”Vet ej”

DN Debatt:

Knappt tjugo år efter Berlinmurens och Sovjetväldets fall vet svenska ungdomar förskräckande lite om kommunismen, om nutidshistorien och om våra grannländer. Det visar en ny landsomfattande undersökning om kunskapsnivån hos skolungdomar i åldrarna 15-20 år som opinionsinstitutet Demoskop har genomfört åt UOK, Föreningen för upplysning om kommunismen.

Så hur illa är det då?

95 procent känner till Auschwitz – men 90 procent känner inte till Gulag.

56 procent av grundskoleeleverna svarar ”Vet ej” på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska.

43 procent tror, att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror, att det är inga alls eller färre än tio tusen.

40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.

22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

Jag är förvånad men samtidigt inte. Jag är inte förvånad över att dessa människor finns, men jag är desto mer förvånad över att de är många fler än vad jag först trodde.

Hur kommer detta sig? Det finns som jag ser det tre förklaringar till detta (i den mån denna undersökning verkligen är representativ):

1. Barnen lär sig inte något i skolan. Man lärde sig inte så värst mycket när jag gick i skolan och jag skulle inte bli allt för överraskad om man lär sig ännu mindre nu för tiden. Merparten av all min kunskap, med undantag från läsning och räkning, har jag skaffat mig själv genom självstudier. Och jag hade nog lärt mig ännu mer ännu snabbare om jag inte var tvungen att gå i den offentliga skolan.

Det är dessutom mitt ytterst ovetenskapliga intryck att de flesta som är, till största delen, autodidakter och glada amatörer, är bättre bildade än de allra flesta som endast har genomlidit sina 9-12 år i grund- och gymnasieskolan. Och att studera vid universitetet är, i varje fall inom humanioraämnena, sällan något som utgör en merit.

Även i de fall där man för det mesta lär ut sanningar, blandas det ofta upp med myter och rena felaktigheter, vilket ger en allt ifrån bristfällig till direkt vilseledande bild. Jag tänker nu närmast på vilka slutsatser elever kan förväntas dra av att studera ämnen som nationalekonomi eller ekonomisk historia. Om socialhögskolan producerar socialister, då producerar ekonomicentrum vid Lunds universitet folkpartister.

2. Barnen lär sig något i skolan. Men det är för det mesta socialist-, feminist-, miljö- och mångkulturpropaganda. Jag själv tog del av detta när jag gick i skolan.

Exempelvis fick vi i gymnasiet se en ”dokumentär”, producerad av UR, som i princip beskrev det Sveriges 1900-tals historia ungefär så här: ”I begynnelsen, före Per Albin Hansson, var alla fattiga och miserabla. Högern styrde. Sedan kom, till slut, demokratin och socialdemokraterna fick makten. Sedan dess har vi fått välfärdsstaten och blivit rika. Slut”.

En gång hade vi ett prov om ”nationalekonomi” på samhällsvetenskapen i gymnasiet. Den sista frågan handlade om att man skulle beskriva sitt ideala ekonomiska system. Efteråt fick vi höra hur glad läraren blev av att det var så många som hade gett en socialistiskt styrd ekonomi som sitt ideal. (Jag var inte en av dessa elever.)

Ett annat exempel är när min samhällslärare påstod att jag ”överdrev” när jag beskrev kommunismens brott. I grundskolan argumenterade min SO-lärare för samma sak (detta även efter det att jag hade hänvisat till vår historiabok) och förlöjligade mig inför hela klassen när jag förklarade att nazisterna var socialister.

I NO fick jag en gång väl godkänt på ett arbete som handlade om ”miljögifter”. Trots att min feministiske-environmentalistiske lärare gjorde gällande att mitt arbete var fyllt av faktafel (jag var ingen vidare student på den här tiden), så gillade hon min anti-industriella inställning och ville belöna mig för det. (Var hade jag fått den ifrån? Jo, från all miljöproganda jag, liksom alla andra, indoktrinerades i från alla håll och kanter.) Att ljuga och förvränga för sakens skull är, inom miljörörelsen, en acceptabel metod för att föra fram sitt budskap.

3. Eftersom de flesta inte slutar upp som helt indoktrinerade eller helt okunniga, förmodar jag att rätt många i någon utsträckning ägnar sig åt självstudier. Detta lämnar bara ett alternativ: självindoktrinering.

