Frihet med nyanser av tvång

DN:

DET RÄCKER inte med teknik och forskning, framhöll Reinfeldt i sitt invigningstal vid konferensen, det behövs ekonomiska styrmedel också. Till exempel koldioxidskatt, som Kina kunde ha nytta av att införa:

– Jag är fast övertygad om att prismekanismer behövs för att främja en hållbar utveckling. I Sverige är koldioxidskatten 100 euro per ton. I Kina är den noll, sade Reinfeldt.

Han varnade också Kina för att det kan gynna protektionistiska stämningar i Europa om europeisk industri får konkurrensnackdelar genom genom att tvingas köpa utsläppsrätter dyrt för att EU ska nå sina klimatmål medan kinesisk industri slipper sådana pålagor. (Min kursivering.)

Statliga interventioner bruka leda till krav på ytterligare statliga interventioner. Logiken bakom detta fenomen är att statliga interventioner alltid ställer till med problem och att man därför försöker lösa problemet med nya statliga interventioner. Men här ser vi något annat. Här tar man de problem som de statliga interventionerna orsakar i Europa som ett argument för att införa statliga interventioner i ett land där de inte finns och följaktligen inte orsakar några problem. Och allt på uppmuntran av en ”frihetlig” borgerlig politiker.

Det är illa nog när borgerliga politiker, som säger sig stå för frihet, inför nya skatter och regleringar i Sverige. Det är nästan värre när samma borgerliga politiker uppmuntrar Kina att förstöra sin egen friare ekonomi med skatter och regleringar. Om man vill motverka protektionism i Europa, propagera då för värdet av en fri kapitalistisk ekonomi som sådan. Börja inte med att propagera emot en fri kapitalistisk ekonomi i Kina.

Det beteende vi observerar beror dels på mycket dåliga nationalekonomikunskaper hos våra politiker. Men det beror också på mycket dålig filosofi. Det är den dåliga filosofin som gör folk antingen ointresserade av eller oförmögna att t ex ta till sig sund nationalekonomi. Reinfeldt och hans många motsägelser är ett av många exempel på detta.

Reinfeldt har sagt att han bland annat är inspirerad av Hegel. Han har kategoriskt avfärdat att han skulle vara inspirerad av Hegels totalitära drag. Men varje gång Reinfeldt talar om friheten är han alltid nog med att visa att det ett inte ”enkelt” begrepp. Det är snarare ett begrepp ”rikt på nyanser”. (Detta är ett typiskt hegelianskt förhållningssätt.) Som alltid när hegelinspirerade människor talar, betyder detta att totala motsägelser ger oss en mer ”fullständig” bild av verkligheten, i detta fall av frihetens ”sanna” väsen.

Detta innebär inte bara att man i frihetens namn kan tänka sig alla möjliga inslag av våld och tvång i Sverige. Det innebär också att man kan säga sig värna om den relativa ekonomiska friheten i Europa genom att argumentera för att Kina ska införa mer våld och tvång i samhället i form av skatter och regleringar. Det är i princip samma attityd som gjorde det möjligt för många anti-kapitalister att säga att Franklin Dilano Roosevelt, med hjälp av omfattande statliga interventioner, kunde ”rädda” kapitalismen i USA.

Mattias Svensson skrev för ett par år sedan en artikel i Captus där han tog upp just Reinfeldts speciella – hegelianska – frihetsbegrepp:

Det enda han gör riktigt klart är att han inte menar att frihet betyder frihet från politiska ingrepp. Ett sådant frihetsbegrepp – baserat på den liberala traditionens negativa rättighetsbegrepp som lämnar individen fri att sträva efter lycka och egendom genom egna val och i frivillig samverkan med andra – avfärdas av Reinfeldt eftersom det vilar på ”en för enkel analys”. Rätt använd kan politiken istället ”vara ett stöd för människors frihetssträvan”.

Läs gärna hela analysen för den visar just hur bisarrt detta ”rikare” frihetsbegrepp blir med tiden. Det inkluderar som exempel ”friheten” att ha ett statligt finansierat kungahus.

Vid flera senare tillfällen har Reinfeldt ”förtydligat” sin syn på friheten. Smålandsposten:

Det jag har utmanat är tesen att friheten är enkel. Alltså frihet definierad som det en del moderater ägnade sig åt för tjugo år sedan. Friheten för dem var bara frånvaron av politik… Men när friheten går ner på individnivå, när det handlar om transfereringssystem och människors olika beroendeförhållanden, då är friheten mer komplicerad. Då handlar det om att frigöra människor i deras vardagssituation. Och då kallar samma personer mig för samhällsingenjör, därför att jag tar mig an denna komplicerade verklighet. Men det är ett samhällsproblem att människor har brist på frihet i denna praktiska bemärkelse, och det ska alliansen fortsätta fördjupas för att lösa!

Detta är typiskt hegelianskt. Likaså är implikationerna typiskt hegelianska. Ty den totala summan av allt detta är att frihet inte bara betyder frånvaron av tvång och våld, så måste det dessutom betyda just närvaron tvång och våld.

Statsminister Reinfeldt är nog mer inspirerad av irrationella filosofer som Hegel än vad han förstår eller än vad han är villig att erkänna inför sig själv och andra. I vilket fall som helst bådar det inte gott för friheten. Varken i Kina eller Sverige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.