Fortsatt svag arbetsmarknad

Johnny Munkhammar:

SCB uppger att antalet sysselsatta är 93 000 högre än augusti förra året. Men i juli låg nivån 121 000 högre än juli förra året. Med andra ord har nivåskillnaden jämfört med förra årets siffror krympt med 28 000 på en månad.

Till detta ska läggas att befolkningen i arbetsför ålder ökade med 61 000 jämfört med för ett år sedan. Det betyder att nettoökningen av antalet sysselsatta, som andel av arbetskraften, bara har ökat med 32 000, motsvarande mindre än 1 procent.

Av vad består då det som SCB definierar som ett större antal sysselsatta? Av de 93 000 var 72 000 tidsbegränsade anställningar. Och antalet i den typen av AMS-program där deltagarna räknas som sysselsatta har ökat med 16 000, varav 13 000 plusjobb, jämfört med för ett år sedan.

Men eftersom 16 000 av de nya jobben inte ens är riktiga jobb, kan man ju konstatera att nettoökningen av antalet sysselsatta, som andel av arbetskraften, bara har ökat med 16 000!

Ekonomifakta:

Den redovisade ökningen av sysselsättningen i år är inte rensad för de variationer i sysselsättningen som finns under året. Med utgångspunkt i säsongrensade helårssiffror har sysselsättningen under de senaste tjugo åren inte ökat alls. Däremot har den arbetsföra befolkningen ökat med drygt 500 000 personer. Om sysselsättningsgraden hade följt med utvecklingen av den arbetsföra befolkningen skulle ytterligare många tusen svenskar ha ett arbete att gå till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.