24 reaktioner på ”Ny insändare i HD

 1. Tomas: Det varierar. En gång fick jag en arg miljöpartist på mig som telefonterroriserade mig. En annan gång fick jag en fick jag ett vänligt samtal. En annan gång fick jag ett handskrivet brev från en total främling.

  Ibland får jag repliker till insändarna, men det är inte alltid jag svarar eftersom det oftast är ett slöseri med tid. Min generella regel är att om invändningen berör en konkret eller en detalj, då är det inte värt mitt besvär. Men om det berör en grundläggande princip eller är fråga om ett gravt missförstånd, då är det för det mesta värt mitt besvär.

  Jag försöker sällan _debattera_ med människor, utan nöjer mig med att ”bara” försöka sprida kännedom om objektivismens syn på saker och ting, eller också underminera falska idéerna (subjektivism, environmentalism, multikulturalism, etc).

 2. Först ska man komma ihåg att ”Miljörörelsen” INTE är en homogengrupp med samma värderingar. ”Miljörörelsen” har vuxit enorm på senare tid pga att ”vanliga” människor har fattat att man vi måste ändra inställning till Naturen/miljön.

  Såhär funkar Naturen/miljön: Det är ett stort kretslopp från solen ner til växter osv.
  Du vet säkert, näringskedjan och inte nog med det dessutom finns det en enorm balans i Naturen . Mellan växter och djur på olika delar av planeten.

  Sedan funkar det så att det vi människor använder av Naturen är saker från den.
  tex Gran som växer i skogen. Och andra växter. Och även mat från djur.
  Nu är det även så att djuren i naturen har stort och DIREKT sammband med växterna.
  Dvs skulle granskogen inte innehålla ett enda djur, skulle granarna dö.

  Som det är idag så använder vi 1.3 ggr det som är återväxten.
  Exempel och hela sveriges granskogar växer/producerar X antal kubikmeter granträ.
  Så sågar / använder vi 1.3 gånger det antalet. vad tror du då händer i framtiden.

  Svar: Tillslut finns det inga mer granar att såga ner – Då är det SLUT.
  Inte så smart. Därför är det enormt klantigt att ha förmycket människor på planeten.
  Nu menar jag inte att vi ska döda lite människor. Men om jag fick bestämma skulle jag täppa till tillflödet lite (läs P-piller osv). Kina har fattat detta och har en lag som säger max 1 barn. Även om vissa miljö nissar kallar natuen för helig osv. Har dom rätt till viss del. Det funkar inte bra om man inte har delar av skogen tex som är helt orörd. Detta för att unika arter som behövs måste leva där.

  Till sist angående Klor. Klor är skräp. Man kan rena vatten på naturlig väg och då slipper man problemet med att kloret även slår ut dom bakterier som är goda och att det tar så förbenat lång tid för klor att försvinna.

 3. Kenneth: Om det är som du säger så tror jag att skog kan bli dyrare och den långsiktiga investeringen mer lönsam så att tillväxten ökar igen. Vi har haft ganska hög tillväxttakt av skogen under de senaste hundra åren.

  Enda sättet skogen kan ta slut på i princip är om den skulle vara ”allmän egendom” och /eller skogsbruket subventionerades. Då skulle det gå med den som med fisken.

 4. Tillägg: Det kanske är tur att du inte får bestämma, för då kanske det skulle gå med resten av världen som med Kina, att man kastar flickebarn (eller kanske pojkebarn) på soptippen för att det är pojkar (eller flickor, om det skulle vara så) man vill ha.

 5. Tomas: Att dom dödar flickor har inget att göra med att dom enbart får ha 1 barn.
  Exempel: Om vi skulle införa 1 barn max här i Sverige, tror du att vi skulle döda flickorna då? Nej just det, det skulle vi inte. Jag säger inte att det är en bra grej att bara få ha 1 barn. Det klart att det är jobbigt och besvärligt. Men nödvändigt i framtiden kanske.

  Jämför med gräshoppor. När dom blir förmånga äter dom allt dom ser och blir massor till antalet. Sedan dör dom pga att maten är slut. Det är bättre att ha en mindre befolkning och att denna befolkning får ha det bättre i stället.

 6. Kenneth: ”Först ska man komma ihåg att ‘Miljörörelsen’INTE är en homogengrupp med samma värderingar. ‘Miljörörelsen’ har vuxit enorm på senare tid pga att ”vanliga” människor har fattat att man vi måste ändra inställning till Naturen/miljön.”

  Ja, det finns olika grupper inom miljörörelsen med olika sorters medlemmar. Men jag om miljörörelsens essens. Ja, det finns vanliga människor som tyvärr har gått på miljörörelsens skrämselpropaganda. (Du verkar tyvärr vara en av dem.) Men de utgör inte den ideologiska kärnan av rörelsen. Det är idéerna, rörelsens grundläggande premisser, som bestämmer rörelsens natur. Det är deras grundläggande idéer – idéer som att naturen bär på ett intrinsikalt värde – som faktiskt förklarar allt som är utmärkande med miljörörelsen.

  Det förklarar varför de är villiga att motarbeta i princip allt som människans liv möjligt och förklara det som ”miljöförstöring”, när det i själva verket är bra för vår miljö – människans faktiska levnadsförhållanden – att på olika sätt exploatera och forma om naturen efter våra behov.

