”Negativa” rättigheter vs ”positiva” rättigheter

I debatten kan man ofta höra folk tala om ”positiva” och ”negativa” rättigheter. Distinktionen mellan dessa brukar vara denna: En negativ rättighet är rätten att slippa någonting. Rätten till liv är rätten att slippa mördas. Rätten till frihet är rätten att slippa tvång. Rätten till egendom är rätten att slippa att bli bestulen. En positiv rättighet är i stället rätten till någonting. De som talar om positiva rättigheter brukar därför inte tala så mycket om rätten till liv, frihet och egendom. De brukar i stället tala om sådana saker som ”rätten” till bostad, mat, bostad, sjukvård. Osv.

Till att börja med kan man ju förstå de så kallade negativa rättigheterna på ett positivt sätt. Ett annat sätt att uttrycka rätten till liv är ju att man har rätt att handla på ett livsfrämjande sätt. Ett annat sätt man kan uttrycka rätten till frihet är rätten till handlingsfrihet. Ett annat sätt man kan uttrycka rätten till egendom är att säga att det är rätten till det man själv har skapat (eller erhållit på ett legitimt sätt). Samtidigt kan man, om man vill, formulera om de så kallade positiva rättigheterna till ett negativt sätt. Rätten till sjukvård blir då rätten att slippa betala för sin sjukvård. Rätten till utbildning blir rätten att slippa att betala för sin utbildning. Osv. (Och om man t ex väljer att formulera om de så kallade negativa rätten till frihet på ett positivt sätt, så som jag har gjort ovan, då är det värt att poängtera att det också implicerar att alla andra har rätt till handlingsfrihet och att detta implicerar, om man så vill, en rätt till en frånvaro av tvång.)

Sedan är det även som så att givet dagens idéklimat, där denna terminologi förekommer, och givet deras explicita eller implicita innebörd, kan terminologin i sig själv bidra till att smuggla in värderingar. Detta tar ofta sitt uttryck i att man i debatten ofta kan höra folk säga sådana saker som: ”Carl är bara för den negativa rätten till frihet, medan jag även är för den positiva rätten till sjukvård.” Detta sätt att uttrycka sig syftar, givet dagens idéklimat, till att framställa förespråkare av kapitalism, rättvisa och frihet som ”hjärtlösa monster” eller liknande. Det syftar till att få folk att reagera med vrede mot förespråkare av kapitalism, ofta med en självrättfärdighet i rösten, när de säger: ”Vem är du (Carl) att förneka min rätt till sjukvård?” Det är på detta sätt som denna korrupta terminologi smugglar in den altruistiska premissen som ligger till grund för all socialism, nämligen den att den enes rätt är den andres skyldighet, dvs att somliga faktiskt har rätt att förslava andra människor.

Detta leder mig till den tredje punkten, nämligen till det faktum att denna terminologi är förvirrande och den är förvirrande eftersom den är helt felaktig. Det finns ju inget sådant som rätt till utbildning, sjukvård, bostad. Det finns över huvud taget inget sådant som någon rätt att förslava andra människor. Så varför ska man då gå med på att säga att detta är ”rättigheter”? Att göra det bidrar endast till att antyda att det faktiskt finns en sådan rätt, när det i själva verket inte gör det. Detta skapar bara en meningslös förvirring. Det är mycket bättre om man bara säger som det är. Och om någon vill veta vad man ska kalla dessa påstådda ”positiva” rättigheter för i stället, då är mitt förslag att man kallar dem för privilegier eller förmåner. (Och kom ihåg att en förmån är oförtjänt; det man har gjort sig förtjänt av är ingen ”förmån”, det är något man har man rätt till.)

Det är för övrigt värt att notera att de som talar i termer av ”positiva” rättigheter ofta är sociala subjektivister. Roten till människans rättigheter är inte människans objektiva överlevnadsvillkor, dvs verkligheten, utan samhällets eller gruppens subjektiva tycke. Rättigheter är enligt detta synsätt endast en slags samhällelig konvention. Det är samhället som är standarden för rätt och fel och om en majoritet av samhällets medlemmar har fått för sig någonting, då är det det som gäller. Vad implicerar detta synsätt? Jo, det implicerar att människor faktiskt inte har några rättigheter. Inte ens de påstådda ”positiva rättigheter” som de själva talar sig så varma om. För Ayn Rand observerade att om jag lånar ut en penna till dig, då har du bara den till ditt förfogande eftersom jag har gett dig ett tillstånd. Men om jag en dag kräver tillbaka min penna, då ber jag inte om ditt tillstånd. Jag behöver inte, ty jag äger pennan, så jag gör det av rätt. Jag har rätt till min penna och behöver därför ingens tillstånd för att förfoga över den. Men enligt dessa sociala subjektivister är det enda som gör att människor har rättigheter, är för att gruppen har fått för sig det. Och det finns absolut ingenting som säger att gruppen när som helst inte kan ångra sig och helt plötsligt sluta erkänna och respektera människors rättigheter. Detta betyder ju att människors påstådda ”positiva rätt” till sjukvård i själva verket aldrig var någon rättighet. Det var en förmån eller ett privilegie. Och liksom alla andra förmåner och privilegier kan de när som helst ”dras in” av de som ger ut dem, vilket i detta fall är gruppen.

Denna terminologi är alltså meningslös, kollektivistisk och förvirrande. Till råga på allt bygger terminologin på idén att människor faktiskt inte har några rättigheter alls, utan att de endast är förmåner och privilegier som inte har sin rot i verkligheten, utan i gruppens subjektiva tycke. Därför tycker jag att man ska sluta stöda denna terminologi och sluta tala i termer av ”positiva” och ”negativa” rättigheter.

En reaktion på ””Negativa” rättigheter vs ”positiva” rättigheter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.