Välfärdsstaten är anti-liv

DN:

Nu är det bevisat att förtidspensionering i sig är skadligt. En ny forskningsstudie visar att risken att dö i förtid är sju gånger högre för dem som blir tidigt förtidspensionerade än för dem som inte pensioneras.

FORSKARNA TROR att det är den sänkta självkänslan och bristen på sammanhang som leder till den ökade dödligheten.

Det kan låta självklart att sjukpensionerade dör tidigare än andra, men i undersökningen, som baseras på fem svenska befolkningsstudier med 10.808 personer, har man justerat för faktorer som har samband med anledningen till pensioneringen.

Man har också rensat bort de extra riskfaktorer som det innebär att gruppen som uppbär sjukersättning röker mer och dricker mer alkohol.

– Även när vi har eliminerat dessa alternativa förklaringar så visar det sig att de förtidspensionerade har en högre dödlighet, säger Thorne Wallman. Den enda kvarvarande förklaringen till detta är att förtidspensioneringen i sig dödar.

Studien visar att tidigt förtidspensionerade har en mer än sju gånger högre risk att dö i förtid än jämnåriga icke-pensionärer, såväl kvinnor som män. Överrisken minskar ju närmare ålderspension som förtidspensionen beviljas men är ändå kraftigt förhöjd fram till 65-årsdagen.

I genomsnitt visar studien att förtidspensionerade män har 3,4 gånger större risk och kvinnor 2,8 gånger högre risk.

Nog för att man aldrig ska förväxla kausalitet med korrelation, och nog för att det finns mycket skärpvetenskap där ute, men denna studie visar ju till att börja med på en relativ risk som är ganska stark.

I vilket fall som helst är resultaten inte ett dugg överraskande, vilket ju endast stärker resultatens trovärdighet. Det har ju, som författarna också påpekar, varit etablerat via tidigare studier att arbetslösa mår sämre än arbetande, och i större utsträckning dör i förtid än människor som jobbar.

Det råder ingen tvekan om att bidragsberoende, frånvaron av en meningsfull sysselsättning, avsaknaden av ett dagligt möte med arbetskamrater, etc, påverkar människor negativt. Det krävs egentligen inga studier för att veta det. Detta är något som de flesta arbetslösa kan räkna ut på egen hand.

Vad är orsaken till att över en halv miljon svenskar är förtidspensionerade? Inte beror det på generell ohälsa i Sverige. För som många redan har påpekat är svenskarna generellt friskare än många andra. Förklaringen är massarbetslösheten. En moderat uppskattning tyder på att åtminstone en tredjedel av de förtidspensionerade är arbetslösa. (Dessutom är uppskattningsvis ungefär hälften av de ca 200 000 sjukskrivna arbetslösa som har blivit utförsäkrade av a-kassan.)

Vad är orsaken till massarbetslösheten? Dels har vi ju höga skatter och bidrag, som gör att det inte lönar sig för många att jobba. Skatterna går till att finansiera välfärdspolitiken; den offentliga sjukvården, skolan och omsorgen såväl som offentliga bidrag av olika slag. Men, vilket är viktigare, sedan har vi en generellt ofri arbetsmarknad. Fackföreningarna har den statsunderstödda makten att via kollektivavtal tvinga fram höga minimumlöner. Dessa slår ut massor av människor från arbetsmarknaden. Orsaken är alltså välfärdsétatismen. Välfärdsétatism gör alltså inte bara att människor blir fattigare och ofriare, att människor blir beroende av bidrag och offenliga monopol inom vården och skolan. Den gör också att människor mår så dåligt att de dör tidigare än andra.

Detta är för övrigt inte bara ett bra exempel på hur destruktiv välfärdsétatismen är. Det är också ett bra exempel på hur praktiskt taget allt vi människor gör har en oundviklig inverkan på våra liv, till det bättre eller sämre, varför det nästan inte finns några områden i våra liv som saknar moralisk betydelse. Inte om man vill leva – inte om det är moralens uppgift att tala om för oss hur vi bör gå till väga för att leva och bli lyckliga. En bidragsberoende passiv människa, är precis som Tara Smith rätteligen skulle säga, inte en genuint levande människa; det är en långsamt döende sådan. Och psykologiskt sett är många av dem, som Ed Locke skulle säga, redan döda. I ljuset av denna studie blir det således ännu mer uppenbart varför välfärdsstaten är anti-liv och därför omoralisk.

”Moder Theresa och välfärdsstaten”

Idag finns det många som anser att välfärdsstaten är opraktisk men moralisk. Detta gör dem oförmögna att leverera någon moralisk kritik mot välfärdsstaten. (Bland dessa hittar vi väldigt många moderater.) Detta gör att människor inte ser något moraliskt problem med parasitism, uppoffrandet av människor, skatteslaveri, kränkandet av människors rättigheter, etc. Det finns även dem som menar att välfärdsstaten må vara omoralisk (eftersom den kränker människans rättigheter), men den är ändå på något sätt praktisk. Detta gör dem naturligtvis oförmögna att övertala någon om att vi ska avskaffa välfärdsstaten, för det vore ju opraktiskt. (Bland dessa hittar vi också väldigt många moderater.) I sin senaste kolumn ”Moder Theresa och välfärdsstaten”, visar emellertid Mattias Svensson tydligt varför det omoraliska är det opraktiska och antyder därmed också att det moraliska är det praktiska. Det är därför Mattias Svenssons senaste kolumn är så bra och värd att läsa.