  Om man bara frågar människor: ”Är du för rent vatten?” Skulle 99,99% svara: ”Ja”. Vem skulle ha skäl att säga annorlunda? Ingen. Men det betyder inte att 99,99% av befolkningen är ”gräsrötter” till miljörörelsen. Likaså om du frågade den vanlige nazistväljaren i 1930-talets Tyskland, om han är för att alla ska få ett jobb, då skulle han liksom alla andra tyskar som _inte_ röstade på nazisterna, säkerligen svara: ”Ja”. Men det betyder ju inte att alla de övriga tyskarna som inte röstade på nazisterna på något sätt var smygnazister.

  Poängen är att du kan inte gå på ytliga frågor som dessa (”värdesätter du inte en ren miljö?” eller ”vore det inte önskvärt om alla kunde få ett jobb?” ) och sedan försöka avgöra om folk är en del av en ideologisk rörelse eller inte. Du kan inte heller säga att du förstår en rörelse bara genom att se på dessa ytligheter.

  Nej, för att förstå och döma nazismen som ideologi och rörelse är en undersökning av samtliga nazistsympatisörer inte nödvändig. Vad som krävs för att man ska förstå denna rörelse – liksom alla andra filosofiska och ideologiska rörelser – är att man undersöker deras grundläggande idéer – de som förklarar allt utmärkande med dem. Detsamma är i allra högsta grad sant om miljörörelsen.

  De citat jag gav är bara ett litet axplock av hur många som helst. Och det är bara i kontexten av idén om naturen som intrinsikalt värdefull som man kan förstå sig miljörörelsens iver om att förstöra vår moderna industricivilisation. Detta trots att den moderna industrin har gjort det möjligt för fler av oss att överleva sin barndom, leva ett rikt, gott och bevkämt liv och leva längre än någonsin. Allt detta vill de förstöra med _rationaliseringen_ att industrin har (ofta helt obevisade) ”bieffekter” som vi inte kan leva med. Sanningen är att vilka bieffekter dessa än är, är de uppenbarligen en liten eller obefintlig kostnad jämfört med den allomfattande död som skulle följa om vi lade ned industrisamhället.

  ”Svar: Tillslut finns det inga mer granar att såga ner – Då är det SLUT.
  Inte så smart. Därför är det enormt klantigt att ha förmycket människor på planeten….”

  Idén att överbefolkning är ett problem har jag m fl redan grundligt vederlagt. Idén att vi håller på att få slut på resurser har jag m fl också grundligt vederlagt. Båda idéerna är totalt felaktiga och grundlösa. Om du vill veta varför båda idéerna är totalt felaktiga och grundlösa hänvisar jag dig till följande texter som du bör läsa innan du fortsätter diskutera med mig.

  Den första texten som du kan läsa är en text av mig som heter ”Oändliga resurser”. En annan text som du kan läsa är en text av ekonomen George Reisman som heter ”The Toxicity of Environmentalism”.

  Egentligen räcker det med att du läser de två första texterna, men om du verkligen vill undersöka om dina egna premisser är sanna finns det mer för dig att läsa. Du kan t ex läsa en bok av den sene ekonomen Julian Simon som heter The Ultimate Resource II. Den boken tar upp en massa saker men den har framför allt en massa intressant statistik som visar att våra resurser hela tiden ökar och anledningen är den att människans förnuft är skaparen av alla resurser; förnuftet är, så att säga, den yttersta resursen. Du kan läsa hela boken på Internet här.

  Sedan vill jag rekommendera dig att läsa en bok som jag nyligen gjorde reklam för här på bloggen, nämligen Eco-Sanity av Joseph L Bast, Peter J Hill, och Richard C Rue. Den har några år på nacken, men fortfarande är det mesta som står i den aktuellt. Den behandlar inte bara ämnet om jordens resurser, utan även en massa andra myter och skrämselpropaganda som miljörörelsen ligger bakom.

  ”Nu menar jag inte att vi ska döda lite människor. Men om jag fick bestämma skulle jag täppa till tillflödet lite (läs P-piller osv). Kina har fattat detta och har en lag som säger max 1 barn. Även om vissa miljö nissar kallar natuen för helig osv. Har dom rätt till viss del. Det funkar inte bra om man inte har delar av skogen tex som är helt orörd. Detta för att unika arter som behövs måste leva där.”

  Det är just detta tänkande som är utmärkande för miljörörelsen och som förklarar alla utmärkande, destruktiva och människofientliga förslag som de lägger fram bakom en massa rationaliseringar om att detta skulle vara ”bra för miljön”. Den enda skillnaden mellan gräsrötterna inom miljörörelsen och de mer extrema, dvs mer _logiskt konsekventa_ miljöaktivisterna och ideologerna är att de senare inte är lika ”blödiga” och fega. De löper linan ut. De säger rent ut att de gärna ser en kraftig minskning av jordens befolkning. Om det sker genom att man förbjuder DDT eller rent dricksvatten eller genom en nedmontering av industrisamhället eller genom att begå mord är bara en fråga om vilka medel man tycker är mest effektivt. (De flesta tycks dock inse att de inte har en chans i världen att minska befolkningen på egen hand, så de hoppas istället på att ett virus av något slag ska utgöra ”den slutgiltiga lösningen” på problemet med ”för mycket” människor.) Ett litet fåtal är dock så pass konsekventa att de tar saken i egna händer och begår mord. Se Unabombaren och Pekka-Eric Auvinen. Andra avstår från att skaffa barn eftersom de ser människor som sådana som en ”börda”. (Märkligt nog har jag än så länge inte stött på någon självmordskult bland miljöaktivisterna, men det kommer säkert med tiden.)

