Libertarianerna och bin Laden

Libertarianer säger att den islamiska terrorismen mot väst är ett uttryck för att USA i åratal har fört en ”orättvis” politik i Mellanöstern. USA har, påstår de, bombat ihjäl hundratusentals oskyldiga araber. Det är därför bara naturligt att en del som Usama bin Laden reagerar genom att kräva hämnd. Detta, och det faktum att Usama bin Laden själv nämner det första Gulfkriget som en ”orättvisa” skäl nog för att förklara krig mot USA, tas som ”bevis” för att USA:s ”interventionistiska” utrikespolitik i Mellanöstern har varit kontraproduktiv och är omoralisk. Så att då bekämpa terrorismen genom att bomba ihjäl ännu fler oskyldiga araber, lär enligt socialister och libertarianer bara resultera i mer terrorism.

Det finns förstås ett par mer eller mindre uppenbara problem med detta resonemang. För det första finns det många fall där exempelvis USA har bombat ihjäl inte flera hundratusen utan förmodligen flera miljoner, utan att det resulterade i ”hämnd” och internationell terrorism. Ett exempel på det är Vietnamkriget. Ett annat exempel på det är andra världskriget. För det andra är att det helt enkelt inte är sant att USA ska ha ägnat sig åt en massa omoraliska angreppskrig som ska ha resulterat i slaktandet av hundratusentals oskyldiga araber. Men låt oss trots detta begrunda vad som skulle följa om vi gick med på den bisarra verklighetsbeskrivning som libertarianer och islamiska fundamentalister som Usama bin Laden delar. Vad skulle följa av detta?

Det enda detta skulle bevisa är att Usama bin Laden har en extremt förvrängd bild av verkligheten. Men mera generellt skulle det bevisa på hur extremt pervers Usama bin Ladens uppfattning om rättvisa är. Gulfkriget startades trots allt inte av USA, det startades av Irak. USA hade dessutom all rätt i världen att försvara sina intressen i Mellanöstern. Om Usama bin Laden och hans likar brydde sig om rättvisan skulle han klandra Saddam Hussen för samtliga offer i det kriget, inte USA. USA betecknas av såna som Usama bin Laden, som en ”terrorist”stat eftersom USA står bakom den enda någorlunda liberala demokratin i hela Mellanöstern, dvs Israel. USA sägs ”förnedra” och ”förtrycka” muslimerna genom att stöda Israel, detta trots att araberna i Israel åtnjuter mer frihet än någon annanstans i Mellanöstern. USA sägs ”förolämpa” islam genom sin blotta närvaro i Saudiarabien, en närvaro som kallas för ”ockupation” (detta trots att de var där först och främst på saudiernas begäran). Usama bin Laden har bland annat sagt att det enda han vill är att de ”otrogna” amerikanarna ska lämna den arabiska halvön. Då kommer han att sluta terrorisera USA. Men vad fick USA som ”belöning” för att de lämnade Saudiarabien? Jo Al-Qaida såg naturligtvis till att bomba civila bostäder (där många västerlänningar lever) i Saudiarabien.

Usama bin Laden och hans likar hatar förstås också Israel. Israel beskylls för att föra ett angreppskrig mot araber. Men sanningen är att Israel hela tiden har varit offret för arabstaternas angreppskrig. Israel har sedan landet grundades 1948 vid flera tillfällen blivit utsatta för flera angreppskrig. Israel har i decennier dessutom varit offer för islamisk terrorism som har sponsrats av Iran, Irak, Saudiarabien, Syrien, etc. Israel har givetvis försvarat sig och aldrig dragit sig från att försvara sig på ett sätt som innebär att många ”oskyldiga” dör. Men om islamiska fundamentalister som bin Laden hade brytt sig om rättvisan och verkligheten, då hade han insett att Israel är offret för en enorm orättvisa och att Israel bara använder sig av våld i självförsvar, och att Israel hela tiden har haft rätten på sin sida.

