“Etniska svenskar” är inte att lita på

Det sägs ibland att vi måste begränsa invandringen för att bevara vår västerländska frihet. För om för vi “släpper in” för många invandrare som inte förstår eller uppskattar vår frihet kommer de en dag att rösta bort den. Men stämmer detta?

Invandrare röstar, sedan länge, på samma partier som infödingarna. Det sägs att de flesta röstar på Socialdemokraterna. Dra vilka slutsatser du vill av det men det är inget tecken på att de är värre än infödda S-väljare. Den genomsnittlige invandraren utgör med andra ord ungefär samma hot mot min frihet som den vanlige “etniske svensken”.

De flesta riksdagspartier, som domineras av “etniska svenskar”, gör ett dåligt jobb på att skydda individens frihet. Även “högern”, som sägs stå för kapitalism och frihet, gör ett ganska uselt jobb.

Moderaterna klagar på att Sveriges pandemipolitik är otillräckligt restriktiv. De har ondgjort sig över att att svenskarna har haft alldeles för mycket frihet jämfört med föredömen som den kinesiska diktaturen. Moderaterna anser att statens roll inte är att skydda individens rättigheter utan att “vetenskapligt” bekämpa ett virus med förbud, arbetslöshet och fattigdom. Moderaterna röstade ja till den nya “tillfälliga” pandemilagen.

Det finns ingen rätt att utsätta andra för farliga smittor. Så i en pandemi kan staten sätta individer i karantän om det finns specifika bevis för att tro att de är smittade eller har varit utsatta för smittan. Men pandemilagen ger staten makten att begränsa individens rörelse-, mötes- och föreningsfrihet utan specifika bevis för att individen är smittsam och kan utsätta andra för fara. Pandemilagen är alltså en preventiv lag som orättvist kollektivt bestraffar alla genom att behandla oss som “skyldiga” dvs smittsamma tills motsatsen är bevisad. Så pandemilagen ett oförsvarbart övergrepp på individens frihet. En femtedel av väljarna, de flesta sannolikt “etniska svenskar”, röstade på Moderaterna.

Som en ideologisk grupp utgör islamister, från Mellanöstern, ett hot mot friheten. Men låt oss ha perspektiv. De är bara en av flera ominösa ideologiska grupper i blandekonomins Sverige. Än så länge har de, jämfört med till exempel de människohatande miljöisterna, inget inflytande över politiken. Och om de någonsin får inflytande vem kommer bereda vägen för förslag om islamiska lagar? “Etniska svenskar” som varken förstår eller uppskattar västerländska värden och ideal såsom åsiktsfriheten.

I går kom justitieminister Morgan Johansson med ett nytt hot: regeringen vill förbjuda Förintelseförnekelse. En sådan lag innebär ett avskaffande av tanke- och yttrandefriheten. Om staten kan förbjuda (den irrationella) åsikten att Förintelsen inte ägde rum kan den i princip förbjuda vilka åsikter som helst. Detta är ett totalitärt förslag som hör hemma i diktaturer, inte i nåtsånär fria länder.

Det är en skandal att Sverige har sjunkit så lågt att ett totalitärt förslag som detta kan läggas fram utan att det blir krigsrubriker. I ett mer rationellt och civiliserat samhälle skulle ingen politiker ens våga tänka tanken på ett sådant förfärligt lagförslag. Om någon ändå råkade offentligt leka med tanken hade det blivit ett sådant drev att de hade tvingats avgå. Och de skulle resten av livet leva med skammen.

Jag låter det vara osagt om den vanlige invandraren hyser farliga politiska övertygelser. Men hur det än ligger till med den saken lurar man sig själv om man för ett ögonblick inbillar sig att den vanlige “etniske svensken” hyser ofarliga politiska övertygelser. Den överväldigande majoriteten “etniska svenskar” stöder och röstar ofta på en politik som ökar statens makt på bekostnad av individens frihet.