  ”Till sist angående Klor. Klor är skräp. Man kan rena vatten på naturlig väg och då slipper man problemet med att kloret även slår ut dom bakterier som är goda och att det tar så förbenat lång tid för klor att försvinna.”

  Klor är inte alls ”skräp”. Klor finns lite överallt i naturen. Så att rena vattnet med ”klor” är att rena det ”naturligt”. (Att säga att någonting är ”onaturligt” varje gång människan gör någonting under kontrollerade former är att antyda att människan själv är en ”onaturlig” företeelse – och vi vet ju vad miljörörelsen vill göra med det ”onaturliga”; ”avskaffa” det.) Kan vi rena vattnet utan att använda oss av klor? Ja, men det är inte alls lika effektivt. Det är dyrare och ger sämre resultat. Det är därför man väljer klor varje gång man har chansen. Sanningen är att man använder sig av klor i nästan hela den civiliserade världen och att användandet av klor för att rena dricksvattnet är en av de största framgångarna för 1900-talet. Det har räddat livet på miljontals och åter miljontals människor från åkommer orsakade av dåligt vatten.

  I början av 1990-talet råkade Latinamerika ut för en koleraepedemi. Där rena man vattnet utan klor och det slutade med att 1 miljon människor blev sjuka och 10 000 dog. Varför använde de inte klor? Bland annat för att de hade gått på miljörörelseens prat om att klor är ”farligt”. De var, med andra ord, offer för miljörörelsen. Ett lästips är ”Rachel’s Folly. The End of Chlorine” av Michelle Malkin och Michael Fumento.

 7. Här skriver Hr. Svanberg om miljörörelsen och så tittar en representant in och lyckas understryka hur rätt Svanberg har, så lämpligt :)

  Har du inte sett den än kan jag rekommendera Paul McKeevers ”The Psychology of Green: The Death Cult of Zero Worship”

  Schysst att du fick in insändaren, good job!

 8. Tillägg: Detta att tro att ekonomi skulle styra hur mycket skog det finns är fel.
  Även om man byter från naturlig återväxt till plantering. Så växter det inte så mycket bättre för det. Även om skogen skulle bli super dyr spelar det ingen roll. Folk kommer att ha råd att ”köpa” den ändå. Enda möjligheten jag ser är att expandera den yta som skog växer på. tex att odlar upp öknen. Detta skulle vara genom avsaltat havsvatten då.

 9. Fakta är att skogarna i Europa, Ryssland och Nordamerika växer. Det finns mer skog idag än för 100 år sedan i dessa områden. Varför? Dels beror det på att vi inte använder ved i samma utsträckning som förr i tiden. Men framför allt på grund av att det finns ett ekonomiskt intresse för skogsindustrin att investera i skogens framtid. De planterar ny skog för framtida vinster. För statistik om Sveriges skogar se här.

  Reason Magazine rapporterade för några år sedan följande: ”In 1920, U.S. forests covered 732 million acres. Today they cover 737 million acres, even though the number of Americans grew from 106 million in 1920 to 272 million now. Forests in Europe expanded even more dramatically, from 361 million acres to 482 million acres between 1950 and 1990.”

  En annan orsak till att skogsarealerna växer i Nordamerika och Europa är för att vi använder oss av modern jordbruksteknologi: genteknik, maskiner som går på fossila bränslen och bekämpningsmedel. Detta är trots allt kärnan i den gröna revolutionen som uppskattningsvis har räddat en miljard människor från att svälta ihjäl. Vore det inte för dessa saker hade vi enligt vissa beräkningar blivit tvungna att odla upp en landyta motsvarande hela Nordamerika för att producera lika mycket mat – eller också hade stora delar av jordens befolkning idag dött av svält. Och ja, mycket riktigt är miljörörelsen emot allt vad modernt jordbruk heter och tanken att hugga ned skog för att kunna odla mer mat. Vad är slutsatsen man kan dra av detta? Miljörörelsen föredrar att se uppskattningsvis en miljard människor dö av svält.

 10. Carl:

  Först måste jag bara skriva. Trevligt med långa och utförliga svar :D !

  ”Ja, det finns olika grupper inom miljörörelsen med olika sorters medlemmar. Men jag om miljörörelsens essens. Ja, det finns vanliga människor som tyvärr har gått på miljörörelesns skrämselpropaganda. (Du verkar tyvärr vara en av dem.) Men de utgör inte den ideologiska kärnan av rörelsen. Det är idéerna, rörelsens grundläggande premisser, som bestämmer rörelsens natur. Det är deras grundläggande idéer – idéer som att naturen bär på ett intrinsikalt värde – som faktiskt förklarar allt som är utmärkande med miljörörelsen.”

  Jag tror att du tycket att miljörörelsen är ”knäppa ” som tjatar om att minska utsläpp osv ? Jag är inte av den åsikten. Jag tillhör Al Gore anhängarna så är det bra.
  Men du och andra får naturligtvis försöka ändra min uppfattning genom argument.
  Och jag kommer att läsa delar av det du länka till . Tack

  ”Det förklarar varför de är villiga att motarbeta i princip allt som människans liv möjligt och förklara det som “miljöförstöring”, när det i själva verket är bra för vår miljö – människans faktiska levnadsförhållanden – att på olika sätt exploatera och forma om naturen efter våra behov.”

