Två kan leka denna lek

En del säger att man inte ”får” diskutera invandringsfrågan i Sverige. Det är alldeles för politiskt inkorrekt att göra det. Det bara går inte. Det talas ibland löst om att det råder en yttrandefrihet i Sverige, men att den är inget värd så länge vi inte har en ”åsiktsfrihet”. Beläggen för att vi inte har någon ”äkta” yttrandefrihet i Sverige är för att vi inte kan ha den här sortens diskussioner utan att folk ska målas upp som invandrarfientliga rasister.

Jag hade kanske haft någon minimal förståelse för detta resonemang, om det inte vore för åtminstone två faktum.

För det första har jag själv, till min stora fasa, bevittnat många människor, många jag känner, släktingar och vänner, föra otroligt rasistiska och invandrarfientliga diskussioner. De har inte känt några som helst hämningar.

(Och det spelar ingen roll om man påpekar för dem att bara för att de säger sig ha sett eller träffat kriminella idioter från Mellanöstern, så gör det inte dem berättigade i att börja betrakta samtliga araber från apor och att kräva att de alla ska slängas ut eller en massa annat nonsens.)

För det andra är det ganska självklart att dessa rasister inte vågar offentligt säga vad de tycker. Dessa rasister är förstås otroligt fega. Men inte fullt så dumma som de lätt ger sken av när man lyssnar på deras vulgära retorik.

Allt prat om att Sverige är så ”inskränkt” att man inte kan föra den här diskussionen, är bara nonsens. Det finns många dåliga skäl att motsätta sig invandring, men rasism är utan tvekan det dummaste av dem alla. (Ett av de mindre dumma skälen är att man tror att invandrare skadar oss ekonomiskt genom att utgöra billig arbetskraft.)

Det råder ingen tvekan om att en del kulturer är, objektivt sett, mer värda och att en del kulturer är mindre värda. Den västerländska kulturen håller förnuft, frihet och individualism som kardinalvärden. Det är därför den är mer värd än de kulturer som präglar Mellanöstern och Afrika. Ty dessa kulturer håller istället religion (oförnuft), auktoritärism och kollektivism som kardinalvärden. Men huruvida den västerländska civilisationen överlever eller ej, beror inte på om det kommer hit invandrare. Nej, huruvida den överlever eller ej, beror istället på om de som säger sig värdesätta den kommer vara villiga och förmögna att försvara den på intellektuella grunder. Det är dock värt att notera att många av de som kräver att vi stänger våra gränser med hänvisning till hur viktigt det är att skydda vår kultur och civilisation, inte tycks vara villiga att göra just detta.

Beror det på att de anser att det är en hopplös uppgift? Om så, varför? Har de inga intellektuella argument att komma med? Jag kan inte klandra någon för att tycka att detta är en hopplös uppgift i den mån de bär på falska filosofiska föreställningar. Hur ska man kunna försvara den västerländska kulturen på intellektuella grunder om man exempelvis förnekar att värden är objektiva? Om man inte hyser någon större tillit till förnuftet? Hur ska man kunna motivera sanningen i något av det man säger, om man är subjektivist eller intrinsikalist? Skeptiker eller mystiker? Det kan man förstås inte. Ser man ingen vits med att argumentera rationellt för sina åsikter, då blir man förr eller senare tvungen att sträcka sig efter en pistol, som en stor filosof noterade.

Det är sant att det inte vore särskilt önskvärt om det kom hit en miljon fanatiska och militanta islamister. Jag har absolut inga problem med att man förbjuder dem från att komma hit. Det är inte ett dugg konstigare än att man inte lämpligen tillåter en miljon kannibaler att flytta hit. Det är inte ett dugg konstigare än att man med rätta förbjuder folk med en smittsam och dödlig sjukdom från att träda in i landet. Det är en moralisk akt av självförsvar. (De bör lämpligen placeras i karantän till dess att de inte gör någon fara längre. Men fram till dess hör de hemma i karantän; man har ingen rätt att gå runt och utgöra en livsfara för andra människor.) Men ingenting av detta utgör något, i slutändan, hållbart argument mot invandringen.

