Avskaffa biståndet

De borgerliga har funderat och grubblat över hur de ska finansiera avskaffandet av fastighetsskatten. Det har varit tal om en kommunal avgift kombinerat med höjd reavinstskatt på försäljning av hus. Detta kan kanske i slutändan resultera i att man finansierar avskaffandet av fastighetsskatten, men även om det för många resulterar i att man sammanlagt betalar mindre än tidigare, är det inte fråga om en genuin skattesänkning. Det handlar bara om att man flyttar om skatterna.

Man kan fråga sig varför de borgerliga inte är villiga att finansiera detta förslag genom att helt enkelt föreslå större nedskärningar i välfärdsstaten. Vad sägs om att avskaffa barnbidraget? Det kostade sist jag kollade ungefär vad fastighetsskatten drar in. Men här är ett annat bättre förslag: Vad sägs om att lägga ned biståndet?

Biståndet gör ingen nytta. När det inte göder terrorister och diktaturer, göder det, tro det eller ej, fattigdom. Till råga på allt gör det oss dessutom 30 miljarder kronor fattigare. Det är omoraliskt av staten att tvinga folk att slösa pengar på detta sätt. ”Vanlig” omfördelningspolitik är också omoralisk, men den resulterar ju åtminstone i att många av de som har tvingats betala de höga skatterna får ta del av sina egna pengar. Så det är inte ett lika stort ont som bistånd. Bistånd, däremot, är bara pengar rakt ned i sjön; det är bara en ren och skär omoralisk uppoffring från vår sida.

Därför är det bara bra att moderaterna som, till min kännedom, utgör det enda partiet vågar föreslå ett mindre bistånd. Men vad händer? Jo, naturligtvis ska folkpartiets Birgitta Ohlsson och kristdemokraternas Alf Svensson ta upp detta och kräver nu att de borgerliga ger ett gemensamt besked i frågan. De kräver att vi i Sverige ska fortsätta att slösa pengar på bistånd.

Ohlsson och Svensson är fullt medvetna om att bistånd inte fungerar. Men de insisterar ändå på att biståndet ska förbli på samma höga nivå som idag. De motiverar det med att lösningen på fattigdomen i världen är att verka för demokrati, inte kapitalism, och att det finns en del exempel på hur bistånd direkt har gjort livet bättre för många människor. Som exempel nämner de om vaccinationsprogram och sanitära insatser. Detta är säkert sant, men inget argument för att tvångsfinansiera välgörenhet av det här slaget. Om folk vill lägga ned pengar på välgörenhet av den här typen, då finns det ideella organisationer som de kan sponsra. Blotta faktumet att somliga i Afrika skulle vara i behov av vaccin, mediciner eller mat, är inget argument för biståndet.

Frågan är ju varför dessa länder är fattiga. Det beror på att de är étatistiska. (Det är värt att notera att historiskt sett har de största mottagarländerna av bistånd från det kapitalistiska väst, varit socialistiska länder som Kina, Indien, Sovjetunionen, Kuba och Nordkorea.) De länder som har lyckats ta sig ur sin fattigdom är de länder som väsentligen har anammat kapitalism; erkänna och respektera privategendomen, principen om individens rättigheter, lagstyre, etc. Så det enda man gör genom att slänga pengar på dessa étatistiska länder är att man understöder deras étatistiska politik, dvs orsaken till varför de behöver bistånd till att börja med. Det är därför inte undra på att dessa länder inte har lyfts sig ur fattigdomen, trots att många av dessa länder har tagit emot otroliga summor i bistånd i flera decennier.

Om man verkligen vill göra slut på fattigdomen, se då till att kämpa för bättre idéer. Men att sprida bättre idéer tar tid. Så under tiden bör man verka för att avskaffa biståndet till Afrika. När USA skar ned på biståndet till Sydkorea och Taiwan på 1960-talet, då blev de pressade att ändra på sin ekonomiska politik. De blev pressade att ge sina producenter mer frihet. Och sedan dess har dessa länder lyft sig ur fattigdomen. Men de afrikanska stater som redan på 1960-talet tog emot miljarder, är än idag fattiga och tar än idag emot miljarder. För precis som bidrag ser till att göra individer passiva här i väst, ser bistånd till att göra länderna i Afrika passiva.

Så tvärtemot vad Ohlsson och Svensson säger, vore det endast bra för de fattiga i världen, om västvärlden slutade ge dem bistånd. Någon borde också påminna Ohlsson och Svensson om att det knappast var bistånd som gjorde västvärlden rikt. Det var produktion och handel. Det var vetenskap och teknologi. Det som gjorde detta möjligt var det faktum att tänkarna och producenterna var fria att fungera. Det är just därför som det råder ett sådant starkt samband mellan frihet och välstånd.