  Jag är en tekniker, och tror på teknik och industrialism.
  Men jag tror inte på idiot. Om man tror att dom stora skorstenarna som vi har i Europa som står och spyr ut saker inte har någon påverkan. Då tror jag att man tror fel.
  Eller jag är övertygad om att det påverkar massor. (jag har många på min sida här)

  Faktum är att det faktiskt både är mer ekonomiskt och samtidigt miljövänligt att återvinna saker. Som någon sa i ett program jag såg. Hur ekonomiskt smart är det att tillverka en grej använda den i 2 min för att sedan kasta den? Tex plast kaffekoppar.
  Dom tillverkas används i 5 min sedan tar det 200 år innan den är borta. Dvs den ligger på soppen. Precis som Naturen återanvänder och utnyttjar saker till 100% bör vi också göra det.

  Jag är helt övertygad om att man skulle kunna ha 20X större ekonomi / lyx utan att sabba nått alls i naturen egentligen. Det är bara att man måste inse att man bör sträva efter det målet. jag tror att mellan åren 1900 och 2008 , tiden då industrialismen har växt. Har det varit snabbare/billigare att sabba naturen / slänga än att förnya / återanvända. Men det är på väg att ändras

  ”Om man bara frågar människor: “Är du för rent vatten?” Skulle 99,99% svara: “Ja”. Vem skulle ha skäl att säga annorlunda? Ingen. Men det betyder inte att 99,99% av befolkningen är “gräsrötter” till miljörörelsen. Likaså om du frågade den vanlige nazistväljaren i 1930-talets Tyskland, om han är för att alla ska få ett jobb, då skulle han liksom alla andra tyskar som _inte_ röstade på nazisterna, säkerligen svara: “Ja”. Men det betyder ju inte att alla de övriga tyskarna som inte röstade på nazisterna på något sätt var smygnazister.”

  Folk gillar små enkla frågor. Men dom hatar att bry sig om detaljerna.
  jag brukar dra visten. ”vad är skillnaden mellan en vetenskaps man och en politiker?”
  ”jo- politikern är söker på det han inte vet, medan vetenskaps mannen är osäker på det han vet”. Miljörörelsen är större än Miljöexteimisterna , betydligt större.

  ”Poängen är att du kan inte gå på ytliga frågor som dessa (”värdesätter du inte en ren miljö?” eller “vore det inte önskvärt om alla kunde få ett jobb?” ) och sedan försöka avgöra om folk är en del av en ideologisk rörelse eller inte. Du kan inte heller säga att du förstår en rörelse bara genom att se på dessa ytligheter.”
  Agree

  ”Nej, för att förstå och döma nazismen som ideologi och rörelse är en undersökning av samtliga nazistsympatisörer inte nödvändig. Vad som krävs för att man ska förstå denna rörelse – liksom alla andra filosofiska och ideologiska rörelser – är att man undersöker deras grundläggande idéer – de som förklarar allt utmärkande med dem. Detsamma är i allra högsta grad sant om miljörörelsen.”

  ”De citat jag gav är bara ett litet axplock av hur många som helst. Och det är bara i kontexten av idén om naturen som intrinsikalt värdefull som man kan förstå sig miljörörelsens iver om att förstöra vår moderna industricivilisation.”

  Du har fått det hela om bakfoten, dom försöker inte sabba industrialismen.
  Det dom önskar är att försvåra / fördyra produktionen genom att tvinga företag att stå till svars / förbättre sin produktion så att den blir miljöneutral.
  Detta kostar naturligtvis pengar till en början i alla fall.

  ”Detta trots att den moderna industrin har gjort det möjligt för fler av oss att överleva sin barndom, leva ett rikt, gott och bevkämt liv och leva längre än någonsin. Allt detta vill de förstöra med _rationaliseringen_ att industrin har (ofta helt obevisade) “bieffekter” som vi inte kan leva med.”

  Fråga dig vad det kostar. Exempel: Först tjatade miljörörelsen om att det överfiskades torsk i våra hav. Då sa fiskarna: ”ni bara gnäller”.
  Sedan försvann torsken. Då lipar fiskarna för att det inget finns att fånga.
  Och dom går i KK. Dvs det är direkt skadligt att såga den gren man sitter på.
  Man ska naturligtvis fiska med förstånd.

  ”Sanningen är att vilka bieffekter dessa än är, är de uppenbarligen en liten eller obefintlig kostnad jämfört med den allomfattande död som skulle följa om vi lade ned industrisamhället.”

  Ingen vill lägga ner industrisamhället. – Ingen

  ”Idén att överbefolkning är ett problem har jag m fl redan grundligt vederlagt. Idén att vi håller på att få slut på resurser har jag m fl också grundligt vederlagt. Båda idéerna är totalt felaktiga och grundlösa”

  Jag ska läsa dina länkar.
  Men jag kan säga: ALLA resurser är inte oändliga. Klart att det finns ändliga resurser.
  Men om du menar resurser som förnyar sig så är dom oändliga.
  Problemet är bara att mängden per år är begränsad.