Hatet mot Israel bygger inte på någon påstådd ”orättvisa” Israel ska ha gjort sig skyldig till. Nej, hatet kommer främst av att Israel representerar väst: Frihet, kapitalism, individualism, sekularism, strävan efter lycka, etc. Israel står alltså enligt de islamiska fundamentalisterna för ”synden” och ”omoralens” näste. Det är därför som Israel betraktas som den ”lille Satan” medan USA betraktas som den ”store Satan”. (Sekundärt kommer det av muslimernas rasistiska och religiöst betingade hat mot judar som sådana.)

Libertarianer inte bryr sig det allra minsta om vad som rättvist. De bryr sig framför allt inte om att hålla på rationella principer. Det bevisas av att de tror att det är ”kontraproduktivt” och ”omoraliskt” av USA och Israel att ägna sig åt försvarskrig. De inbillar sig istället att ”icke-interventionism” och pacifism är lösningen. Vad de då blundar inför är inte bara det faktum att det är USA och Israel som är offret för ett krig som arabstaterna och islamisterna startade. De blundar även inför det faktum att USA och Israel har ägnat sig åt ”icke-interventionism” utan några önskvärda resultat.

USA lät under 1940- och 1950-talet arabstaterna först komma undan med att stjäla de amerikanska oljebolagens olja. USA lät dem sedan komma undan med deras ambition att avskaffa friheten i USA (vilket bland annat illustrerades av att Iran satte ett pris på Salman Rushdies huvud och alla involverade i publiceringen av hans bok, och allt detta pga Rushdies åsikter).

Under hela 1980- och 1990-talet lät USA dem komma undan med den ena efter den andra terroristattacken. Man gick till och med så långt att man lade ned utredningar som implicerade att stater som Irak och Iran var ansvariga för attackerna. USA:s vägran att svara på terrorismen och staterna som sponsrade den fick inte terroristerna att sluta upp, tvärtom. De omfattande terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 var som dr Leonard Peikoff påpekade inget annat än kulmen av 50 år av eftergifter och passivitet inför arabstaternas ständiga övergrepp mot USA.

Under större delen av 1990-talet ägnade sig Israel åt förhandlingar och kompromisser med terroristen Yassir Arafat. Trots att Israel gav efter mer och mer, för att vid 2000 i praktiken lova Arafat en palestinsk stat (något varken Arafat eller ”palestinierna” förtjänade), så svarade Arafat med att starta en andra Intifada mot Israel. Vad som följde var en omfattande våg av terrorattacker mot Israel. Det var inte förrän Israel vid 2002 började slå tillbaka genom att jämna terroristläger med marken, systematiskt bomba ihjäl terroristledarna, straffa Arafat och den palestinska ”myndigheten” för dess aktiva sponsring av terrorism, började straffa civilbefolkningen för deras support för terroristerna, började bygga ett säkerhetsnät, etc som terroristattackerna mot Israel kraftigt började sjunka.

Det finns med andra ord absolut ingenting som visar på att libertarianernas ”icke-interventionalistiska” linje fungerar. Om något visar både USA och Israels erfarenheter att deras linje är extremt självmordsmässig. Om vi kan lära oss någonting av allt detta är det att det inte bara är moraliskt riktigt av USA och Israel att kriga i självförsvar, det är dessutom praktiskt.

Tyvärr har libertarianerna inte förändrats. Eftersom libertarianerna har fått för sig att krig i självförsvar av nödvändighet är ”kontraproduktivt” kommer Irakkriget endast att leda till mer terrorism. (Nu är det mycket möjligt att Irakkriget leder till mer terrorism, men absolut inte av de skäl som brukar nämnas. Om Irakkriget leder till mer terrorism beror det bara på att USA förde ett omoraliskt mesigt krig mot Irak. Men detta är en annan historia som bara bevisar att halvmesyrer inte fungerar.)