En del väljer uppenbarligen att helt okritiskt acceptera allt som de har hört varje dag, från det att de var barn, till det att de är unga vuxna. Därför väljer de sedan att på sin fritid ägna sig åt halvintensiva ”självstudier” som i detta fall innebär att man ser på Al Gores ”dokumentär”, eller Michael Moores ”dokumentärer”, eller läser tidningar som ETC, eller böcker som ”No Logo” av Naomi Klein och ”9-11” av Noam Chomsky.

Och när de inte firar Jordens dag, eller röstar på vänsterpartiet, eller värvar medlemmar till Greenpeace, eller kokar ihop konspirationsteorier om 11 september på Internet, eller kämpar med sitt jämställda förhållande, eller mordhotar vetenskapsmän som ifrågasätter ”klimatkaoset”, eller terroriserar minkuppfödare, så svälter de förstås ihjäl sina barn med en rakt igenom vegetarisk diet. När de inte gör något av ovanstående, då svarar de på opinionsundersökningar där de förklarar att på planeten där de kommer ifrån har kommunismen resulterat i välstånd.

På jorden, däremot, vet vi att kommunism uteslutande resulterar i död och lidande. Om du inte fick lära dig det i skolan, kan du få en kort introduktionskurs på Upplysning om kommunismens hemsida. Efter det bör du läsa The Black Book of Communism.

7 reaktioner på ””Vet ej”

 1. Finns också på svenska som Courtois et al, ”Kommunismens svarta bok” (Bokförlaget DN, 1999).

  Se också Robert Conquest, The Great Terror m fl (Conquest, vars rapporterade dödssiffror ansågs vara våldsamt överdrivna tills muren föll, då det visade sig att de egentliga dödstalen varit långt högre än så). Tyvärr skrev aldrig Conquest boken ”I Told You So You Fucking Fools”.

 2. Vad hade kommunists regel i Sovjet.

  1) Sovjet hade hårda regler lika mycket som Iran och Saudiarbien för idag även vad hade sovjets regler.
  2) Alla monopol
  3) Förbjud sovjetisk medborgare resar över gränsen utan skäl
  4) Sovjet hade järn ridår, mur och stängsel på gränsen för hindre fly över gränsen
  5) Förbjud relgiösa
  6) Alla kyrkor blev kontor, förråd och fabrik
  7) Rätt vakter skjuter fly som försöker över gränsen.
  8) Förbjud så mycket pengar i bank.
  9) Stoppa ishocky och fotbollspelare som vill bli proffs i utomland, t.ex ishockyspelare kan inte bli NHL-proffs.
  10) Förbjud media som är negativ kommunism och är positiva av västländer

  Dessutom

  Albanien var kommunist då förbjuder privat bilar utan tillåter taxi och buss. Turister, affärsman och andra medborgare fick inte enda fot på Albanien, då Albanien var isolering och fick inte handel med västländer.

  Albanien hade strängare regel än Sovjet. t.ex jag hade aldrig sett Albanien var men OS/VM-idott men Sovjet brukade vara med VM/OS idrott.

  VARFÖR man röstar kommunism för att ha hård regel????

 3. Du har helt rätt. Svenska skolan är ett sorgligt misslyckande som blandar sin politisk korrekthet, med upprepande av faktan som åtminstone jag vet.
  Jag har haft en lärare som har pratat om det ”hemska straffet” i USA (dödsstraff), en annan har gett stöd till en socialistisk ekonomi, SD har utpekats som rasister, miljöpmuppism har visats upp som helt bevisade sanningen, allt USA gör har utpekats som ondska, mångkulturen har lovsjungits och yttrandefriheten har bekämpats.
  Hittils har jag inte hört något i skolan om kommunism (och jag går i sjuan!).
  Den totala hjärntvättning staten gör är nästan värre än det som gjordes i Sovjet. Där fattade folk åtminstone att det bara var propaganda de fick höra!

 4. Hej Carl!

  Trevligt att du bloggat kring kommunismen och ungdomars bristande kunskaper.