  Men att saker som olja tex skulle vara en oändlig resurs har tom dom som tanka fattat nu att så är inte fallet. Oljan sinar.

  ”Om du vill veta varför båda idéerna är totalt felaktiga och grundlösa hänvisar jag dig till följande texter som du bör läsa innan du fortsätter diskutera med mig.”

  Den första texten som du kan läsa är en text av mig som heter “Oändliga resurser”. En annan text som du kan läsa är en text av ekonomen George Reisman som heter “The Toxicity of Environmentalism”.

  Egentligen räcker det med att du läser de två första texterna, men om du verkligen vill undersöka om dina egna premisser är sanna finns det mer för dig att läsa. Du kan t ex läsa en bok av den sene ekonomen Julian Simon som heter The Ultimate Resource II. Den boken tar upp en massa saker men den har framför allt en massa intressant statistik som visar att våra resurser hela tiden ökar och anledningen är den att människans förnuft är skaparen av alla resurser; förnuftet är, så att säga, den yttersta resursen. Du kan läsa hela boken på Internet här.”

  Förnufft är framtiden dvs miljöförnuft. Endast så kan vi överleva och expandera industrin.

  ”Sedan vill jag rekommendera dig att läsa en bok som jag nyligen gjorde reklam för här på bloggen, nämligen Eco-Sanity av Joseph L Bast, Peter J Hill, och Richard C Rue. Den har några år på nacken, men fortfarande är det mesta som står i den aktuellt. Den behandlar inte bara ämnet om jordens resurser, utan även en massa andra myter och skrämselpropaganda som miljörörelsen ligger bakom.”

  jag skulle akta mig för att säga att orden ”myter” och ”skrämselpropaganda” då det varken är bevisat ELLER motbevisat vilka effekter utsläpp mm har.
  Dvs man kan inte avfärda saker mer orden ”det är inte bevisat”
  Nej det är inte bevisat – Men inte heller MOT bevisat. Det är där vi står.
  Några tror att det är ”naturliga värmeökningar” andra tror på bilismen

  ”Det är just detta tänkande som är utmärkande för miljörörelsen och som förklarar alla utmärkande, destruktiva och människofientliga förslag som de lägger fram bakom en massa rationaliseringar om att detta skulle vara “bra för miljön”. Den enda skillnaden mellan gräsrötterna inom miljörörelsen och de mer extrema, dvs mer _logiskt konsekventa_ miljöaktivisterna och ideologerna är att de senare inte är lika “blödiga” och fega. De löper linan ut. De säger rent ut att de gärna ser en kraftig minskning av jordens befolkning.”
  -lies

  ”Om det sker genom att man förbjuder DDT eller rent dricksvatten eller genom en nedmontering av industrisamhället eller genom att begå mord är bara en fråga om vilka medel man tycker är mest effektivt. (De flesta tycks dock inse att de inte har en chans i världen att minska befolkningen på egen hand, så de hoppas istället på att ett virus av något slag ska utgöra “den slutgiltiga lösningen” på problemet med “för mycket” människor.) Ett litet fåtal är dock så pass konsekventa att de tar saken i egna händer och begår mord. Se Unabombaren och Pekka-Eric Auvinen. Andra avstår från att skaffa barn eftersom de ser människor som sådana som en “börda”. (Märkligt nog har jag än så länge inte stött på någon självmordskult bland miljöaktivisterna, men det kommer säkert med tiden.)”

  Extrem ståndpunkt , Jag delar den inte

  ”I början av 1990-talet råkade Latinamerika ut för en koleraepedemi. Där rena man vattnet utan klor och det slutade med att 1 miljon människor blev sjuka och 10 000 dog. Varför använde de inte klor? Bland annat för att de hade gått på miljörörelseens prat om att klor är “farligt”. De var, med andra ord, offer för miljörörelsen. Ett lästips är “Rachel’s Folly. The End of Chlorine” av Michelle Malkin och Michael Fumento.”

  Använd saker med förnuft så funkar det.

 11. Carl:

  Ett problem med att använda exempel är att ofta blir det så att i debatten börjar folk titta dom faktiska siffrorna i exemplet. Att jag använde skogen som exempel var pga att den enkelt kunde representera ”Naturen”.

  ”Fakta är att skogarna i Europa, Ryssland och Nordamerika växer. Det finns mer skog idag än för 100 år sedan i dessa områden. Varför? Dels beror det på att vi inte använder ved i samma utsträckning som förr i tiden. Men framför allt på grund av att det finns ett ekonomiskt intresse för skogsindustrin att investera i skogens framtid. De planterar ny skog för framtida vinster. För statistik om Sveriges skogar se här.”

  Med statistik kan man bevisa allt. Personligen tror jag att det är ”ungefär” lika mycket skog nu som för 50 årsedan.

  Men sedan är det så att skogen faktiskt är en outnyttjag källa som vi har kvar att ösa ur. Det ska vi vara glada för. För jag tror att skog kommer att utnyttjas _betydligt_ mer i framtiden då det är superbra ur massor av perspktiv. Men framför allt_: Det är en produkt nästa direkt kommer från fotosyntesen och trotts detta kan användas till så mycket. Och det är en förnyelsebar råvara.