Libertarianerna fortsätter än idag att fördöma USA och Israel genom att klandra dem, inte de islamiska fundamentalisterna, för samtliga terrorattacker som har utförts sedan Irakkriget. Dessa terrorattacker försöker de dessutom rationalisera som inget annat än ”förståeliga” ”hämnd”aktioner. Praktiskt taget varje attack sedan Irakkriget inleddes har skyllts på detta, inte minst attackerna i London den 7 juli. Men om detta är ”förståeliga” hämndaktioner, då verifierar det bara att de militanta islamisterna inte alls bryr sig om rättvisan.

Den USA-ledda koalitionen gick bara in i Irak för att skydda sig själva från det hot som Saddam Hussein utgjorde. Trots det anser tydligen de extrema muslimerna att deras moral kräver av dem att de ska straffa de oskyldiga som endast försöker försvara sig själva genom att terrorbomba dem. Intressant nog säger också deras moral att de ska straffa kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt genom att stena dem till döds. I detta sammanhang ska man också komma ihåg att den USA-ledda koalitionen försöker demokratisera Irak. Så som ”tack” för att USA och Storbritannien befriar 25 miljoner irakier får de räkna med att några islamiska fundamentalister terroriserar dem.

Varför skulle islamisternas bisarra syn på världen och deras perversa ”rättevise”uppfattning komma som någon större överraskning? Vi talar ju faktiskt om religiösa fanatiker. Som sådana har de rent mentalt sedan länge lämnat jorden. Men inte bara det, detta är faktiskt en världsdel där antisemisim är en naturlig, praktiskt taget vardaglig företeelse.

Omfattande konspirationsteorier om hur judarna ligger bakom all ondska i hela världen, behandlas som vilken ”dagens sanning” som helst. Efter attackerna i New York var det många i Mellanöstern som på fullaste allvar hävdade att det hela var en judisk komplott från början till slut. (Sedan dess har jag fått reda på att det finns massor med libertarianer i USA som tror att Israel låg bakom attackerna mot New York och Pentagon den 11 september 2001. Varför kommer det inte som en överraskning för mig att libertarianer är så dumma att de kan tro på en sådan sak?) Och är det inte judarna så är det amerikanerna.

För ett tag sedan läste jag om hur kampen mot polio i Nigeria fick ett abrupt slut på grund av muslimernas sinne för konspirationsteorier. Muslimerna var nämligen rädda för att amerikanerna försökte förgifta dem genom ett poliovaccin och vägrade därför att ta det. Så nu dör många fler muslimer av polio än tidigare, bara på grund av deras gränslösa förmåga att fantisera ihop vansinniga konspirationsteorier om hur de ”onda” judarna och amerikanerna söker göra slut på dem. Eftersom detta är vad vi kan förvänta oss av djupt religiösa och fanatiska muslimer, varför kan vi då inte förvänta oss att deras världsbild och rättviseuppfattning mera generellt kommer att vara helt förvrängd och sakna täckning i verkligheten?

9 reaktioner på ”Libertarianerna och bin Laden

 1. ”Israel hela tiden har varit offret för arabstaternas angreppskrig. Israel har sedan landet grundades 1948 vid flera tillfällen blivit utsatta för flera angreppskrig. Israel har i decennier dessutom varit offer för islamisk terrorism som har sponsrats av Iran, Irak, Saudiarabien, Syrien, etc.”

  Motståndarna till Israel fäster ju stor vikt vid vad som föregick etablerandet av staten Israel 1948. De menar att Israel, eller den sionistiska bosättarrörelsen, ockuperat ett land som tillhörde palestinier. Det är ju detta som konflikten i grund och botten handlar om. Arabländerna var motståndare till bildandet av staten Israel. Roosevelt ska faktiskt ha fört diskussioner med Saudiarabiens ledare om detta.

  I dessa diskussioner hade han lovat den saudiske kungen att USA inte skulle stödja bildandet av staten Israel där den nu är förlagd. Saudiarabiens kung föreslog att om en judisk stat skulle bildas någonstans vore det lämpligt att placera den i Tyskland. Han menade att Tyskland p.g.a sina övergrepp på det judiska folket under kriger skulle avstå sin bästa mark till förmån för bildandet av en judisk stat.