3 reaktioner på ”“Etniska svenskar” är inte att lita på

 1. Om vi bortser ifrån att invandrare är överrepresenterade inom brott, vilket begränsar de etniska svenskarnas frihet och trygghet så stämmer ändå inte det du säger. De invandrare som röstar gör så i mycket större grad på vänsteralternativ än vad etniska svenskar överlag gör, det är bara att titta på hur rösterna i områden med mycket invandrare fördelar sig. Utan analys, argument och med blott tre meningar avfärdar du hela risken med att fri invandring skulle vara ett hot mot friheten. Jag hade i alla fall förväntat mig ett försök att rättfärdiga din ståndpunkt.

  En väldigt intressant fråga som alla objektivister bör svara på är dock hur de ser på invandring av muslimer till Israel. Har majoritetsbefolkningen i Israel rätt att begränsa den muslimska invandringen, eller ska alla muslimer som vill komma till Israel få komma in i landet och slutligen bli medborgare med rösträtt? Har Israel någon rätt att bestämma vem som får och inte får komma in i landet så länge personen ifråga inte än så länge begått ett brott? Finns det någon risk/chans att muslimer som ”släpps in” i Israel röstar annorlunda än judarna i Israel och därmed tar ifrån judarna deras frihet?
  När du har besvarat denna fråga; har den svenska majoritetsbefolkningen samma rätt som majoritetsbefolkningen i Israel. Om inte, varför inte?

  Är väldigt intresserad av att få svar på följande två frågor:

  1. Som objektivist, vilket av dessa två samhällen föredrar du: ett svenskt samhälle exakt som det är idag eller ett svenskt samhälle utan icke-vita men där staten förutom att se till detta inte initierar något tvång? Jag frågar denna fråga då jag vill veta om invandring till västerlandet är det primära för dig, dvs att allt annat får stå tillbaka till förmån för den.

  2. Om det enda framtida alternativet är ett samhälle där en etnisk grupp har den politiska makten över andra etniska grupper, skulle du föredra att det är din grupp som dominerar eller din grupp som blir dominerad? Om du inte vill gå med på att det finns olika etniska grupper så ber jag dig att använda konceptet så som vi andra använder det (ungefär som att någon som inte erkänner att det existerar färger efter som ”man inte kan dra en exakt gräns mellan gul och orange” ändå kan relatera till vad andra människor menar när de talar om färger). Om du invänder med att du inte tillhör någon etnisk grupp så är mitt svar att de som styr kommer att anse att du gör det och behandla dig därefter. Vill du tillhöra förtryckarna eller de förtryckta?

  • Mitt budskap gick nog över ditt huvud. Fast det är inte helt ditt fel, för jag kan se varför detta inte är så klart och tydligt som det skulle kunna vara. Men förvänta dig inte ett artigt bemötande om du fortsätter så här.

   Ja, den brottsliga minoriteten bland vissa invandrargrupper är större och/eller aktivare än den är bland infödingar. Och detta minskar friheten och tryggheten för alla som bor i Sverige, inte bara infödda. Men så vadå? Du är för intelligent för att inte veta att den överväldigande majoriteten av alla invandrare är oskyldiga. Så jag vet inte vad din poäng är. Menar du att man ska straffa oskyldiga invandrare för de skyldigas synder genom att slänga ut dem eller stoppa andra oskyldiga invandrare från att flytta hit? Om man bryr sig om rättvisa och frihet är detta uppenbarligen fel väg att gå. För att säkra friheten i de områden som plågas av brottslighet är lösningen en rationell kriminalpolitik, inte mindre rättvisa och frihet.

   Så vadå om invandrare som grupp röstar mer på “vänstern” än på “högern”? Du vet att samtliga riksdagspartier bara erbjuder oss olika nyanser av samma välfärdism. Några vill ha mer välfärdspolitik (“vänstern”), andra vill ha mindre (“högern”). Ingen vill ersätta dagens välfärdism med kapitalism. Så även om invandrare röstar 90% på S, V och MP gör det dem inte värre än svenskar som röstar på mer eller mindre samma välfärdspolitik. Om man är ett “hot” för att man röstar på “vänstern” då är hälften av de “etniska svenskarna” också ett “hot”. Vad ska man göra åt detta? Om inföding A är ett “hot” på grund av dennes partisympatier, hur blir det då rätt att stoppa *oskyldige* utlänning B från att flytta till Sverige bara för att de kanske skulle “rösta fel”? Det finns ingen rim och reson i detta. Eller tycker du kanske att ingen ska få rösta på “vänstern”?

