ändå inte lär trivas i kulturen. Därför lär de frivilligen flytta. Så utöver allt det jag skrev i mitt förra inlägg, är detta ännu en anledning till varför vi inte lär behöva dras med en massa snyltare på nattväktarstaten.

  ”Sedan är det förstås sant att statens tjänster är speciella til sin natur såtillvida att staten har ett visserligen territoriellt begränsat men ändock monopol på att tillhandahålla vissa tjänster och det är helt uppenbart så att det är betydligt svårare att anlita en konkurrent till en viss stat än en konkurrent till en viss pizzeria.”

  Och din poäng är?

 9. Min poäng är ungefär den att man tvingas ju betala för det man köper och eftersom man i någon mening köper tjänster av staten är det inte så konstigt om man tvingas betala för de tjänsterna heller. Däremot är det faktiskt ett problem att det är något svårare att anlita en ”alternativ leverantör” i de fall man är missnöjd med en viss stats ”service”, än det är om man är missnöjd med en viss pizzeria.

 10. Din ”poäng” är väldigt konstig. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur du kan tänka så som du gör. (Eller nej, med tanke på hur du resonerar i frågan om fraktionella banker är jag, när jag tänker efter, inte alls särskilt överraskad.)

  Du begår ett logiskt felslut som heter det stulna begreppets felslut. Felet består i att du talar om att köpa en vara. Att köpa är att handla med människor på en marknad, att byta värden mot värden, frivilligt. Att bli tvungen att ”köpa” något är däremot något helt annat. Det är inte längre att köpa något i ordets egentliga mening; det är att bli utsatt för en form av utpressning, bedrägeri eller ren stöld.

  Anledningen till varför folk måste köpa saker och ting av varandra på en fri marknad, beror just på att en fri marknad bygger på principen om individens rättigheter.

  I den mån folk erkänner och respekterar denna princip kan de bara ha att göra med varandra i den mån deras förhållanden är frivilliga. För att göra folk intresserade av att ägna sig åt frivilliga utbyten av värden, dvs ägna sig åt handel, dvs att köpa och sälja saker på en marknad, måste båda parterna erbjuda varandra värden. Det är därför ”köpa” endast har en meningsfull betydelse i denna kontext.

  I ditt exempel med ett köp av en bil på avbetalning, förutsatte jag en relevant kontext, nämligen att det var fråga om ett riktigt köp, ett handelsutbyte, på en marknad. Bara i den kontexten är begreppet ”köpa” relevant. Om du däremot hade menat att personen i fråga var tvungen att betala för en bil som han har köpt på avbetalning, eftersom någon satte en pistol mot hans huvud och tvingade honom att köpa bilen till att börja med, då har vi en helt annan situation och det är inte längre fråga om ett riktigt köp. Det är nu fråga om utpressning.

  Staten bör finansieras frivilligt och folk kan och bör frivilligt betala för statens tjänster i ett rationellt samhälle. Du har sagt att detta är en dum idé. Du har emellertid inte en enda gång presenterat ett enda argument till varför du tycker detta. Jag gav dig tre chanser. Nu är dina chanser slut. Adjö.

 11. Carl, att Flavian inte fattar vad du säger beror på att du är klent begåvad! (För det kan väl aldrig tänkas att *Flavian* är klent begåvad?) ;-)

  (Lessen, men ibland kliar det i fingrarna…)

 12. PS. Det är klart att det ligger en poäng i att man ska betala för nattväktarstatens tjänster, ifall man alls utnyttjar dem. Men på vad sätt skulle det göra betalningen mindre frivillig? Det är ju frivilligt att betala hyra för sin lägenhet också; men det betyder ju inte att man kan komma och gnälla, ifall man blir vräkt när man ligger ett halvår efter med hyran. Det frivilliga ligger ju i att man inte behöver bo i lägenheten, ifall man inte är beredd att betala hyran. Det är frivilligt att betala för en strut glass också, men det är ju bara ett annat sätt att säga att det är frivilligt att köpa en glass!

  Problemet är väl vad man gör med eventuella ”fripassagerare” i en nattväktarstat. Struntar i att ge dem polishjälp, ifall de skulle behöva det?

  Om det finns folk som inte betalar för nattväktarstatens tjänster därför att de faktiskt inte har råd med, så finns det ju faktiskt ett svar i Ayn Rands uppsats om saken.

  Och förmodligen skulle problemet vara väldigt marginellt den dag vi faktiskt når fram till en nattväktarstat (av skäl som Carl redan nämnt.)

Lämna ett svar till Flavian Bergström Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.