Idag behöver inte Kina eller Indien bistånd längre. Men det var inte för att biståndet lyfte dem ur sin fattigdom. Länderna genomförde ekonomiska reformer som till en tillräckligt stor utsträckning befriade landets producenter. I Kina har dessa reformer sedan början av 1980-talet resulterat i att välståndet hela tiden växer. Antalet fattiga blir färre och färre. I Indien har man kunna skönja ungefär samma utveckling sedan de liberala reformerna i början av 1990-talet.

Men det är inte kapitalism som Ohlsson och Svensson pläderar för. Det är demokrati. Men det var inte demokrati som gjorde slut på fattigdomen här i väst. Det är inte heller demokrati som kommer göra slut på fattigdomen i Kina eller Indien, precis som det inte var demokrati som gjorde slut på den i Hongkong. Varför tror de att demokrati har en sådan effekt? Därför att FN säger det. Så här skriver de: ”Demokrati som främsta biståndsmål är en nyckel till framgång. FN:s utvecklingsprogram UNDP har bekräftat att just demokrati är det bästa medlet att bekämpa fattigdom…” Det faktum att de tar FN som en auktoritet är skäl nog för att sluta ta dem på allvar. De vet uppenbarligen inte vad de pratar om.

17 reaktioner på ”Avskaffa biståndet

 1. NyDemokrati bildade parti 1991 och kom in riksdag i samma år. Ian Wachtmeister blev partiledare som var nyliberal men Bert Karlsson var fullständlig socialliberal kanske behärska nyliberal. Före 1991 val ville Ian Wachtmeister avskaffa helt
  bistånd. Ian Wachtmeister talade ut om det är mycket vanlig korruption med biståndpengar och dom många SIDA-personer arbetar mindre än Vad SIDA har krav.
  Det var inte prisvärd för bistånd som sade från NyDemokrati (Bert o Ian). Därför Bert Karlsson och Ian Wachtmeister ville avskaffa helt bistånd.
  Bert Karlsson var inte dum och visste om många många korruption pengar med bistånd, flytninganläggning, och mycket mer annan t.ex Skandias styrsel korruption med gigantisk bonus och optionprogram.
  Invandrarsverket gjorde slarv bort många många miljoner (det visade 50 miljoner kr) men det kan invandrarverket slarv bort 100-200 miljoner kr utan ha bevis.

  Självklart tycker jag SLOPA helt bistånd!!!

 2. PS.

  Jag vill talar dig Carl Svanberg! Sverige har 50% offenlig sektor och 50% privat sektor.
  Det är inte bra Sverige har för stor offenlig sektor gör kostar mycket pengar för skattebetalarna. Offenlig sektor har många verkar och kostar mycket pengar.
  1991 hade Sverige 60-65% offenlig sektor och det låter inte bra.
  NyDemokrati ville minskar från 65% ner till endast 20% offenlig sektor.
  Jag tycker NyD var jätte bra ide om minskar offenlig sektor, därför biståndet och SIDA är tillhör offenlig sektor och måste bort biståndet.

  Jag tycker Sverige måste minskar ner till 20% offenlig sektor så det blir billigare för skattebetalarna.

  Sverige behöver fler privat sektor!!!

 3. Hade jag varit från Göteborg hade den passande kommentaren varit: ”E du go eller?” Svaret på den frågan måste vara nej. Du låtsas att vara förnuftets röst, ofiltrerat av värderingar och politiskt korrekthet? Eller? Du skriver om dig att:

  ”Allt som förnuftet “hänsynslöst” går efter är fakta och logik, och allt vad vårt tänkande implicerar. Vi kan inte själva bestämma vad slutsatserna ska vara i förväg.”

  Ändå är det precis vad du gör här, bestämmer vad din slutsats ska vara, och väljer att inte ens titta på fakta, eller för den delen hittar på egna.

  ”Biståndet gör ingen nytta. När det inte göder terrorister och diktaturer, göder det, tro det eller ej, fattigdom.”

  Hur väl är den ”sanningen” byggd på något du har undersökt själv. Har du någon aning om vad bistånd går till? För att låtsas ha en slags förnuftsbaserad pseudovetenskaplig är du enormt kategorisk och svepande i dina slutsatser. ”Biståndet gör ingen nytta” sätt din fot i nåt fattigt land i Afrika söder om Sahara och möt några av de barn som överlevt tack vara ett bistånds-stött projekt på landsbygden nånstans och säg sen samma sak igen.