   Jag menar inte att den typiske invandraren har ofarliga politiska övertygelser jag menar bara att det finns inget som tyder på att de “etniska svenskarnas” dito skulle vara mycket bättre. Det är ungefär samma skrot och korn. Implikationen är att det är något falskt med de som oroar sig för att invandrare kommer hit och kanske röstar på S eller V. Om detta verkligen var vad de oroade sig för skulle de börja prata om allt annat man måste göra för att stoppa folk i allmänhet från att rösta på V eller MP. Men det gör de inte. De pratar om att stoppa oskyldiga individer vid gränsen och “återvandring” av människor med fel hudfärg. (Hur vet vi det? Därför att de som förespråkar återvandring inte tänker på finnar och danskar.)

   Beträffande Israels invandringspolitik. Under normala omständigheter har varken Israels eller Sveriges “majoritetsbefolkning” rätten att stoppa oskyldiga människor vid gränsen. Grupper som “majoritetsbefolkningen” har ingen rätt att kränka individens rättigheter mer än någon annan dvs ingen. Men du vet mycket väl om att Sverige och Israels situationer inte är identiska.

   Israels grannar är fientliga och hotfulla. De vill förinta Israel. Och detta krig, som har pågått till och från i ca 70 år, mot Israel har ett ganska stort stöd av grannländernas befolkning. Att noggrant kontrollera invandringen från grannländerna är, i detta sammanhang, bara självförsvar.

   Om Israels grannar däremot var lika vänliga och fredliga som Sveriges skulle man inte behöva kontrollera invandringen i självförsvar. Men notera att scenariot jag föreställer mig här är att Israels grannländer verkligen är vänliga och fredliga. De hyser inget agg. De har inget intresse av att terrorisera eller förtrycka israeler precis som våra nordiska grannar har inget intresse av att terrorisera eller förtrycka svenskar. Då borde Israel låta muslimer flytta in lika lätt som nordbor kan flytta till Sverige. (Om vi håller oss till scenariot jag föreställer mig har israeler ingen anledning att oroa sig över att vänliga muslimer blir israeliska medborgare mer än vad finnar har skäl att oroa sig för att de vänliga svenskarna blir finska medborgare.)

   Beträffande dina falska alternativ: Jag vill ha så mycket frihet som möjligt. Så blev jag påtvingad detta falska alternativ väljer jag ett mestadels fritt samhälle utan icke-vita. (Det skulle inte vara ett fritt samhälle då man bara kan stoppa icke-vita från att flytta till Sverige om man stoppar dem med tvång.) Men ditt andra falska alternativ är svårare att bedöma eftersom om samhället är så irrationellt att etniska grupper förtrycker varandra på det sätt som du beskriver då är det ett så orättvist och ofritt samhälle, fullt med hat, misstänksamhet, motsättningar, hot och brott, att livet skulle vara ganska dåligt även för gruppen som för tillfället har makten. Kort sagt, det ligger inte i någons rationella egenintresse att förtrycka andra. Så jag har väldigt svårt att säga vilket som är värst.