För om man anser att blotta förkomsten av många människor, flera miljoner människor, från Mellanöstern eller Afrika, utgör ett hot mot den västerländska civilisationen, varför inga fler bör få komma hit eller att de som är här kanske borde tvingas hem igen, då följer det att man också bör införa en totalitär diktatur som förbjuder folk från att överhuvudtaget hålla ovästliga idéer och värderingar. Saken är nämligen den att det finns en del saker som gör väst bra och en del saker som gör väst dåligt; västvärlden är ingen perfekt kultur. Men om de dåliga elementen tar över helt, då finns det inte längre något värde i den västerländska kulturen och i den mån har också allt som var utmärkande med den redan dött.

Det tycks dock inte slå många motståndare till invandringen att väst, så som vi känner det idag, vore lika hotat till grunden om exempelvis de kristna fundamentalisterna helt tog över kulturen eller, för den delen, om subjektivisterna helt tog över kulturen. Men om de inser det, då måste de också inse att implikationen är just den jag angav: behovet av censur. Med andra ord: behovet av ett statligt tvångsmonopol på idéer.

Men vi behöver censur lika lite som vi behöver en restriktivare invandringspolitik. Så länge som invandrarna inte använder sig av våld och tvång för att försöka tvinga på oss andra deras dåliga idéer och värderingar, har deras kulturella bidrag inte någon större chans i Sverige eller i något annat västland. Så länge marknaden för idéer är fri har vi inget att vara oroliga för. Inte så länge som det åtminstone finns en liten men växande skara av objektivister.

(Det är såvitt jag vet endast objektivisterna som vet hur man på rationella grunder kan försvara väst. Subjektivisterna är ett hopplöst fall. De religiösa är ett lika hopplöst fall. Nationalisterna företräder, när allt kommer omkring, inget annat än en form av rasism och därför är de också hopplösa.)

På kort sikt finns det dock ett hot här. Precis som marknaden i övrigt inte är fri, är inte heller marknaden för idéer helt fri. På kort sikt finns det ett hot här i den meningen att muslimerna, bara för att ta ett aktuellt exempel, kanske kan skaffa sig ett politiskt inflytande och detta inflytande kan förstås bli större om muslimerna blir fler till följd av en ökad invandring. Den lika kortsiktiga lösningen på detta problem är att intellektuellt argumentera för och politiskt rösta för en begränsad stat, en nattväktarstat.

Det finns härvidlag ingen anledning att bli deprimerad; anhängarna av en begränsad stat må vara få, men sanningen är att de allra flesta inte vill leva i en islamisk teokrati mer än vad de vill leva i en kristen teokrati. Sanningen är den att en överväldigande majoritet är, än så länge, för den princip som utgör lösningen på detta kortsiktiga problem: religionsfriheten. Religionsfriheten fungerar i princip som ett förbud mot ett statligt tvångsmonopol på idéer. Den är således en fundamental garant för en fri marknad för idéer och därmed, i grunden, ett fritt samhälle. Så vi behöver inte, på kort sikt, försöka övertyga de flesta om laissez-faire kapitalismens förträfflighet. Allt vi behöver göra är att påminna människorna om religionsfrihetens betydelse. Sedan, i enlighet med spelets regler, tar politiken hand om resten.

Det är alltså, ironiskt nog, just eftersom vi ännu har åsiktsfrihet som vi inte har någon större anledning att oroa oss över invandringen av exempelvis muslimer.

15 reaktioner på ”Två kan leka denna lek

 1. Svante: Nationalismen är en form av kollektivism där värdeenheten är nationen. Men vad är nationen? Om man endast syftar till en förening av människor under ett gemensamt politiskt system som i sin tur är baserat på en uppsättning av gemensamma moraliska och politiska principer, då finns det inget kollektivistiskt och rasistiskt i detta. Men det finns de nationalister som identifierar nationen i rasmässiga/etniska och kollektivistiska termer. De menar att nationerna utgörs av nationaliteter, dvs av ett folk som istället förneras, inte av några principer, utan av deras nationella tillhörighet. I en eller annan form tenderar den nationella beskrivningen göras i just etniska, dvs rasmässiga, termer. Det är detta som Sverigedemokraterna gör. Och det är detta som de moderna rasisterna gör. De så kallade ”vita nationalisterna”. Läs gärna min artikel ”Sverigedemokraterna är multikulturalister” så blir det kanske tydligare att se hur och varför nationalisterna i denna mening är kollektivister och därför i all väsentlighet rasister: https://svanberg.wordpress.com/2006/09/24/sverigedemokraterna-ar-multikulturalister/