  ”När USA skar ned på biståndet till Sydkorea och Taiwan på 1960-talet, då blev de pressade att ändra på sin ekonomiska politik.”

  Nu får du ge dig! Hittar du bara på eller har du läst det där i någon bok? Under hela 1960 talet var Sydkorea USA:s fjärde största biståndsland med mer än 200 miljoner dollar om året. Detta började minska i mitten av 1970-talet i takt med att landet utvecklades och inte behövde lika mycket utvecklingsbistånd.

  Men om man inte bara tittar på bistånd utan alla områden där Sydkorea tagit emot pengaflöden från USA är Korea sedan 1960 USA femte största mottagarland. Under 1980- och 1990-talet var det, det fjärde största.

  Det är skitsnack att Sydkorea inte tagit emot pengar från väst. Att detta gång, på gång, på gång upprepas som ett argument mot bistånd från den svenska högern är tröttsamt. Dessutom ett bevis på att det inte alls är förnuftets röst som råder. Ni är inte ens villiga att försöka ta reda på fakta, slutsatserna är minst lika ”politiska” som de ni påstår att ni kritiserar.

  ”… de största mottagarländerna av bistånd från det kapitalistiska väst, varit socialistiska länder som Kina, Indien, Sovjetunionen, Kuba och Nordkorea”.

  Denna gång vill jag nog be dig hitta en källa på det där. Går man in på OECD:s hemsida kan man få reda på att Indien och Kina fått mycket bistånd. Men att Nordkorea och Kuba skulle vara de största biståndsländerna är igen, rent nys.

  Varken Kuba eller Nordkorea finns med bland de 100 största bistånds länderna. Tänker du inte alls innan du skriver, tror du på allvar att Kuba under hela kalla kriget skulle vara en av de största biståndsländerna från de ”kapitalistiska väst”. Har du någon gång läst om USA:s blockad? Borde det ringa en varningsklocka där?

  Varför skulle det kapitalistiska väst ge pengar till Sovjet eller Kuba under det kalla kriget eller till Nordkorea under det kriget. Sovjet var väl snarare en biståndsgivare än mottagare?

  De största biståndsmottagarna sedan 1960 (totalt sett) enligt OECD:s databas är Egypten, Indien, Kina, Bangladesh, Indonesien, Pakistan, Israel.

  Först på åttonde plats kommer ett av de fattiga afrikanska länderna som du pratar om, Tanzania.

  Så av dina fem exempel är tre helt felaktiga och var Kina fått sitt bistånd ifrån vet jag inte på rak arm, men det är inte från USA i första hand. Skulle jag gissa skulle jag snarare säga Sovjetunionen.

  Nej du, om du vill försöka vara ett förnuftets röst, ska du nog ta reda på lite mer själv och lyssna lite mindre på dina kamrater på högerkanten, i alla fall vara försiktig med att bara rapa upp deras påståenden som sanning. Vare sig de heter Norberg, Erixon eller Timbro.

 4. Jo, USA gjorde bistånd till Sydkorea, därför Sydkorea fick hot av sovjetkommunism att bli övertag. USA vill inte se Sovjetkommunism tar mångs länder och Alla länder i världen blir sovjetkommunism. Sovjet hade varit alltid drömma om kommunism diktatur över alla länder i världen men USA vill alla länder i världen ha demokrati, därför USA försökte hindra kommunism sprider över många länder och gjorde bidrag bistånd till Sydkorea, Västtyskland och övriga länder.
  Västtyskland har frifart motorvägar som har tackat USA hjäpte stopp Sovjet försöker övertag Västtyskland. Om Sovjetkommunism övertag västtyskland skulle motorvägar ha BARA maxfart 80 km/tim. Dom kommunistparti och Vänsterpart vill ha 80 km/tim i fartgräns på motorvägar även ändring till sträng trafikregler t.ex man kör mer än 15 km/tim för fort får förlust körkort och satsar överallt fartkamor hela motorvägar. Därför Kommunistparti och Vänsterparti tycker dumma förmynderi är super bra.

  Om Sovjet kommunism övertog Västtyskland skulle Tyskland ha inte frifart idag faktisk Tyska har mycket tur att sovjet gjorde inte ta vVsttyskland så tyska fick behålla frihet på motorvägar.

  Tyska känner sig TACK till USA som stoppade sovjet annars det var inte rolig lever i stränga regler och gigantisk förmynderi liksom Iran för idag.