 2. Ok, då förstår jag din poäng. Att invandrare röstar vänster till mycket större grad än etniska svenskar (något som det i ditt ursprungliga inlägg inte fanns något fog för enligt dig) är inget problem eftersom alla politiska partier ändå är så långt åt vänster att det inte spelar någon roll vad folk röstar. Beträffande att ”hindra oskyldiga människor att komma hit” samt svenska lagar överlag:
  a) skulle du vara för en lag som tar ifrån invandrare alla former av bidrag samt tvingar dem att betala marknadsmässiga priser för t.ex sjukvård och andra skattesubventionerade tjänster?
  b) är du för att ta bort alla lagar som förbjuder rasistisk diskriminering, t.ex. på arbetsmarknaden eller på krogen?
  c) är du för att ta bort lagen om hets mot folkgrupp?
  d) om ett land har en välfärdsstat som ger alla medborgare rätt till livslång försörjning, har landet någon rätt att begränsa sin invandring?
  e) har ett land en moralisk rätt att enbart låta folk invandra under premisserna att de som kommer inte får medborgarskap och därmed inte rösträtt?

  Nu till det viktigaste delen av dit svar, det gällande att Israel har rätt att begränsa sin invandring samtidigt som Sverige inte har det.

  Du skriver att Israel har rätt att begränsa invandringen eftersom deras grannländer är fientliga samtidigt som Sverige inte har denna rätt eftersom deras grannländer inte är fientliga. Jag skriver tydligt i min fråga att det är MUSLIMSK invandring jag syftar på. Huruvida grannländerna till Sverige, dvs. Norge, Danmark och Finland är fientligt inställda till Sverige har ingen som helst betydelse för den muslimska invandringen till Sverige. Nedan är både mitt inlägg och ditt svar så att du ska förstå tydligt vad jag syftar på:
  Jag: En väldigt intressant fråga som alla objektivister bör svara på är dock hur de ser på invandring av muslimer till Israel. Har majoritetsbefolkningen i Israel rätt att begränsa den muslimska invandringen, eller ska alla muslimer som vill komma till Israel få komma in i landet och slutligen bli medborgare med rösträtt?

  När du har besvarat denna fråga; har den svenska majoritetsbefolkningen samma rätt som majoritetsbefolkningen i Israel. Om inte, varför inte?

  Du: Grupper som “majoritetsbefolkningen” har ingen rätt att kränka individens rättigheter mer än någon annan dvs ingen. Men du vet mycket väl om att Sverige och Israels situationer inte är identiska. Israels grannar är fientliga och hotfulla. De vill förinta Israel. Och detta krig, som har pågått till och från i ca 70 år, mot Israel har ett ganska stort stöd av grannländernas befolkning. Att noggrant kontrollera invandringen från grannländerna är, i detta sammanhang, bara självförsvar.

  Om du förhastade dig är det helt ok, annars är du intellektuellt ohederlig. Låt mig dock ta diskussionen frammåt. Låt oss strunta i att Danmark är fredligt inställt till Sverige eftersom de muslimer som invandrar till Sverige antingen kommer med flygplan direkt ifrån sina hemländer eller bara passerar igenom Danmark på vägen till Sverige. Kan man göra följande ändring i ditt argument?

  Orginalargument: Israel har rätt att stoppa muslimsk invandring eftersom deras grannländer (Syrien, Jordanien etc) är fientliga. Sverige har inte rätt att stoppa muslimsk invandring eftersom deras grannländer (Danmark, Norge etc) inte är fientliga.
  Nytt argument: Israel har rätt att stoppa muslimsk invandring eftersom muslimerna som invandrar är fientliga. Sverige har inte rätt att stoppa muslimsk invandring eftersom muslimerna som invandrar inte är fientliga.

  Beträffande vad du kallar de ”falska alternativen” så är de inte alls falska utan snarare den historiska normen. Det är snarare ett falsk alternativ att olika etniska grupper lever sida vid sida utan att konfliker och förtryck uppstår. För det andra är det oherligt och irrationellt av dig att påstå att det är svårt för dig att avgöra om det är bättre att vara förtryckare än förtryckt. För att ge några exempel: kan du inte avgöra om du hellre varit icke-jude än jude i nazityskland? Kan du inte avgöra om du hellre hade varit muslim än kristen armenier i det Osmanska riket i början av 1900-talet? Kan du inte avgöra om du hellre varit vit än svart i 1800-talets amerikanska söder? Det är såklart du kan det. Varfför påstå någonting annat?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.