  Men att tro att vi kan använda 10 ggr mer skog än vi gör idag Är nog fel.
  Man kanske kan såga 1- 2 ggr mer av skogen i swe. Men inte mer. Så även den har sina begränsningar. Sedan har det faktiskt kommit rapporter som säger att skogen växer betydligt sämmre än väntat och siffror som säger att vi skulle ha ”massor av skog” inte riktigt är sanna.

  ”Reason Magazine rapporterade för några år sedan följande: “In 1920, U.S. forests covered 732 million acres. Today they cover 737 million acres, even though the number of Americans grew from 106 million in 1920 to 272 million now. Forests in Europe expanded even more dramatically, from 361 million acres to 482 million acres between 1950 and 1990.””

  ”En annan orsak till att skogsarealerna växer i Nordamerika och Europa är för att vi använder oss av modern jordbruksteknologi: genteknik, maskiner som går på fossila bränslen och bekämpningsmedel. Detta är trots allt kärnan i den gröna revolutionen som uppskattningsvis har räddat en miljard människor från att svälta ihjäl”

  Japp och i framtiden blir det knepigare för det går inte att köra traktorn på fossila bränslen. Och angå bekämpningsmedel . Det finns folk som säger att det är inte bara rosor med dom heller. Dom har sina problem med ”monokulturer” osv.

  ”Vore det inte för dessa saker hade vi enligt vissa beräkningar blivit tvungna att odla upp en landyta motsvarande hela Nordamerika för att producera lika mycket mat – eller också hade stora delar av jordens befolkning idag dött av svält.”

  Japp det finns för mycket folk.
  Och tänk när vi är 10 miljarder var ska vi hämta maten då?

  ”Och ja, mycket riktigt är miljörörelsen emot allt vad modernt jordbruk heter”
  -nej

  ”och tanken att hugga ned skog för att kunna odla mer mat. Vad är slutsatsen man kan dra av detta?”

  Tja, vissa saker måste man göra men det är farligt att ha förmycket åkermark med.
  Det skapar nya problem. Bäst är det att ha ”ett blandat landskap”

  ”Miljörörelsen föredrar att se uppskattningsvis en miljard människor dö av svält.”
  -lies

 12. Kenneth: Som sagt, återkom först när du har läst mina länkar. Jag håller, i princip, inte med dig om någonting. Jag har ingen lust eller tid att gå igenom allt som är fel med dina premisser, istället vill jag bara säga ett par ord om en av dina poänger. Sedan gillar jag inte att du bara avfärder saker jag säger, med ord som ”Nej” eller ”lies” utan att ens försöka backa upp dina (felaktiga) åsikter.

  Idén att miljörörelsen verkar för att lägga ned industrisamhället är faktiskt sanningen. Det är en obekväm sanning, men det är sanningen inte desto mindre.

  Du är uppenbarligen inte särskilt beläst om du tror att _ingen_ förespråkar förstörelsen av industrin. Men förutom det faktum att det finns många miljöaktivister som EXPLICIT, dvs UTTRYCKLIGEN förespråkar detta mål (se t ex länkarna jag gav dig), så är det faktiskt en OUNDVIKLIG implikation av vad många miljöaktivister förespråkar i praktiken.

  Hur vet jag det? Det är en logisk följd av deras prioriteringar.

  För att göra en jämförelse. Om någon säger: ”Nej, jag är naturligtvis inte för svält. Jag vill bara att vi ska överge det moderna jordbruket med maskiner, genteknik och bekämpningsmedel”. Vilken slutsats ska man då dra annat än att personen i verkligheten förespråkar svält? Det är ju den faktiska, praktiska konsekvensen av att tillintetgöra den gröna revolutionen.

  Likheten med miljörörelsen är fullständig. (Och sanningen är att miljörörelsen faktiskt för en kampanj mot det moderna jordbruket.) Miljöaktivister säger ofta (med en skyldig röst): ”Nej, jag vill ju inte lägga ned industrisamhället. Jag vill bara att vi minska koldioxidutsläppen med 90%”. Vilken slutsats ska man då dra annat än att de vill lägga ned industrisamhället – med allt vad det innebär?

  Att en del miljöaktivister nu säger att de ”bara” vill ersätta de fossila bränslena med ”miljövänliga” alternativ, är ekvivalent med att motståndarna till den gröna revolutionen skulle rekommendera de svältande massorna att äta sig mätta på bakelser. För sanningen är att ca 90% av världens energi kommer från fossila bränslen och så lär det förbli ett bra tag framöver.

  Sol- och vindenergi är otroligt dyrt och ineffektivt. Det är därför inga seriösa alternativ idag eller i den närmsta framtiden. Vatten- och kärnkraft är tänkbara alternativ men dessa är miljörörelsen emot. Och skulle sol- och vindkraftverk bli mer effektiva och mindre dyra, då skulle miljörörelsen garanterat motsätta sig dem med – och då skulle deras verkliga intentioner avslöjas. Faktum är att redan idag finns det röster inom miljörörelsen som är emot vindkraften. (Se här, här och här för några exempel.)

