Omskärelse bör förbjudas

RFSU har argumenterat för att man bör ”se över lagen” när det kommer till omskärelse:

Vid omskärelse på pojkar avlägsnas frisk hud från kroppen på barn som inte kan ge sitt medgivande. Det är inte etiskt försvarbart. Att utsätta spädbarn för ett operativt ingrepp som påverkar dem för resten av livet kränker inte bara den personliga integriteten – det medför också medicinska risker och strider mot religionsfriheten. Därför vill RFSU att omskärelse inte ska utföras på barn utan medicinska skäl och att lagen ses över för att undersöka om den kränker pojkars rättigheter.

Jag håller med. Tyvärr har RFSU nu bestämt sig för att sluta verka för att man åtminstone bör ”se över lagen”. Därför känner jag att jag måste säga någonting.

Jag anser inte att man bör ”se över lagen”. Utan några medicinska skäl, t ex trång förhud, bör omskärelse av pojkar vara *förbjudet*. Pojkarna har ingen möjlighet att ge något samtycke. Omskärelse är därför en kränkning av pojkarnas rätt till deras egen kropp, deras eget liv. Det handlar om *tortyr* och *stympning*. De som genomför en omskärelse ska kunna fänglas för misshandel eller i varje fall åka på en ordentlig böter. Föräldrar ska kunna bli av med vårdnaden för sina barn.

En del säger att det finns *potentiella* medicinska fördelar med omskärelse. Det sägs till exempel att risken för peniscancer är mindre för omskurna män. Men detta är inte fullständigt bevisat. Man kan dessutom undvika många risker för olika sjukdomar genom att helt enkelt sköta sin intimhygien. Med detta argument kan man förresten också argumentera för att man ska operera bort brösten på flickor för att helt ta bort den *potentiella* risken för bröstcancer.

En del påstår att det är bevisat att risken för att få HIV kan halveras. Detta är inget hållbart argument för att genomföra en omskärelse på *pojkar* som ju knappast är sexuellt aktiva. Det är, på sin höjd, ett argument för att vuxna män ska överväga en omskärelse. Personligen tycker jag att sunt förnuft och kondomer är ett betydligt vettigare alternativ.

Det finns säkert fler sådana här ”hälsoargument”, men inga av dem är några seriösa argument. De är bara *rationaliseringar*. Det är inte svårt att se. Dels eftersom argumenten är så fantastiskt dåliga, dels eftersom de som presenterar dem nästan uteslutande är religiösa som känner att de måste motivera omskärelse för icke-religiösa. För deras egen del är hälsoargumenten irrelevanta. De hade genomfört omskärelsen även om det inte fanns några påstådda hälsofördelar med det.

Det är uppenbart att omskärelse är en form av tortyr. Men varför säger jag att man *stympar* penisen? Därför att man tar bort en del av penisen som fyller flera viktiga funktioner. Den viktigaste är att den påverkar den sexuella njutningen. Det är en tillräckligt viktig funktion för att räkna det som en, under normala omständigheter, oberättigad stympning av människokroppen.

En del har fått för sig att ett förbud mot omskärelse skulle inskränka somligas religionsfrihet, i synnerhet judarnas och muslimernas. En del säger att detta gör det omöjligt att vara en praktiserande jude eller muslim. Men det är inte sant att detta inskränker deras religionsfrihet. Religionsfriheten ger ingen rätten att kränka andras rättigheter genom att tvinga dem, i detta fall *försvarslösa* spädbarn, sina religiösa ritualer. I själva verket är det precis tvärtom: religionsfriheten kräver att man lämnar pojkarna och deras penisar i fred.

Föräldrarnas jobb är att tänka på det bästa för sina barn, inte tortera eller stympa dem eftersom deras religion säger det eller för att det är ”tradition” eller ”populärt” eller ”estetiskt tilltalande”. Statens jobb är att skydda våra rättigheter. Det inkluderar rätten till våra egna kroppar. Därför bör man förbjuda omskärelsen av pojkar.