  UOK:s undersökning kommer egentligen inte med någonting vetenskapligt nytt, trots att de påstår detsamma. Studien ”Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om sovjetkommunismen” framlagd vid Malmö högskola redan 2006 av Christopher Silverberg och Fredrik Boström, visar att svenska gymnasieelever även vid de mest högpresterande skolorna i Sverige har en mycket grund begreppsförståelse och svaga kunskaper i modern historia, inte minst om den sovjetiska kommunismen. Vår akademiska studie från 2006, med förord av Ana Maria Narti, tillsändes UOK men negligerades trots detta i UOK:s forskningsläge till förmån för två i det här sammanhanget ovetenskapliga studier från 1999 respektive 2001 – detta trots att vår studie från 2006 i ett senare skede refererades i Sydsvenska Dagbladet 18/4 2007 i artikeln ”Farväl till kommunismen?” av Henrik Bredberg.

  2006 års undersökning visar bland mycket annat att 46,5% av eleverna inte kunde nämna ett enda land som idag har ett kommunistiskt politiskt system. Blott 4,7% kunde nämna fyra sådana länder. Endast 7% kunde kortfattat redogöra för vad som menas med uttrycket ”den sovjetiska kollektiviseringen” och blott 14% visste vad ordet ”revolution” betyder. 39,5% kunde redogöra kortfattat för vad GULAG-arkipelagen var. Ännu mera skrämmande är att blott 30,2% av respondenterna var bekanta med Molotov-Ribbentrop-pakten. Bara 27,9% kunde korrekt årtalsbestämma ryska revolutionen. Första och andra världskrigen kunde korrekt årtalsbestämmas av 37,2% respektive 75,2%.

  Ana Maria Narti (fp) skriver i undersökningens förord att: ”Det kan inte vara demokratiskt eller humanistiskt sunt att låta de unga växa upp utan klara bilder över processer och konflikter som både har verkat historiskt och som alltjämt lever och verkar i nutiden. Hur ska de unga orientera sig i livet utan både bred och djup kunskap om kampen mellan demokrati och totalitarism?”

  Vi är positiva till fortsatta studier på området, men vi förväntar oss även av en organisation som UOK att de visar prov på vetenskaplig hederlighet och allmän anständighet i behandlandet av källmaterialet och forskningsläget.

  Christopher Silverberg
  Fredrik Boström

 5. Så här ser historieundervisningens utveckling ut:

  naturvetenskapare – humanister
  1953 181 historietimmar 207 historietimmar
  1970 149 – 198
  1994 80 – 190
  2000 80 – 80-85

  Så här ser historieundervisningens utveckling ut. Alla historielärares två största fiender är Göran Persson, som skar ner undervisningen med hälften när han var skolminister (den verkställdes -94) och den andra är Alf Svensson, vilken ställde som krav för att ingå i en borgerlig regering att religionskunskap skulle ersätta historia.

 6. Jo, Jag inbillad mig. 1970-80 talet talar dom mycket negativ om kommunism och Sovjet. Flest tycker kommunism och Sovjet är för hård regler, då Saudi Arabien var världens strängast regler och Sovjet var strängast regler av alla som är icke islam länder men Väst folk talar inte så mycket om islam länder och ibland talade dom några av islam länder är lika sträng regler som Sovjet.

  Då folk var orolig kärnvapen för USA och Sovjet och hade världen risk blir tredje världskriget, då dom talar mycket om båda Vad är USA samhället och Vad är Sovjet samhället.

  1930-talet och 1980 talet talade dom unga ”hatar kommunism”, pga hård regler.

  Idag har unga glömt bort vad är kommunism i Sovjet och fokus negativ mest på Islam länder.

  Kommunism har gått framgång tack vare det finns Iran och Saudi Arabien även några islam länder är så strängast regler.

  Vad fan Islam skapat hård regler gör väst folkig glöm bort vad händer i Sovjet. Vanlig gör folk fokus på strängst, bäst, sämst, rikast, fattigast, friast och ofriast.

  Om land som ligger andra eller tredje plats stränst, mest så dom glöm bort. t.ex Flest vet Schweiz är rikast och bäst land i världen men flest av folk vet inte vilken land som är andra plats rikast.

  Flest folk i världen vet Bill Gates är rikast man men Ingvar Kamprad (IKEA ägare) är inte rikast man i världen utan 5-10:e plats rikast man så flest av folk i världen vet inte vem är Ingvar Kamprad utan bara svenska vet vem är han som är svenska rikast.

 7. Jag gav tröjor med bild som är ”Nww Yorks staty” till min systers barn som jag beställde.

  Jag propagande för frihet och liberal.

  Mina föräldrar och syskon är bara Allians röstare och hoppas mina systers barn kommer att rösta Allians också som kan ärftig Allians.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.