Självständighet

Det finns enligt objektivismen sju kardinaldygder. Vi har redan behandlat den primära: rationalitet. Det är ur denna primära dygd som alla andra dygder är deriverade. Enligt Leonard Peikoff finns det ingen speciell kronologisk ordning för dessa dygder, men eftersom det är enklast har jag valt att behandla dem i den ordning som Peikoff tar upp dem i sin bok OPAR (Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand). Det betyder att jag idag tänker behandla självständighet.

Vad är självständighet? Ayn Rand definierar det som: ”accepterandet att det är ens personliga ansvar att forma sitt eget omdöme och att leva efter sitt eget tänkande.” (The Virtue of Selfishness, 28). Eftersom förnuftet är vår enda källa till kunskap har vi inga alternativ till att tänka själva. Detta illustreras kanske allra bäst av vad som hade hänt om vi likt Robinson Cruse skulle hamna på en öde ö. Om vi inte väljer att tänka själva och agerar därefter, då kommer vi att gå under. Samma princip gäller även om vi lever i ett samhälle.

Vad innebär det då att vara självständig? Det innebär att man sätter sitt eget tänkande och sin egen relation till verkligheten först; före allt och alla. Man sätter verkligheten först – inte andra människor. Man sätter sitt eget tänkande och sina egna slutsatser först – inte andra människor. En självständig människa lever av egen kraft (och för sin egen skull). En självständig människa har inga problem med att ha vänner, kärleksförhållanden. Han har absolut ingenting emot att andra uppskattar honom för hans arbete och ansträngningar. Men allt detta kommer i andra hand, som ett komplement till det som är primärt, nämligen sitt skapande.

Den självständiga människan vet i någon mening att verkligheten inte lyder under hans nycker – att den är vad den är vad han än tycker och tänker om saken – och att han därför måste, om han vill åstadkomma någonting, lära sig att anpassa sig till den och inte till andra människor. Det är bara genom att lära sig att bemästra naturen, som vi kan skapa, upptäcka, uppfinna och åstadkomma något. Om vi inte lär oss att bemästra naturen då kan vi inte överleva.

En självständig människa får sin självkänsla inte av andra människor, utan av sin förmåga att bemästra naturen, dvs sin förmåga att skapa. Annorlunda är det för den icke-självständige människan; den av andra beroende människan. Människor som inte sätter verkligheten och sin egen förmåga att fatta den först, sätter istället andra människor först. De blir hennes ”länk” till verkligheten. Dessa människor blir därför bokstavligen altruister, detta vare sig de förhåller sig till andra människor som förslavare eller slavar. Orsaken är den att de ser till att hela deras liv istället kretsar kring andra människor. I sin bok The Fountainhead beskriver Ayn Rand de som är beroende av andra för ”second handers”. Dessa lever nämligen så att säga i ”andra hand” genom att placera andra framför sitt eget ”jag” (sitt eget medvetande). Vad andra tycker och tänker, är för dessa människor mycket viktigare än hur verkligheten egentligen är, enligt deras egen förståelse.

Det som gör att de söker sig till andra människor är att när de inte väljer att tänka och skapa själva, blir de ytterst hjälplösa när de ställs inför verkligheten. De som inte kan eller vill bemästra naturen, kommer att känna sig tvungna att ”bemästra” människor för att klara sig här i livet. Eftersom de sätter andra människor före sitt eget tänkande, börjar de också betrakta dessa människor som ett ”substitut” till verkligheten. Detta resulterar i att de slutar göra någon skillnad på det metafysiskt givna och det människotillverkade. Detta har sina konsekvenser. En självständig människa gör denna skillnad: han vet att det är viktigt att ”anpassa” sig till verkligheten, det metafysiskt givna, för att man ska kunna skapa någonting. En icke-självständig människa gör däremot inte det, han tror att det är nödvändigt att ”anpassa” sig till andra människors åsikter, omdöme, påstående, tycke, osv som om andra människors åsikter och tankar vore viktigare att handskas med än verkligheten. Det finns dock ett problem här. Den som sätter andra människor först, den osjälvständige människan, har ingen relation till verkligheten och vet därför inte hur han ska förhålla sig till hur andra människor tycker och tänker. Han vet ju inte vad som är sant eller falskt, rätt eller fel, osv. Utan sin egen förståelse av verkligheten som ett en referensram eller standard finns det inget sätt som den beroende människan kan veta vem det är han ska lyssna på eller varför. Så man kan inte använda människor som ett substitut för verkligheten. Det är därför dessa människor i sin rädsla, som kommer av deras hjälplöshet inför verkligheten, är i ett sådant desperat behov av att vända sig till en auktoritet av något slag som kan tala om för dem vad de ska göra, vad som är sant och falskt, rätt och fel, osv. (Jag behöver förhoppningsvis inte förklara särskilt ingående varför detta är en dum idé.)

