Varför lär sig folk inte av historien?

Det finns som jag ser det två samverkande faktorer. Den första är pragmatismen. Denna filosofi gör att kulturen är ovillig att förlita sig på principer, teorier och generaliseringar. Varje händelse och situation ska handskas med som om den vore totalt isolerad, unik, och ojämförbar med andra situationer.

Det är denna rationalisering som George Bush lägger fram för att handskas med Iran och Nordkorea med självmordsmässig diplomati, meningslösa förhandlingar, ständiga eftergifter och kompromisser och genom att vända sig till FN. Detta trots att han visste att detta var en dum idé när det kom till Irak. Men hans enda svar till varför man inte ska bomba Iran nu innan landet har kärnvapen, är för att det är en annan situation. Samma svar har han gett om Nordkorea. Men på vilket sätt är situationen annorlunda? Inget svar, såvida man inte accepterar ett svar av typen: ”Ja jo men Iran är ju Iran. Det är inte Irak. Iran ligger inte på samma ställe som Irak”.

Det är också denna rationalisering som vi ser, jämt och ständigt, från våra politiker, från både höger och vänster, när de på ett eller annat sätt förordar olika former av statliga interventioner i ekonomin. Trots tusentals år av inflation, skatter, regleringar, priskontroller, socialism, entydigt visar sig ha en destruktiv inverkan, envisas somliga med att införa dem med rationaliseringen att detta är en unik situation som på något sätt ändå skiljer sig från alla andra.

Faktum är att man inte ens behöver vara medveten om tusentals år av historia för att behöva göra sig skyldig till omfattande evasioner. Alla har vi väl hört denna slogan: ”Vi har hög skatt på cigaretter för att vi ska röka mindre. Vi har hög skatt på alkohol för att vi ska dricka mindre. Vi har hög skatt på arbete för att vi ska…?” Det enda svaret som försvararna av vår nuvarande politik ger här är att skatt på arbete på något sätt är ett helt unikt fenomen som av någon okänd anledning skiljer sig radikalt från alla andra skatter.

Den andra förklaringen tycks, som jag ser det, ligga i historieundervisningens natur. Jag vet inte varför, men av någon anledning tycks inte historieföreläsarna se någon vits med att försöka förklara och beskriva historien i termer av ett fåtal grundläggande principer eller generaliseringar som skulle förena händelserna till en sammanhängande helhet, som skulle kunna ge människor en genuin överblick, och som gör det möjligt för människor att lära sig någonting av de tusentals åren av händelserna som har studerats.

Istället tycks de hoppas på att eleverna ska kunna memorera tusentals år av historia, utan någonting som binder samman händelserna, eller som förser dem med en förklaring för varför historien utvecklades som den gjorde. Men det är inte möjligt. Man kan inte utan vidare memorera alla dessa händelser och årtal och namn i en salig röra. Och även om någon lyckades med att memorera väldigt mycket, förändrar det inte att man inte kan lära sig någonting av allt detta, om man inte försöker knyta samman all denna information under ett fåtal hanterbara begrepp och generaliseringar.

Låt mig bara ta ett klassiskt exempel som är aktuellt idag. Låt mig ta namnet Neville Chamberlain.

Alla som har läst lite historia vet vad detta namnet säger oss – i varje fall om vi har sett till att förena detta namn med en massa andra som hör ihop med det och vad det representerar, under en och samma generalisering: eftergifter, eller i en vidare bemärkelse; pacifism. Chamberlain lärde oss att eftergifter till sådana som Hitler är självmordsmässigt; att pacifism är självmordsmässigt; att fred till varje pris varken är möjligt eller ens önskvärt när man har att göra med vissa länder och människor. Men utanför detta perspektiv säger detta namn oss ingenting.

En människa som endast har lagt ned tid och möda på att försöka komma ihåg 5000 år av historia vet inte vad detta namn har för relevans idag. En modern politiker, dvs en pragmatiker, skulle inte heller köpa den lärdom som Chamberlain gav oss. Han skulle istället säga: ”Ja, men den situationen var ju faktiskt helt annorlunda. Hitler och Nazityskland finns inte längre. Vi lever i helt ny värld. Gårdagens sanningar gäller därför inte längre”. Och sedan skulle han utan bekymmer fortsätta vidare på samma självmordsmässiga väg som han har slagit in på. Med en sådan attityd är det inte konstigt att man inte lär sig av historien. Att man kommer begå samma misstag igen. Och igen.