 2. Jag håller med om att om någon har en sjukdom som är väldigt smittsam och dödlig bör man inte släppa in den personen. Räknar du HIV som en sådan? Den är ju i och för sig inte så smittsam, men ändock dödlig f.n. Själv är jag lite fundersam här, men jag antar att man bör släppa in dem. Bör man HIV-testa immigranter?

 3. Man bör HIV-testa immigranter. Men bara för att berätta för dem att de har en skyldighet att berätta för folk att de har HIV, om de tänker ha sex med folk. Jag anser inte att HIV annars kan räknas som en sådan sjukdom som gör skäl för att stoppa folk vid gränsen. Den sortens sjukdomar jag tänker på är väldigt smittsamma i den meningen att det inte ens går att vidta några särskilda säkerhetsåtgärder för omgivningen eller för den sjuke. HIV kan man ju ganska lätt undvika. Man kan undvika att smittas och att smitta. Men om du bär på, säg, en sjukdom som sprids via luften, och som snabbt gör folk allvarligt sjuka, då är det en helt annan sak. Du kan ju inte så lätt låta bli att andas i närheten av andra, eller hur?

 4. Man skulle också kunna sätta in en reservation här, beträffande testandet av HIV. Det vill säga: endast människor som kommer från regioner eller länder där HIV är extremt vanligt, bör man testa. Folk som däremot kommer ifrån regioner eller länder där HIV är väldigt ovanligt, behöver inte testas. Däremot kan man ju passa på att informera alla som kommer in i landet, vare sig man testar dem eller ej, att om de bär på vissa sjukdomar, så har man också en skyldighet att berätta för andra och/eller söka upp läkare för behandling.

 5. Jag har personligen NOLL respekt för en kultur som effektivt tagit bort kvinnors människovärde och enligt min åsikt så borde ingen som har den uppfattningen släppas in i landet eftersom de är ett hot mot min personliga frihet som tjej och även ett hot mot min makt över min egen kropp (våldtäkter osv) och mina rättigheter. Det sorterar liksom bort de flesta människor från mellanöstern vare sig de är muslimer eller inte. Deras kvinnosyn är redan illa och synen på/behandlingen av svenska kvinnor bli ännu värre. Jag har i slutänden haft tur eftersom jag (halvblatte) har en far som är helt emot allt som har med sådan tro att göra.

  Det som stör mig allra mest är de invandrare som kommer hit och tar för givet att deras religiösa åsikter ska respekteras av alla. När de i samma andetag kan kalla Sverige för ett skitland med fjantiga lagar som man ändå inte måste följa. Om en miljon svenskar flyttade till Iran så skulle de ändå aldrig någonsin ens kunna tänka sig att tex bygga en svensk kyrka eller skola på samma sätt som vi här har byggt moskeer och andra muslimska samlingsplatser. Men det är inget argument i frågan, bara en personlig åsikt.

  Respekt är något man får om man ger det. Kan lägga till att mina åsikter om detta är väldigt publika och jag har inga problem med att yttra dem utanför internet. Gömmer man sig bakom datorn eller bakom hemmets väggar är man fjantig vad man än tycker.

 6. Mia: Men inser du inte att implikationen av det du säger är att man bör förbjuda människor med vissa irrationella och människofientliga värderingar från att komma hit, så borde man väl också förbjuda svenska medborgare från att hysa samma eller andra irrationella och människofientliga värderingar? Ska vi låsa in alla kommunister på grund av deras irrationella och människofientliga värderingar? Ska vi låsa in alla kristna på grund av deras irrationella och människofientliga värderingar? Ska vi låsa in alla ekologister på grund av deras irrationella och människofientliga värderingar? Muslimer och araber är knappast de enda som bär på irrationella och människofientliga värderingar. (Långt ifrån alla araber eller perser bär på dessa värderingar.)