  Nu är Israel 60 år. Arabstaternas fortsatt negativa inställning ter sig därför alltmer absurd. Men jag måste ändå säga att det var otroligt klumpigt av FN att köra över Israels närmaste grannländer när staten grundlades. Ett misstag som är orsaken till dagens konflikt. Lösningen ligger i att få till stånd något slags tvåstatslösning och att Israels grannländer ändrar sin negativa inställning till nationen. Det behövs en normalisering av relationerna.

  För att dock återkoppla till den libertarianska inställningen. Dagens konflikt i Israel är att förstå som ”blowback” för att USA och andra nationer stödde grundläggandet av staten Israel och körde över de arabiska nationerna i den processen.

 2. ”Sedan dess har jag fått reda på att det finns massor med libertarianer i USA som tror att Israel låg bakom attackerna mot New York och Pentagon den 11 september 2001. Varför kommer det inte som en överraskning för mig att libertarianer är så dumma att de kan tro på en sådan sak?”

  Det är knappast så att detta är en konspirationsteori som utövar inflytande bara på libertarianer. Mig veterligen är det en idé som slagit rot hos breda folklager. Ungefär på samma vis som en stor andel av den amerikanska befolkningen inte tror på evolutionsteorin eller att månlandningarna aldrig har skett. Det är ett generellt fenomen och inte begränsat till den libertarianska rörelsen.

 3. ”Hatet mot Israel bygger inte på någon påstådd “orättvisa” Israel ska ha gjort sig skyldig till. Nej, hatet kommer främst av att Israel representerar väst: Frihet, kapitalism, individualism, sekularism, strävan efter lycka, etc. Israel står alltså enligt de islamiska fundamentalisterna för “synden” och “omoralens” näste. Det är därför som Israel betraktas som den “lille Satan” medan USA betraktas som den “store Satan”. (Sekundärt kommer det av muslimernas rasistiska och religiöst betingade hat mot judar som sådana.)”

  Jag köper inte den där beskrivningen. Det finns andra orsaker till att Israel hatas av arabstaterna. Om det vore för att det är en fri demokratisk nation borde rimligtvis Sverige och Norge hatas lika starkt av dessa nationer. Så är nu inte fallet. Konflikten i Israel är komplex. Strävan efter religiös hegemoni, rasism och en hel del annat ingår som komponenter för att förklara varför Israel är så avskytt. Men fanatism och rasism är också något som förekommer i israelisk tappning.

 4. Anser själv mig vara ”libertarian” och tror på icke-interventionism (aldrig utöva anfallskrig eller lägga sig i andra länders inre politik). Dock håller jag med dig att dessa konflikter knappast är anfallskrig från USA eller Israels sida.

  Blir ett land anfallet (oavsett om det är terrorism, anfallskrig eller annan form) måste landet slå tillbaka och straffa anfallarna hårt nog att anfallet blir en förlust.

  Sedan har vi konflikter där man inte riktigt vet vem som är anfallare. I t.ex. Vietnamkriget var Nordvietnam anfallarna mot Sydvietnam men väst (USA, Australien, Thailand etc) var anfallare mot Nordvietnam, vilket blir ännu konstigare då man inte kan säga att väst anföll Nordvietnam då väst helt enkelt försvarade Sydvietnam mot angrepp.

 5. För den som vill bilda sig mer i konflikterna i Mellanöstern och särskilt den mellan Israel-Palestina, vad rekommenderar du då Carl?

  Förra året fick vi på gymnasiet se en film där Israel framställdes som…eh, ja, ska vi säga ”onda”. Du kan se den själva här på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Crw-U5mSoPk

  Verkar ganska vinklad, men tydligen är detta en standard-introduktion till konflikten på gymnasiet. Inte konstigt att det finns så många Israel-hatare då.

  Tack för en spännande blogg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.