Ett livsdugligt argument?

Hugo Lagercrantz, professor och barnläkare, argumenterar för rätten till abort i SvD.

I stora drag håller jag med honom om allt han säger. Han säger i princip att våra liv som människor börjar först när vi föds. Det är helt riktigt. Detta är sant fysiologiskt: först när vi föds blir vi fysiologiskt självständiga varelser. Dvs först när vi föds lever vi inte längre genom mamman. (Vi må vara bereonde av våra föräldrar för överlevnad rent socialt, men inte fysiskt.)

Nu vill emellertid Lagercrantz betona att det är först när vi föds som vi också blir psykologiskt fullständiga varelser. Detta är ett intressant påpekande men jag kan inte se det som en avgörande poäng i abortdebatten. Det är dock intressant så tillvida att det bara förstärker slutsatsen att det mänskliga livet börjar verkligen först när vi föds.

Dr Lagercrantz skriver:

Det är en fundamental skillnad mellan fostret och det nyfödda barnet.

Inandningen av luft vid födelsen är förenat med uppvaknande och aktivering av gener och signalsubstanser…

I och med födseln släpper hämningen och det nyfödda barnet vaknar till, även om det är mycket för tidigt fött. Om det föds efter 23 veckors graviditetslängd kan det redan efter någon veckas ålder registrera syn-, hörsel-, känsel- och smärtintryck i hjärnbarken.

Det har nämligen visat sig att nervbanorna från sinnesorganen kopplas till hjärnbarken ungefär efter 25 veckor. Detta är nödvändigt för att medvetandet skall fungera.

…[Den välkände psykologen Michael Gazaninga] menar att livet börjar först när fostret är så moget att det kan födas fram och utvecklas till en tänkande människa om än med hjälp av modern intensivvård. Det är efter 23 veckors graviditet, som också är den abortgräns, som den amerikanska högsta domstolen har fastställt.

Vidare:

Däremot är det möjligt att abortera foster med kromosomförändringar, liksom friska foster, före den 23:e graviditetsveckan (nuvarande abortgräns i Sverige), innan det mänskliga medvetandet uppkommit.

Jag instämmer med Nils-Erik Sandberg (Brännpunkt 28/12) att kvinnan då bör bestämma eftersom fostret ännu inte fått ett eget människovärde före vecka 23.

Först när fostret kan dra de första andetagen luft själv – om än med teknisk hjälp – så har det fått en egen ”själ” och fullt människovärde.

Jag skulle nog aldrig formulera mig i termer av ”människovärde”. Det är alldeles för vagt. Men jag skulle nog inte heller lägga en sådan betoning på medvetenhet.

Förvisso är det inget problem just här, men det är helt enkelt inte avgörande exakt när en människa först blir medveten i detta sammanhang. Medvetande medför nämligen ändå ingen rätt att befinna sig i en annans kropp utan värdens tillstånd. Såsom ett embryo/foster tillhör du, vare sig du är medveten eller inte, fysiologiskt sett mammans kropp och ditt öde är moraliskt därför endast i hennes händer. Detta följer av principen om rätten till liv, enligt vilken varje individ har rätt till sin egen kropp. (Kom ihåg att ett embryo/foster är ingen människa ännu. Rätten till liv följer inte av medvetenhet och rätten till liv leder i vilket fall som helst inte rätten att leva som en parasit inuti andras kroppar.)

Generellt finns det ett problem att argumentera för att abortgränsen ska sättas vid den gräns då fostret blir livsdugligt utanför mammans kropp. Orsaken till detta för att detta faktiskt implicerar att tekniska och medicinska framsteg blir ett hot mot kvinnans rätt till abort. Vad som antyds är att ju fler förtidigt födda barn som kan räddas och hållas vid liv tack vare dessa tekniska och medicinska framsteg, desto mer ska aborträtten inskränkas. Därför anser jag inte att argument om livsduglighet är särskilt bra.

2 reaktioner på ”Ett livsdugligt argument?

  1. Vad tycker du om filosofen Peter Singers förslag att föräldrarna bör få avgöra barnets liv eller död även flera månader efter födseln? D.v.s. att läkare bör få utföra spädbarnsmord om föräldrarna vill det? Singer skriver att en människa blir självmedveten (förmögen att reflektera över sin existens och sig själv som individ) först efter ungefär ett halvår, och att självmedvetenhet är nödvändig för att man ska kunna bli berövad livsmål och medvetna preferenser, något Singer alltså antar att spädbarn inte har, på grund av avsaknad av självmedvetande. Många djur, t.ex. schimpanser, har i vuxet tillstånd helt klart självmedvetande, och även i övrigt mentala förmågor som är jämförbara med eller överträffar spädbarns dito, på alla plan som kan tänkas moraliskt relevanta. Detta gäller faktiskt en hel del andra djur. Ändå dödar vi dessa djur när det behagar oss (något Singer är emot). Men anta att vi har rätt att döda djur när det behagar oss. Varför skulle en genetisk skillnad som skillnaden mellan ett människofoster och en fullvuxen schimpans vara avgörande för vem av dem som får dödas? Att skillnaden mellan människor och andra djur skulle ha större moralisk betydelse än andra skillnader mellan människorindivider är något vi bara tycks ha bestämt oss för – utan något riktigt hållbart moraliskt skäl, enligt Singer. Är inte det lika godtyckligt att låta arttillhörighet avgöra, som att låta etnicitet eller kön avgöra, vem som får leva av två människor? Graden av utveckling är kanske ett mindre godtyckligt kriterium för vem som får dödas. Då tycks det faktum, att människan dödar djur när hon vill, göra att man kan undra varför hon inte skulle ha rätt att döda sina spädbarn när hon vill, med tanke på att spädbarn inte är mer utvecklade än många av de djur människan dödar.

    Så vad anser du om spädbarnsmord? Det vore naturligtvis politiskt omöjligt att införa på ett bra tag, och jag tror att det därför skulle ge mestadels dåliga konsekvenser (upprivna känslor, distraktion från andra viktiga frågor) att idag alls driva frågan, och att man därför bör avstå av konsekvensetiska skäl. Men att diskutera den filosofiskt är en annan sak, och kan ändå vara intressant för vårt sammantagna moraltänkande. Anta hypotetiskt att 99% av folket vore för spädbarnsmord; skulle du då vara för det? Om inte, varför inte?

  2. Jag skrev fel, jag skrev: ”Varför skulle en genetisk skillnad som skillnaden mellan ett människofoster och en fullvuxen schimpans vara avgörande för vem av dem som får dödas?” Jag menade naturligtvis ”Varför skulle en genetisk skillnad som skillnaden mellan ett människo_spädbarn_ och en fullvuxen schimpans vara avgörande för vem av dem som får dödas?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.