 13. Att du, som en uppenbar sympatisör av miljörörelsen, bekvämt avfärdar inte bara offentlig statistik när den inte stöder din världsbild, utan allt annat jag säger (och backar upp) är intressant. Att du avvisar den och föredrar din ”personliga åsikt” bevisar en annan sak som är mycket vanligt bland miljöaktivister: deras ståndpunkter har _inget_ med vetenskapliga fakta att göra. Om du vill fortsätta skriva här, måste du åtminstone försöka backa upp dina åsikter och inte bara häva ur dig dina subjektiva känslor, önsketankar, visioner, drömmar, inbillningar. Du måste sluta avfärda det jag säger med ”Nej” och ”lies” utan att ge någon ytterligare motivering. Och eftersom nästan allt du kommer med bemöts grundligen i de länkar jag har gett dig, tycker jag att det inte är för mycket begärt att du börjar med att läsa dessa innan du fortsätter skriva på min blogg. Detta är inget forum och om du missbrukar min gästfrihet, kommer du att märka det.

 14. Hej Carl!
  Läste din insändare i Helsingborgs Dagblad. Det finns en poäng i det du skriver, men den ska jag inte uppehålla mig vid här, utan i stället ge dig en knivig fråga:
  Vad gör du när människans livsvillkor är förstörda?

  Jag håller med dig om att människan måste exploatera naturen, men det måste väl rimligen finnas olika sätt varpå denna exploatering sker? Om vi exploaterar så att vi även i framtiden får möjlighet att exploatera, eller om vi exploaterar så att våra möjligheter att exploatera även i framtiden ödeläggs? Smart och osmart exploatering, således. Ty du måste väl hålla med om att inte all exploatering är till gagn för människan?

 15. Ulf: ”Vad gör du när människans livsvillkor är förstörda? Jag håller med dig om att människan måste exploatera naturen, men det måste väl rimligen finnas olika sätt varpå denna exploatering sker? Om vi exploaterar så att vi även i framtiden får möjlighet att exploatera, eller om vi exploaterar så att våra möjligheter att exploatera även i framtiden ödeläggs? Smart och osmart exploatering, således. Ty du måste väl hålla med om att inte all exploatering är till gagn för människan?”

  Som jag ser det är det två frågor här. Det ena är: Vad gör man när människans livsvillkor är förstörda? Och den andra frågan är: Finns det inte oansvarig exploatering som ser till att våra livsvillkor förstörs? Och svaret på den första frågan är att om den dagen kommer finns det nog inget jag kan göra.

  Men jag tror inte att den dagen kommer att komma eftersom jag ser ingenting som tyder på att vi håller på att förstöra för oss själva. Det enda jag ser här är att vi på grund av irrationella miljölagar och liknande håller utvecklingen tillbaka. Jag tänker t ex på hur man hämmar byggandet av kärnkraftverk i Sverige och i andra länder. Eller hur man t ex hämmar utvinningen av olja i USA. Detta är att förstöra för oss själva.

  Men finns det då irrationell exploatering? Ja, det finns det.

  Låt mig ta ett exempel. Jag kan tänka mig att om man hugger ned skog och sedan aldrig funderar på att plantera nya träd, då är det irrationellt. Precis som det vore irrationellt att t ex odla upp stora landytor för att producera mat och sedan äter vi bara upp det och odlar inget nytt också vore irrationellt. Det vore ju irrationellt eftersom det vore kortsiktigt. Men jag kan inte se hur kortsiktig exploatering av detta slag skulle utgöra ett större problem. Inte i västvärlden i varje fall. Här är snarare problemet, som jag redan har antytt, att man hämmar människan medelst irrationella miljöregleringar från att exploatera naturen tillräckligt mycket.

  Det är i vissa sammanhang som jag kan föreställa mig att exploateringen som sker är kortsiktig och det är i mycket fattiga länder där man kanske tvingas skövla regnskog, för att odla upp mat åt sig och sin familj. Detta kan kanske betraktas som kortsiktigt. Men det är ju svårt att argumentera för att en familj som svälter ska värdera en massa skog, som inte föder dem, framför jorden som kan mata dem.

  Men i den mån regnskogarna utgör ett framtida värde för dem och alla andra (man hittar ju ibland saker i regnskogarna som vi kan använda oss vid framställandet av läkemedel), är det förstås synd. Men i den mån detta är ett problem, vad är då lösningen? Lösningen är inte att fördöma dessa människor för vad de gör, utan att fördöma den politik som har fört dem dit. Och vad är den politiska orsaken till all fattigdom? Det är bristen på frihet, dvs bristen på kapitalism, mao bristande respekt av individens rättigheter.

  (Förresten är detta – bristen på kapitalism – också problemet med överfiskning i Östersjön. Fisken i Östersjön har ju inga privata ägare. Den är ”allas” fisk och därför finns det inga skäl för enskilda fiskare att göra någonting annat än att försöka fiska upp så mycket fisk de bara kan, för om inte de gör det, då gör grannen det istället. Lösningen på sådant som t ex överfiskning är just att privatisera fiskebeståndet i Östersjön. Man har gjort något liknande på Island och det har fungerat alldeles utmärkt. Men merparten av våra mycket okunniga och anti-kapitalistiska politiker, i Sverige och i andra länder kring Östersjön, tycks vara emot en sådan lösning.)

  Så länge människor är fria att tänka och skapa, kommer de också att vara fria att kunna producera välstånd – och därmed utrota fattigdomen – såväl som ständigt kunna producera mer och nya resurser. Så länge människor är fria att tänka och skapa kommer vi inte att löpa någon risk för att göra slut på våra resurser. Tvärtom, lär våra resurser – som historien visar – bara öka med tiden. För en längre utläggning av dessa poänger hänvisar jag dig till en essä av mig som heter ”Oändliga resurser”, en essä av ekonomen George Reisman som heter ”The Toxicity of Environmentalism” och slutligen en bok av den sene ekonomen Julian Simon som heter The Ultimate Resource II. (Den senare boken kan du även läsa på Internet även om det inte rekommenderas då den upplagan saknar en massa diagram och tabeller. Du kan läsa Internetupplagan här.)