22 reaktioner på ”Omskärelse bör förbjudas

 1. Detta är verkligen ett ämne som får annars rationella svenskar att bli hysteriskt irrationella och känslomässiga. Manlig omskärelse är ett mycket litet ingrepp som i normalfallet inte innebär någon skada alls. Och vad gäller rättigheter så är religionsfriheten en av de viktigaste. Staten har ingen rätt att förbjuda judar och muslimer att praktisera sina respektive religion så länge detta inte kränker andra människor. Att arrestera judar och muslimer med tramsiga överdrifter om påstådd tortyr är verkligen inte rimligt. Inte heller är det rimligt att hävda att vi som är omskurna är stympade och sexuellt oförmögna. Det är bara föraktfullt skitsnack. Inte heller är det rimligt att hävda att judar och muslimer kränker sina barns rättigheter. Faktum är att barn enligt gällande grundlag och flera MR-konventioner har rätt till sina föräldrars religion och kultur. Att tvångsassimilera dem till en kulturkristen ”sekularism” är däremot en kränkning av deras rättigheter.

  • Det är inget som hindrar vuxna judar från att kapa förhuden.

   Däremot är det ganska svårt att sätta tillbaks den om barnen inte vill vara judar i vuxen ålder. Därför är omskärelse ren religiös fascism.

  • Min religion påbjuder att föräldrarna hugger av armar och ben på det nyfödda barnet. Skadan av detta ingrepp är ungefär att jämföra med att skära bort penisens mest erogena område så det anses inte vara så farligt.

   Jag håller med dig om att religionsfriheten är viktig. Jag håller fast vid min rätt att stympa mina barn. Polisen har ingen rätt att arrestera mig, eftersom jag inte torterar mina barn. I vår familj håller vi hårt på att använda bedövning.

   Mina barn är inte stympade i laglig mening. De får behålla sina händer som sys fast på axlarna och kan fungera mycket väl i samhället efter lite träning. Vissa, herr Svanberg till exempel, gissar jag, men Carl, enligt gällande grundlag och flera konventioner har mina barn rätt till min och min frus religion. Att förbjuda mig oss från att skära i våra barn kränker vår religionsfrihet.

   I mer seriösa ord så står rätten till liv över religionsfriheten. Religionsfriheten innebär inte att du kan stympa dina barn eftersom detta kränker barnets rätt till sitt eget liv.

 2. Jag tycker RFSUs hållning tyder på feghet.
  Det är intressant att följa den debatt som pågår i San Francisco om förbud mot omskärelse på minderåriga.
  Här är en intressant video från TV-doctors kommenterad freedom0spech:

 3. Wolfenstein:
  Det är inte möjligt för en människa att välja föräldrar eller byta bakgrund. Är du född jude kan du naturligtvis själv välja hur du ska förhålla dig till ditt judiska arv som vuxen. I sak inte annorlunda förhållandet som gäller andra nationaliteter. Att vara omskuren hindrar inte någon från att ta avstånd från judendomen som religion. Det är ett litet ingrepp som i normalfallet inte innebär någon skada alls.

  • Det är fortfarande inte möjligt att få tillbaka skinnet på kuken.

   När nervtrådar kapas vid operation så minskas känsligheten runt ärret. Men inte i det här fallet för att kuken är magiskt.

   • Så det som skärs bort är kvar?

    Eller är kuken magisk?

    Eller tror du inte att känsligheten runt operationsärr minskar för att nervtrådar försvunnit?

 4. Kjell:
  Videosnutten du klistrat in är ren propaganda. Kolla språket som speakern använder. Det är en spegelbild av abortmotståndarnas retorik. Genom att hela tiden prata om mord istället för abort försöker abortmotståndarna tillskriva sina motståndare avsikter och åsikter de inte har. De som försvarar fria, lagliga och säkra aborter framställs som mördare. Samma sak här. Genom att beskriva manlig omskärelse som stympning och amputation så framställs judar och muslimer som antingen sadistiska föräldrar eller kränkta individer i desperat behov av statsmaktens beskydd. Till detta kommer att propagandavideon listar en rad omtvistade påstående som fakta. Exempelvis finns det studier som talar om ökad känsel i penis efter omskärelse. Slutligen, som jag skrev tidigare, så är påståendet att judar och muslimer kränker sina barns mänskliga rättigheter falskt. Fakta är att de mänskliga rättigheterna skyddar barn och föräldrar från statsmaktens kränkning av deras religionsfrihet. Numerärt starkaste folkgrupp har ingen rätt att beröva minoriteter deras religion.