Att vara självständig handlar inte om att vara en intellektuell innovatör. Det handlar inte om att vara först med någonting. Det handlar inte heller om att man ska ignorera andras idéer och tankar. Det betyder bara att man ska acceptera dem på förnuftsmässiga grunder, inte av blind tro eller för att det är ”inne” eller liknande. Vidare så handlar det självfallet inte om att stå fast vid sina egna tankar och idéer endast för att man själv har kommit fram till dem, utan eftersom man gör det på förnuftsmässiga grunder. Av samma anledning avfärdar inte en självständig tänkare andras idéer bara för att de inte är ens egna. (Det bör påpekas att antingen så tänker man själv eller också tänker man inte alls: det finns inget sådant som en icke-självständig tänkare.)

Men varför är det viktigt att tänka själv? Därför att vi behöver fatta verkligheten, så att vi vet hur vi ska bemästra den, så att vi vet hur vi ska kunna skapa alla de värden som människans liv och lycka fordrar. Det är alltså en förutsättning för att vi ska kunna utföra det arbete som vårt liv hänger på.

De som väljer att inte tänka själva, att inte fatta verkligheten, de kommer inte att kunna skapa. Så de kommer att bli materiellt beroende av andra människor för sin egen överlevnad. Men de som är eller blir materiellt beroende av andra, lär till slut upphöra att tänka själva. Det beror på att man som materiellt beroende av andra kommer att känna sig tvungen att sätta andra människor framför sitt eget tänkande. Om man t ex är beroende av andra människors ekonomiska bidrag, då kommer man att vara tvungen att hålla sig god med dem för att de inte ska dra in sitt ekonomiska stöd. Värt att notera är att det lär finnas många i Sverige som är försörjda av bidrag och som därför inte vågar rösta bort regeringen som ju placerar mat på bordet. Så de känner sig tvungna att överge alla sina egna övertygelser, sitt eget omdöme, sina eget tänkande, osv till förmån för den socialdemokratiska regeringen. De kommer till slut att tycka det är viktigare att ha rätt sorts regering, än att förlita sig på sin egen hjärna och sin egen skaparförmåga.

De som inte är intellektuellt självständiga är alltså inte materiellt självständiga, det beror som sagt på att de inte är inte är förmögna att försörja sig genom eget arbete. De är istället beroende av de självständiga tänkarna och skaparna. Det är dessa som håller dem vid liv. De som är beroende av andra människor är inte överlevnadsdugliga. Det är därför de behöver andra som tänker (och skapar i deras ställe). I den mån de överhuvudtaget klarar livhanken beror det på att de har haft turen att imitera de som upptäckte rätt sorts rörelser. Det är antingen det eller får de försöka överleva som snyltare, och därmed låta sin överlevnad hänga på en skör tråd bestående av andras människors humör, välvilja, osv. Om de istället väljer att leva som brottslingar som plundrar andra för sin överlevnad, förändrar inte det faktum att om det inte vore för att deras offer valde att tänka och skapa, så skulle det inte funnits någonting för dem att plundra. Det förändrar inte heller det faktum plundrarna står i samma situation som snyltarna: de kan bara komma undan med det, på kort sikt, så länge skaparna låter dem komma undan med det. På lång sikt kan de emellertid inte komma undan med det alls. För att tänkarna ska kunna skapa behöver de vara fria. Människor kan nämligen inte tänka under tvång.

Det bör, om man håller människans liv som värdemätaren, nu framgå varför självständighet är en dygd och varför icke-självständighet är en last.

4 reaktioner på ”Självständighet

  1. När jag visa min mamma det här, sa hon att det var rapalaja!? nånting? jag sejer, det är en beskrivning på hur hon och min far är dom är inte självständiga. dom har sugit all min livskraft ur mej. nu på lång sikt är det för sent, om man bara läst det när man var yngre. hej då ses i himmelriket

  2. Tack! Det är nu 2012, som en vink från ”ovan” hittade jag till den här sidan.

    Det är bara synd att tjuvarna också stjäl din självständighet genom att göra allt för att du inte ska få vara självständig, det är det som kallas mobbning, Barn gör det för att deras världsbild skapas av föräldrar som inte klarar av självständiga människor och till stor del gör inte samhället det heller, och samhället formar… Det är oftast de självständiga som mobbas, mobbarna suger livskraften ur den självständiga och ersätter sin egen osjälvständighet med den självständighet som de stjäl, genom slag och ord från de självständiga.

    • Ojooj…!! Oerhört tacksam för du har svarat mig. Mkt mkt glad blev jag. Tack! Och Dessa jävla förbannade självständighetsens tjuvar kommer aldrig bli mätta!!! Hur ska man göra för att hålla dom på avstånd?? Dom kryper sig in som ett virus…

  3. Meningsuppbyggnads fel i första kommentaren
    Genom slag och ord, tas självständigheten ifrån de självständiga…ska det stå.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.