 16. Carl ,
  Först Detta är din sida och det står dig fritt att forma den som du önskar.
  Om du tycker att jag inte ska posta här är det ok.

  Jag kan förstå om det blir ” ett problem” att jag lusar ner med kommentarer som i princip är 100% mot det du har skrivit.

  Personligen försöker jag att hela tiden utmana mina kunskaper och världsbild.
  Det är därför jag kommer att läsa dina tankar. För att mäta dom mot mina erfarenheter och tankar.

  Sedan gillar jag att utmanas i min politiska övertygelse och att utmana andra.
  Men jag har inga illusioner om att man kan få andra att byta övertygelse eller insikter. Inte i det stora hela.

  Ett problem är att dom allra flesta, reagerar starkt och negativt mot någon som har en motsatt uppfattning.

  Man gillar helt enkelt att omge sig med likasinnade.
  Därför är dom flesta bloggar på nätet sådana att dom läses av folk som tycker lika dant. och sedan ryggdunkas det.

  Jag anser också att långa svar ger dom bästa insikterna. Och du ryggar inte för långa svar. Men sedan måste man begränsa sig alltid något annars spårar det ur.

  Det är därför bla jag väljer att inte kommentera vissa saker eller som jag nu valde skriva – lies eller nej
  Men uppenbarligen gillar du ej detta.
  Så (om jag nu kommer posta här mer) kommer jag inte att kommentera delar istället.

  att ni ständigt kommer att komma till punkter där vi blir på gränsen till arga i våra svar osv. Inser jag och då får man gå tillbaka till ringhörnorna igen.

  Så avgörandet ligger hos dig. hur du vill ha din blogg och om du änskar en ”sk motsåndare” här.

  Nu till sakfrågorna:
  Miljörörelsen: Tydligen har du föreställningen att dom är på ett visst sätt och alla som bara andas miljötänkande , får den stämpeln d har tex satt den stämpeln på mig och helt plötsligt att jag nu tex mot moderntjodbruk och kärnkraft. Något som jag def inte är.

  Detta är något som jag alltid lämpar hår emot , dxs grejen att man indelar folk i ”fack” eller ger dom stämplar. Och sedan tilldelar dom åsikter och egenskaper. Man ser det ofta på tv osv.

  ”Och skulle sol- och vindkraftverk bli mer effektiva och mindre dyra, då skulle miljörörelsen garanterat motsätta sig dem med – och då skulle deras verkliga intentioner avslöjas. Faktum är att redan idag finns det röster inom miljörörelsen som är emot vindkraften. (Se här, här och här för några exempel.)”

  Det verkar inte finnas några gränser för hur elaka miljörörelsen är ;)

  ”Om du vill fortsätta skriva här, måste du åtminstone försöka backa upp dina åsikter och inte bara häva ur dig dina subjektiva känslor, önsketankar, visioner, drömmar, inbillningar. Du måste sluta avfärda det jag säger med “Nej” och “lies” utan att ge någon ytterligare motivering. Och eftersom nästan allt du kommer med bemöts grundligen i de länkar jag har gett dig, tycker jag att det inte är för mycket begärt att du börjar med att läsa dessa innan du fortsätter skriva på min blogg. Detta är inget forum och om du missbrukar min gästfrihet, kommer du att märka det.”

  ahha , tyvärr måste jag nog säga att jag kommer att sluta skriva här.
  pga att det stör dig för mycket.

  Men jag kommer att avsluta med detta:
  Mycket vanligt bland konservativa att dom tror att dom empiriska fakta , på fötterna för sina åsikter och påståenden. Och att andra som inte tycker samma inte har det.

 17. Carl: ”Att du, som en uppenbar sympatisör av miljörörelsen, bekvämt avfärdar inte bara offentlig statistik när den inte stöder din världsbild, utan allt annat jag säger (och backar upp) är intressant.”

  Lustigt, det är sådant här som jag själv tycker är _väldigt_ ointressant ;-)

 18. Kenneth: Jag kan faktiskt inte alls se var Carl tillskriver dig dessa åsikter (motstånd mot modern jordbruk, kärnkraft). Däremot har han identifierat dig som en sympatisör av miljörörelsen, som, som du mycket riktigt påpekat, inte är en homogen grupp. Sedan har han pekat ut att delar av denna grupp är emot modern jordbruk och kärnkraft. Vilket ju också är riktigt.

  Hur du kan landa i att Svanberg är konservativ vet jag inte, men det är s.a.s. uppåt väggarna. Om du tvivlar på det så kan du läsa exempelvis de texter han skrivit om amerikansk utrikespolitik och presidentvalet.

  Här i debatten så har ju faktiskt Carl hänvisat till fakta. Det är väl ett gott skäl att tro att man har väl grund för sina åsikter och påståenden. Dessutom har han redogjort för varför han håller de åsikter han har och gör de påståenden han gör. Kort sagt, han är säker på sin sak och han förklarar varför. Vad är problemet med det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.