 5. Jag har varken tid eller lust att bemöta varenda anklagelse du kommer med. Men låt mig börja med att påpeka att jag inte har fått mina uppgifter ifrån Norberg, Erixon eller Timbro. Allt jag säger har jag kommit fram till själv genom egen research. Så jag kan ju börja med att ge dig några av de källor jag har använt mig av för att komma fram till det jag har sagt i texten:

  http://www.policynetwork.net/main/content.php?content_id=27

  Klicka för att komma åt Aid_&_Development_final.pdf

  http://www.capmag.com/article.asp?ID=1040

  http://www.capmag.com/article.asp?ID=938

  http://www.capmag.com/article.asp?id=1607

  http://countrystudies.us/south-korea/56.htm

  The Capitalist Manifesto av Andrew Bernstein

 6. Som du kan se hittar jag inte på någonting. Jag har tagit reda på fakta innan jag uttalar mig. Jag vill dock säga följande:

  Det må hända att jag har helt fel i att de länder jag räknar upp som de största mottagarländerna inte utgör de största mottagarländerna. Men i slutändan spelar det ingen roll. Detta av två skäl. Dels för att du använder dig av ett betydligt snävare biståndsbegrepp än vad jag gör. Dels för att när vi studerar samtliga länder som du pekar ut med hänvisning till OECD, ser vi ju att samtliga länder är étatistiska. Tanzania är för övrigt ett ypperligt exempel eftersom det var åtminstone en gång i tiden när det tog emot som mest bistånd, ett av de mest socialistiska ekonomierna. Så allt detta verifierar således bara min tes.

  Biståndet till Kuba bestod framför allt i de pengar som Sovjetunionen gav dem. Men sedan finns det bistånd i form av de donationer som exkubaner bosatta i USA skickar dit. Sedan har vi ju det bistånd som utgörs av de pengar, dollar rättare sagt, som turister i Kuba ger bort i utbyte mot värdelösa kubanska peso. Den kubanska ekonomin producerar nästan ingenting av värde för omvärlden. Turism är om inte deras största så åtminstone en av deras största enskilda inkomstkällor. Praktiskt taget all turistnäring i landet är dessutom uppbyggt av utländska investerare och för att investera i landet måste de gå med på att staten blir delägare i verksamheten. Och det som hjälper dem här just inflödet av dollar som turismen lockar till sig. Varför behöver de dessa dollar? För att de ska kunna importera nästan allt de behöver – från det kapitalistiska väst.

 7. Det faktum att USA gav en massa länders om t ex Sydkorea pengar, även en bit in på 1980-talet, är fullständigt irrelevant. Det är likaledes irrelevant om jag hade fel i när och hur mycket man skar ned i deras bistånd. För i vilket fall som helst var deras ekonomiska uppgång aldrig beroende av detta bistånd. Deras uppgång kom nämligen som en följd av deras relativt höga grad av frihet, ekonomisk frihet, inte bistånd. Det bör ju påpekas att USA även gav många andra länder bistånd, men det ledde inte till någon ekonomisk utveckling av samma natur som den i Sydkorea? Hur kommer det sig? Därför att de var étatistiska.

  Jag förnekar naturligtvis inte att bistånd t ex kan resultera i att någon som svälter, och som medelst bistånd kommer över mat, också gynnas av detta. Jag förnekar inte att detta gör nytta för mottagaren. Men det förändrar ingenting av grundtesen som jag har argumenterat för. Frågan som måste ställas är hur: hur kommer det sig att många av dessa länder drabbades av svält och fattigdom till att börja med? Med ytterst få undantag är det étatistisk och socialistisk politik som är orsaken. Givet detta är det helt uppenbart att bistånd i dessa länder inte utgör en långsiktig lösning och därför inte gör någon nytta. Inte om man verkligen göra slut på fattigdomen och svälten i dessa länder.

 8. Det finns ju också statistik och ekonomisk teori som förklarar varför man kan utläsa en direkt negativ relation mellan ett lands ekonomiska utveckling och hur mycket bistånd det tar emot (se källorna ovan). Det fungerar helt enkelt inte. I bästa fall kan det fungera som en nödhjälp i en temporär situation. Men på lång sikt gör det ingen nytta.

  Man bör för övrigt vara väldigt försiktig med att tillskriva biståndet goda effekter. I många fall fortsätter länder ta emot bistånd, utan att det har någon större inverkan på landets ekonomi. Sydkorea är ett sådant exempel. Kina och Indien är två andra exempel på det. Men i debatten blir det lätt så att de som vill försvara att man ger dessa och liknande länder en massa pengar, år efter år, måste peka på några framsteg. Så de kommer t ex peka på att fler äter sig mätta nu jämfört med tidigare. Det är sant, men det beror ju inte på biståndet. Det beror på att länderna har reformerat sina ekonomier. Därför är det viktigt att man i sina jämförelser med länder tar hänsyn till sådana saker som ländernas grad av ekonomisk frihet, dvs av kapitalism.