 7. Jag skiter ärligt talat i människofientliga värderingar. Vill folk vara nazister så låt dem vara det.

  Jag skiter dock inte i en hel kultur som praktigt taget är uppbyggd på att kvinnor saknar grundläggande mänskliga rättigheter. Vi snackar inte precis några få individer här utan nästan en hel (eller flera) världsdel och en ”allmän” åsikt.

  Det är stor skillnad på isolerade fall av människofientlighet och en allmän kvinnofientlighet.

 8. Problemet är ju att kvinnosynen blir ännu värre när det handlar om svenska kvinnor. Om de vill behandla sina egna tjejer dåligt så kör på. Men när de behandlar våra kvinnor ännu värre så har jag nått vad man kan kalla en liten kokpunkt :)

 9. ”Men inser du inte att implikationen av det du säger är att man bör förbjuda människor med vissa irrationella och människofientliga värderingar från att komma hit, så borde man väl också förbjuda svenska medborgare från att hysa samma eller andra irrationella och människofientliga värderingar?”

  Men Calle, det är väl skillnad på äpplen och päron? Åsiktsfrihet är en rättighet. Men svenskt medborgarskap är inte det.

  Dessutom vet jag inte om det hade varit så väldigt negativt ifall kristna fundamentalister tog över. Det gick rätt så bra i USA 2000 och 2004 =)

 10. Mia: Antingen spelar du dum eller så missar du min poäng. Hur kan du ”skita i” om folk bär på ”bara” generellt människofientliga idéer och värderingar? Idéer och värderingar som resulterade i massmord? Idéer och värderingar som resulterar i misshandel av folk av utländsk härkomst? Du är inte särskilt konsekvent eller trovärdig om du är så selektiv i ditt sätt att se på saker och ting. Annorlunda uttryckt förstår jag inte alls varför du helt godtyckligt väljer att se mellan fingarna på en del människor detta trots att deras generella människosyn är minst lika destruktiv som t ex muslimernas/arabernas/persernas kvinnosyn.

  Jag gillar inte heller din retorik om ”våra kvinnor”. Det är ett kollektivistiskt/rasistiskt synsätt. Det är också, även om du kanske inte avser det, uttryck för en ganska dålig kvinnosyn; det är synen på kvinnor som kollektiv egendom. Nu tror jag inte att du menade allt detta med det där uttalandet, bör du vara mer försiktig med hur du uttrycker dig.

  Joakim: Ja, det är två olika saker. Jag har dock inte talat specifikt om svenskt medborgarskap. Jag har talat om att låta folk få komma hit, bo och jobba här. Man ska inte behöva ha ett medborgarskap för att få stanna här. Så länge man inte hittar på några hyss, ser jag ingen vits med att slänga ut folk eller förbjuda folk från att komma in. Faktum är att medborgarskap eller inte, så är det faktiskt så att ingen har rätt att förbjuda civiliserade människor från att komma hit. Det är inte ett dugg konstigare än att du inte har rätt att förbjuda någon från att flytta från en del av Sverige till en annan. Inte heller har en majoritet av helsingborgarna någon rätt att förbjuda någon från Malmö att flytta in till Helsingborg eller köpa ett hus i Helsingborg eller ta ett jobb i Helsingborg. På samma sätt har vi ingen rätt att stoppa en arab från att lämna Irak och istället komma till Helsingborg för att jobba. För övrigt har jag tidigare gett uttryck för att det givetvis finns en del gränser för vad man får säga om man ligger i krig med andra länder. En del uttalanden (det är svårt att dra gränsen) kan och bör kanske betraktas som en akt av landsförräderi och sådant bör följaktligen straffas som sådant. En del landsförrädare kan rätteligen skickas hem till sina hemländer. En del bör kanske fängslas. En del, som har gjort sig skyldiga till något betydligt värre än att bara förse fienden med sitt offentliga moraliska stöd, bör i värsta fall avrättas. (Det skulle t ex vara om han direkt har hjälpt fienden med skydd, pengar, vapen, eller liknande.)