  • Men judar och muslimer är förvirrade sadister dom stympar sina barn för att deras låtsaskompis har sagt det.

   • Din moraluppfattning är lika fiktiv som någon annan. Det ligger i sakens natur att den som håller en given fiktion för sann vänder sig emot konkurrerande fiktioner. Därför är det bättre att försöka vara rationell och se till praktiska konsekvenser i juridiska diskussioner. Det förnuftiga med religionsfriheten och andra grundläggande friheter är att de försvarar olikheterna istället för att hävda att någon trosföreställning är mer sann än någon annan. Men människor med stark övertygelse om att just deras fiktiva moral är universell har svårt att acceptera olikheten eftersom de gör anspråk på objektiv sanning, vilket är den värsta av alla fiktioner.

   • Om moral är fiktiv så har du ingen rätt att klaga på ett förbud av omskärelse.

 5. Men det är inte sant att detta inskränker deras religionsfrihet. Religionsfriheten ger ingen rätten att kränka andras rättigheter genom att tvinga dem, i detta fall *försvarslösa* spädbarn, sina religiösa ritualer.

  Klart slut.

  • Läs in dig på mänskliga rättigheter. Och då menar jag inte några hemsnickrade ”filosofiska” låtsasrättigheter utan de bindande konventioner som utgör internationell lag på området. Föräldrarnas religion är barnens religion. Lagen tillskriver barnet en positiv rättighet till sin religion. Att beröva barnet dess religion är kränkningen som lagen vill skyddar dem ifrån. Detta är religionsfrihet.

   Klart slut.

   • Kvinnlig könsstympning av (försvarslösa) barn av icke-medicinska skäl borde också förbjudas för övrigt, tycker jag. Rent hemsnickrat sådär. Men jag ska ”läsa in mig” på dina ”bindande konventioner som utgör internationell lag på området”, wow!.

    Kommer säkert bli övertygad av dessa lagar som ”tillskriver barnet en positiv rättighet till sin religion” men ingen negativ hemsnickrad låtsasrättighet till sina kroppsdelar. Och vad bildad jag ska bli!

   • Moraluppfattningar är inte någonting fiktivt. Det är någonting framtaget av människor, ja, men är de härledda ur fakta är de i högsta grad reella. Hur du gör detta finns det mycket att läsa om på denna bloggen.

    Bara för att det står någonting i en bok, lagen som Toran, och att några höga gubbar sagt att ”alla kommit överens om detta”, betyder inte att det är sant. Mångfald kan vara roligt när det gäller mat och musik men är direkt skrämmande i moralsammanhang.

    För att tro måste man välja att tro och ett val kan man givetvis inte födas in i. Barnens religion är inte föräldrarnas religion och man inte beröva någon något de inte har och att ”beröva” barnen en omskärelse är snarare en befrielse eftersom det ger barnen möjlighet att välja själva i ett senare skede.

    Din egen moraluppfattning verkar vara att moraluppfattningar är något relativt och subjektivt. Ser du inte självmotsägelsen i detta? Ponera att jag, som jag skrev tidigare, vill föra över min religion till mina nyfödda barn genom att hugga av deras armar. Anledningen till denna tradition är att Gud påbjuder det. Har denna religion, eller moraluppfattning, lika mycket rätt som alla de andra?