Det är människors ovilja och oförmåga att använda sig av generaliseringar, av principer, av teorier som gör att de blir oförmögna att lära sig någonting av historien, och därmed dömda att återupprepa tidigare misstag. Detta är vad man får när filosoferna gör sitt yttersta för att underminera människornas tilltro till förnuftet, till den begreppsliga själsförmögenheten, till allmänbegreppens giltighet.

8 reaktioner på ”Varför lär sig folk inte av historien?

 1. Hej,

  problemet med ditt resonemang är att ens beslut att handla si eller så beror på mer än vilka generella läxor man hämtat från historien.

  För man måste rimligtvis också, för att applicera läxan, fastställa att den situatioon man har framförsig är sådan att läxan är giltig.

  Dvs huruvida ska tillämpa läxan från Chamberlain och Hitler hänger ju på om vi likställer det aktuella fallet med en Hitler-typ. Chamberlain kan alltså ge oss läxan hur man inte ska hanskas med en Hitler-typ, men han kan ju omöjligt ge vägledning i frågan huruvida dagens diktator x är en sådan Hitler-typ.

  /David

 2. Nej, det är ju riktigt. Lärdomen att eftergiftspolitik är katastrofal kan endast tillämpas på mustaschprydda diktatorer som dessutom är nykterister och icke-rökare. Den kan naturligtvis inte tillämpas på Kim Il Jong, som är helt slätrakad; än mindre då på Josef Stalin, som både rökte och drack.

 3. Ska det föreställa ett motargument?

  Jag har precis läst din text ”Om vikten av att tänka logiskt”. Är din mening att existensen av uppenbara fall utesluter existensen av svåravgörbara fall?

 4. Det skulle föreställa ett ”reductio ad absurdum”.

  Jag tyckte din första kommentar var en illustrativ fotnot till Carls tes att ”det är människors ovilja och oförmåga att använda sig av generaliseringar, av principer, av teorier som gör att de blir oförmögna att lära sig någonting av historien, och därmed dömda att återupprepa tidigare misstag”.

  För det är väl ändå ingen särskilt förhastad generalisering att diktatorer drivs av maktlystnad och gör vad de kan för att utvidga sin makt? Och att ett försök att blidka dem med eftergifter bara gör dem ”styvare i korken”?

  Avstår man från att göra sådana generaliseringar, blir ju *alla* fall ”svåravgörbara”. Inklusive det ursprungliga exemplet med Hitler och Chamberlain. För vem (som avstår från att ”tänka i principer”) kunde veta 1938 vad Hitler skulle ta sig för 1939?

 5. Min poäng är att det i varje enskild fall ofta finns flera ‘historiska läxor’, och att dess ofta uppmanar till helt olika handlingar. Därmed blir frågan istället vilken av läxorna som är tillämpbara i det aktuella fallet.

  För övrigt anser jag idén om en mer teoretisk historia, en som förklarar skeendena utifrån ett par generella begrepp och principer, är intellektuellt beklaglig. Ett utmärkt exempel på sådan historieskrivning hittar du t ex i Det kommunistiska manifestet…..

 6. OK, men om eftergiftspolitik fungerade minst sagt illa i München 1938, förklara då varför det skulle fungera så mycket bättre idag visavi Iran och Nordkorea (exempel som Carl tar upp i sitt ursprungliga inlägg). Bara att ”situationen inte är exakt densamma” är ju inte mycket till förklaring. Det är klart att det finns *några* skillnader, utöver att Kim Il Jong är slätrakad och att Hitler inte var muslim. Men vilka skillnader (om det nu finns några fler) är i så fall *väsentliga*?

 7. Per-Olof: Det är kul att folk engagerar sig i sådana här diskussioner på min blogg, men jag tror faktiskt att om David Hedenborg inte begriper vad poängen är vid det här laget, då tror jag att han aldrig kommer att… lära sig av historien. ;)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.