 11. Mia: Jag får ha vilken kvinnosyn jag vill. Jag kan se dem som fullvärdiga medlemmar av det mänskliga släktet, med de rättigheter som ankommer på dem. Eller jag kan se dem som underlägsna varelser med förkrympt hjärna, och leva efter måttot: ”kvinnlig frihet – spis på hjul”. Ingen har rätt att förbjuda mig till något av detta. Så långt allt väl.

  Men har man rätt att neka mig medborgarskap på grund av detta? Nej. Inte alls, faktiskt. Om jag så vill glorifiera mord och ond bråd död, så är det min sak (men det gör jag dock ej). Det rör sig enbart om åsikter – fortfarande – och inte om handlingar som kränker andra individer. Att vilja kränka, och att anse att man BÖR kränka, är inte detsamma som själva handlingen att kränka. Jag vidhåller att det inte bör vara brottsligt att vara omoralisk eller ha sjuka idéer – så länge det inte innebär att man blir brottslig (med vilket jag menar att man brukar aggression mot oskyldiga individer).

  Sedan kan man såklart tala om det faktum att ”Sverige” inte är en person, och att denne icke-person alltså inte kan förbjuda dig att beträda dennes egendom. Det är inte ett brott att flytta till Sverige, såväl som att flytta mellan olika städer inom Sverige, såsom Svanberg skriver. Tvärtom är det i de flesta fall mycket bra att folk flyttar hit, då vi ju i ärlighetens namn tjänar på detta, ekonomiskt. Det finns många former av protektionism, och att inte ta emot människor ifrån andra länder är en sådan form.

 12. Åh jag tänkte svara på allvar. Men sen såg jag att du börjar med ett ”är du dum eller” typ av argument och då känns det rätt poänglöst.

  Det kan kännas lite jobbigt som tjej när landet släpper in en massa folk som har en hemsk syn på kvinnor. Och speciellt när de har en värre syn på kvinnorna i landet de flyttar till. Jag har två namn, ett svenskt och ett persiskt, eftersom mina föräldrar är från två olika kontinent. När jag är ute om kvällarna och springer på något gäng invandrakillar som tar någon slags kontakt så beter de sig väldigt olika mot mig om jag presenterar mig med det svenska namnet eller det persiska. Väldigt väldigt olika. Som en tjejkompis från Jugoslavien en gång sa: ”Presenterar du dig med det persiska namnet? Fan va smart, slipper man oroa sig för dig.” Men det förutsätter jag att du dels inte har någon erfarenhet av och dels inte vet ett skit om och därför lätt kan vifta bort.

  Men politik handlar i slutänden om vanliga människor och deras erfarenheter, inte vad som låter fint och PK i din blogg.

  Du behöver inte hålla med alls, det var bara min åsikt. Det enda jag begär är att om någon flyttar hit så ska de väl åtminstone ha samma respekt för det nya landets invånare som de gamla, och ”invånare” inkluderar tjejerna.

  Men, vad vet jag? Jag är bara en dum brud.

 13. Mia: Jag tror att du missförstår mig. Jag har inte sagt eller ens försökt antyda att du verkligen är dum i huvudet. Att SPELA dum är inte detsamma som att VARA dum; men att mot bättre vetande låtsas som att bara invandrare bär på en hemsk kvinno- eller människosyn är att göra sig själv dummare än vad man är. Jag sade alltså det jag sade för att jag förväntade mig mer av dig.

  Jag har aldrig försökt få saker och ting till att låta ”fint” eller PK. Du kan nog inte ha läst många av mina blogginlägg om du upplever mina åsikter som PK. Och jag håller fullständigt med dig om att folk ska respektera varandras existensberättigande. Det är, trots allt, en grundläggande princip jag håller på och som jag anser att alla människor som söker leva tillsammans med andra erkänner och respekterar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.