 6. Moral existerar bara i sin kontext. Att svenskar blir förbjuda manlig omskärelse är lika lätt att förstå som att ugandier vill införa dödsstraff för homosexualitet. I båda fallen handlar det om en moraluppfattningar som i sin kulturella kontext är så självklar att känslorna tar över när den ifrågasätts. Men det finns ett praktiskt sätt att hantera moralmotsättningar som leder bort från konflikt och förtryck. Den jag tänker på är frihet och tolerans. Frihet innebär att man låter bli att lagstifta i moralfrågor; tolerans handlar om att man lär sig stå ut med att andra gör sådant man själv tycker illa om. Den stora faran är hela tiden att den som är starkast utnyttjar staten för att tvinga den svagare till underkastelse. Därför vänder jag mig emot alla som ropar efter förbud och vill moralisera staten. Staten ska försvara våra friheter, inte tala om för oss hur vi ska leva.

  • Du pratar om frihet och tolerans och sen vill du beröva små pojkar friheten att välja om dom vill ha förhud eller inte.

   Religionsfrihet för att föräldrar har rätt att tvinga sin tro på sina barn och beröva dom den friheten själva.

  • Att jämföra ett förbud mot homosexualitet med ett förbud mot omskärelse funkar inte. Att vara homosexuell kränker ingen annan människas rätt till frihet. Att förbjuda omskärelse är att slå fast små barns rätt till sin egen kropp och liv. En mer riktig jämförelse är att jämföra tillåtelse av omskärelse med homoförbudet.

   Moral existerar enbart i sin kontext, ja, men så länge folket i Uganda inte är av en annan art utan förnuft så gäller samma moraliska regler här som där.

   Allt som går att lagstifta om är moralfrågor. Att förbjuda mord är att moralisera. Att förbjuda rån är att moralisera. Menar du att jag ska vara tolerant mot de människor som vill döda mig, ta mina pengar eller skära av en bit av min penis? Staten ska försvara min rätt att leva mitt liv som jag vill, så länge jag inte kränker någon annans rätt till detsamma.

   Det är motsägelsefullt att hävda att staten ska skydda din ”frihet” att kränka andras frihet.

 7. Det här börjar ju bli löjligt. Aqurette skriver: ”Staten har ingen rätt att förbjuda judar och muslimer att praktisera sina respektive religion så länge detta inte kränker andra människor.” Hur i hela friden kan man anse att skära bort ett friskt och fullt fungerande organ från en individ som inte kan ge sitt samtycke inte är att kränka andra människor??? Och det här med sex. Visst kan personer ha sex utan förhud, det kan man även ha utan klitoris!

  Och vad är det för knäppa religioner där den inbillade guden kräver att man ska stympa sina egna barn för att bli nöjd? Hamnar inom samma kategori som offra jungfrur i vulkanen.

  Nu ska vi göra klart följande:
  1. Religionsfrihet innebär INTE rätten till att kapa kroppsdelar på andra människor, oavsett om det är ens egna barn eller inte. Alla har rätt till sin kropp och sitt liv. Religionsfrihet innebär oxå att man har rätt att säga nej till religion. Hur gör man det då ens föräldrar stympat en som barn? Vad händer om barnet vill ha kvar sin förhud? Hur i helvete ska barnet få tillbaka den?

  2. Moral och juridiska lagar är inte detsamma. Om lagen säger att människor har rätt att kapa kroppsdelar på försvarslösa individer, ja då är det fel på lagen. Moralen är objektiv och universell. Att det är okej inom en viss kultur att slänga ned jungfrur till vulkanguden innebär inte att det är moraliskt försvarbart. Moralen är INTE relativ och beroende på kultur.

  3. Att man inte saknar förhuden som vuxen kan ju bero på att man aldrig haft nån och inte kan jämföra. Men jag lovar att om en person som haft sin förhud helt plötsligt förlorar den, ja då blir det en jäkla skillnad, till det sämre.

  4. Förhud & klitoris uppfyller ungefär samma funktion inom sex. Att kapa klitoris anses som hemskt av de flesta, även de som förespråkar manlig omskärelse, varför då???

  5. Vill man ändå kapa bort snoppen så får man göra det då man begriper vad man håller på med. Ett spädbarn gör inte det. De är bara ett offer för ett sadistiskt religionsutövande.

 8. Hur kan jag tillfredställa en kille utan att ha samlag eller ge han avsugning? Killen har ingen förhud alls, den är helt stram vid stånd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.