 9. Du kommer med en massa påståenden. En del felaktiga, en del vilseledande, en del irrelevanta. Jag tror dock att jag med råge har täckt det väsentliga i det du sade. Om du fortsätter med den ”debattmetod” som du använder dig av i ditt inlägg, kan du inte räkna med att jag kommer låta dina inlägg bli pulicerade här, eller med att jag kommer försöka föra en debatt med dig. Jag debatterar nämligen inte med människor som anklagar mig för att ljuga eller hitta på, eller som menar på att jag inte tänker själv.

 10. Ok, ursäkta påhoppen, de var kanske onödiga. Men jag vidhåller att du inte strävar efter en så faktabaserad diskussion som bloggen ger utryck för. Och frågan om ”hittade på” fakta är inte helt orealistisk. När du som bevis för din tes att biståndet ”inte gör någon nytta” och bara göder terrorister och dessutom skapar fattigdom tar exempel som inte stämmer, då måsta jag ifrågasätta detta.

  När du säger att Sydkoreas framgång är på grund av att USA stoppade biståndet, när de inte alls gjorde det eller när de största biståndsmottagarna från väst är kommunister, när de länder du tar upp inte alls är de största biståndsmottagarna.

  Då börjar jag misstänka att du precis som så många andra på högerkanten i biståndsfrågor har gått på argument, helt felaktiga, som gång på gång spridits mellan dessa debattörer på högerkanten. Om jag hade fel, om du komit på detta själv, så hade jag fel. I stand corrected.

  Jag hävdar fortfarande att du överförenklar fattigdomsfrågan extremt och bortser från massor, massor, massor av indikatorer och faktorer som påverkar och det gör verkligen ingen nytta att dra alla fattiga länder och allt bistånd över en kam på det sättet.

  Men jag håller med om att bistånd inte är någon lösning på fattigdomsfrågan. Inte alls. Möjligen är det för fattiga länder en av många förutsättnignar för att ett land ska komma på fötter och få igång sin egen produktion.

  Men att tillskriva allt till etatismen är inte till någon hjälp.

 11. En kort sak bara (är alldeles för upptagen just nu för att föra en lång och seriös diskussion): Vad gäller att bistånd göder terrorism, så kan vi ju bara ta det att väst i åratal har skänkt pengar till PLO via den palestinska myndigheten. Och kom också ihåg att för varje krona som vi skänker i bistånd, som inte direkt går till terrorism eller krig, hjälper ändå indirekt till att sponsra detta eftersom för varje krona som vi t ex via bistånd lägger ned på att bygga och underhålla skolor och sjukhus, eller bygga och underhålla vägar och annan infrastruktur, desto mer pengar får mottagarlandet över till annat, som t ex just terrorism och dylikt.

 12. Emil: Bistånd fungerar i regel som en form av internationell subvention till länder med en dålig ekonomisk politik. Tar man bort subventionerna blir länderna helt enkelt tvungna att lägga om sin ekonomiska politik om de överhuvudtaget ska ha en chans. Se det så här: bistånd är som bidrag; om du får bidrag då behöver du inte skaffa dig ett jobb för din egen försörjning. Du kan vara ekonomiskt oansvarig och ändå klara dig. Men om vi drar in bidraget, då måste du skärpa dig, skaffa dig ett jobb. När det gäller länder handlar det om att staterna måste ge upp sin socialistiska politik, sluta subventionera sin inhemska industri, sluta finansiera en stor slösaktig, ineffektiv offentlig sektor, etc. Läs gärna länkarna jag anger här bland kommentarerna.

 13. Eftersom diktatorer parasiterar på producenterna i landet, följer det att om han till slut kväver producenterna med all sin socialism, blir han så illa tvungen att ge dem lite frihet, lite andrum, om han ska ha en chans att själv överleva på lite längre sikt. Men det är behovet av att ge dem denna frihet som biståndet tar bort. Lägg märke till att man under hela Sovjettiden hade perioder där man gav folket lite mer frihet än vanligt, bara för att ett par år senare ta bort friheten. Man gjorde inte detta av välvilja, man gjorde det för att överhuvudtaget överleva. Om västvärlden inte hade subventionerat och försörjt Sovjetunionen då hade nog kommunisterna gått under för länge sedan eller också fått göra som Kina efter Mao, nämligen släppa en rätt stor del av ekonomin fri.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.