Sverigedemokraterna är multikulturalister

Sverigedemokrater framställs i debatten som rasister, som främlingsfientliga, som fiender till ”mångkulturen”. Det ligger något i dessa anklagelser. Om man besöker deras hemsida kan man läsa sådant som: ”Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor . . . Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning”. Och: ”Det mångkulturella samhällsexperimentet kostar oss varje år enorma pengar och det är bara Sverigedemokraterna som ifrågasätter om det är rimligt”.

Men sanningen är att Sverigedemokraternas rasistiska tal om en etniskt och kulturell homogen befolkning är ett uttryck för att de tar multikulturalismens ideal på allvar och söker tillämpa den så konsekvent som möjligt. Det är enligt multikulturalisterna som så att kulturen är medfödd, att det är en etnisk företeelse. Det är därför multikulturalisterna ser det som ett utslag för rasism om man t ex ser ned på vissa kulturer. De ser det nämligen som att man angriper en grupp på basis av deras etniska tillhörighet, dvs deras ras. Det är också så som multikulturalisterna har försökt få tyst på sina kritiker: genom att binda etnicitet och kultur samman, gör de det omöjligt för folk kritiska till t ex islam att också öppet kritisera islam utan att utmålas som rasister.

Hur många avstår inte ifrån att kritisera islam i rädsla för att pekas ut som rasister? Det är uppenbart att multikulturalisterna har nått stor framgång här. Men det enda de har lyckats skapa är inte ett mindre rasistiskt samhälle, utan ett mer rasistiskt samhälle. Michael S Berliner och Gary Hull förklarar detta samband alldeles utmärkt i deras artikel ”Diversity and Multiculturalism: The New Racism”:

Advocates of ”diversity” are true racists in the basic meaning of that term: they see the world through colored lenses, colored by race and gender. To the multiculturalist, race is what counts–for values, for thinking, for human identity in general. No wonder racism is increasing: colorblindness is now considered evil, if not impossible. No wonder people don’t treat each other as individuals: to the multiculturalist, they aren’t.

Advocates of ”diversity” claim it will teach students to tolerate and celebrate their differences. But the ”differences” they have in mind are racial differences, which means we’re being urged to glorify race, which means we’re being asked to institutionalize separatism. ”Racial identity” erects an unbridgeable gulf between people, as though they were different species, with nothing fundamental in common. If that were true–if ”racial identity” determined one’s values and thinking methods–there would be no possibility for understanding or cooperation among people of different races.

Peter Schwartz tillägger:

Unlike the valid policy of racial integration, ”diversity” propagates all the evils inherent in racism. According to its proponents, we need ”diversity” in order to be exposed to new perspectives on life. We supposedly gain ”enrichment from the differences in viewpoint of minorities,” as the MIT Faculty Newsletter puts it. Admissions should be based on race, the University of Michigan’s vice president insists, because ”learning in a diverse environment benefits all students, minority and majority alike.”

These circumlocutions translate simply into this: one’s race determines the content of one’s mind. They imply that people have worthwhile views to express because of their ethnicity, and that ”diversity” enables us to encounter ”black ideas,” ”Hispanic ideas,” etc. What could be more repulsively racist than that? This is exactly the premise held by the South’s slave-owners and by the Nazis’ Storm Troopers. They too believed that an individual’s thoughts and actions are determined by his racial heritage.

Sverigedemokraterna antyder faktiskt att de anser att alla kulturer är lika mycket värda. Det är just precis därför som de vill att ”Sverige ska förbli Sverige”. De anser nämligen, som multikulturalisterna, att kulturen är förbunden med etnicitet, dvs med ras. Så om alla kulturer är lika mycket värda, då är också den svenska kulturen lika mycket värd som alla andra, och därför får den inte ”blandas” med andra kulturer. För då skulle den nämligen till slut ”upplösas” och därmed ”utrotas”. Därav värdet av en kulturellt och etniskt homogen befolkning; det är det enda sätt man kan garantera att ”Sverige förblir Sverige”. Det är också därför som de tycker att invandrare i så stor utsträckning som möjligt ska flytta hem igen.

Men hur vet jag detta? Därför att sverigedemokraterna själva säger det. Låt mig citera vad de skriver i deras principprogram:

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.

Såväl bevarandet av den kulturella mångfalden som kravet på gemenskap inom ett samhälle gynnas starkt av om det kan ske inom ramen för ett system av nationalstater, baserade på den nationalistiska principen. Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden.

Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har vidare tenderat att utvecklas på sådant sätt att kulturerna utblandats, och de ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats. Sverigedemokraterna slår fast att det säkraste sättet att, med beaktande av respekten för mänskliga rättigheter, skydda mångfalden av kulturer är att göra det i nationalstatens form så långt det är möjligt.

Marknadskrafterna kan inte garantera att kulturell mångfald bevaras och främjas. Följaktligen är det nödvändigt att framhålla politikens betydelse, i samverkan med den privata sektorn och det civila samhället, i ansträngningarna för att bevara den kulturella mångfalden och därigenom överlevnaden för alla folk.

Grundläggande för den nationalistiska principen är att inget folk har rätt att kränka ett annat folk, varken kulturellt eller territoriellt. Varje folk har rätt till frihet och självbestämmande, till sin identitet och till sitt eget land. Varje folk och varje kultur har också rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är bättre än andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och kan utveckla vår egen särart och identitet.

Sverigedemokraterna motsätter sig inte ”mångkultur” och ”kulturell mångfald”, dvs att det finns olika raser. De gillar bara inte att alla ska blandas, ”integreras”, med varandra i ett och samma land. Då riskerar nämligen en del kulturer att försvinna och ”dö”. Vad antyder detta? Jo, även om sverigedemokraterna föredrar att tala i termer av nationer och folk, är detta ett strikt rasistiskt sätt att tänka på. Så i den meningen har deras kritiker helt rätt i att de är främlingsfientliga och rasistiska av sig. Och detta är förstås förkastligt av dem. Men om deras kritiker var lite mer ärliga av sig, och vågade följa ut de logiska implikationerna av multikulturalismen, då skulle de inse att sverigedemokraterna bara är mer konsekventa företrädare för deras egna påstådda ideal.

4 reaktioner på ”Sverigedemokraterna är multikulturalister

  1. Lite förvånande att nästan ingen kommenterat det här inlägget. Buntar ju ihop Sverigedemokrater med multikulti-folk och visar att de är lika goda kålsupare allihop.

    Om jag får bestämma så ser jag gärna mer sånt här och färre kommentarer av tråkiga DN-artiklar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.