Markets don’t fail!

Alla som läser nationalekonomi vid universiteten, lär bli exponerade för en lång rad av exempel på företeelser som sägs vara bevis för att kapitalism inte fungerar. De utgör vad man kallar för olika former av ”marknadsmisslyckanden”. Det kan vara sådant som brist på ”perfekt konkurrens”, ”externaliteter”, ”kollektiva varor”, och mycket annat. Lösningen på marknadens tillkortakommanden sägs, i dessa sammanhang, ofta vara statliga interventioner av olika slag: skatter, subventioner och regleringar. Därför är Markets don’t fail! av Brian P Simpson en mycket angenäm historia. Simpsons bok visar nämligen klart och tydligt varför marknadens kritiker har fel när de säger att marknaden ”misslyckas”.

(Att detta är marknadsmisslyckanden är det praktiskt taget ingen som ifrågasätter. Den enda ”kritik” som jag fick ta del av när jag läste nationalekonomi i Lund gick ut på att man skulle inse att man inte alltid kunde lösa alla problem med staten. Så vad som lärs ut på universiteten är, tvärtemot vad alla alienerade ”vänsterekonomer” inbillar sig, blandekonomin som ett ideal.)

Simpson behandlar systematiskt alla vanliga exempel på marknadsmisslyckanden. Och det sker från alla möjliga infallsvinklar, även sådana som är rent ut sagt absurda. Simpson formulerar sig klart och tydligt såväl som kort och koncist. Men bokens stora bedrift är inte Simpsons sätt att formulera sig, utan det att han har lyckats förträffligt med att integrera hela boken kring principen om individens rättigheter. Han visar i boken att många ekonomiska problem, liksom en del av ”marknadsmisslyckandena”, är ett resultat av att man inte fullt ut respekterar principen om individens rättigheter. Han visar därför att vi bör respektera individens rättigheter av strikt praktiska skäl; det moraliska är det praktiska. Och eftersom rättigheter är ett moralbegrepp lyckas han även integrera hans försvar av kapitalismen med en rationell epistemologi såväl som moralfilosofi. Han visar att en stor del av invändningarna mot hur kapitalismen fungerar beror på att man dömer kapitalismen enligt en irrationell måttstock för moralen (altruism, kollektivism, egalitarianism, etc). Han visar också att det i många fall är ett utslag för att kritikerna använder sig av ogiltiga och icke-objektiva begrepp, ”package deals” och hela teorier som inte utgör något annat än rationalistiska luftslott. Detta är, om ni frågar mig, författarens stora bedrift.

Om jag tvunget måste välja ut specifika avsnitt som jag tycker är bättre än de andra tycker jag nog att hans avsnitt om miljön och hans avsnitt om externaliteter är bättre än de övriga delarna. Det var i alla fall dessa kapitel som gav mig mest. Men vilket kapitel som ger dig mest som läsare, beror ju helt enkelt på vilken kunskap du redan besitter. Men nästan vilket kapitel du än läser finns det något att hämta, skulle jag tro.

Det är förresten kul att se att Simpson har läst sin George Reisman. Det är trevligt ur åtminstone två avseenden. Dels är det trevlig att Reisman får lite förtjänt uppmärksamhet. Dels är det trevligt därför att det också påverkar kvaliteten på boken. Reismans insikter och argument återkommer här och var i boken.

Överlag finns det inget som störde mig, men om jag måste välja ut ett par saker som kanske kunde förbättras, då skulle jag nog kanske sett till att revidera en del av hans moralfilosofiska diskussion. Förvisso är detta ingen bok i ämnet, men då mycket av argumenten som förekommer senare i boken vilar på validiteten hos objektivismens moralfilosofi, vore det ju bra grunden man lade var stabil. Bara för att ge ett exempel på vad jag menar, så var mitt första intryck av hans diskussion om varför det är fel att stjäla, att han försökte argumentera på ett regelutilitaristiskt sätt. Jag utgår ifrån att detta inte var hans intention och att detta inte var vad han menade, men det var mitt första intryck. Nu tror och hoppas jag dock att det han sade i sitt avsnitt om moralfilosofi, trots allt, var fullt tillräckligt, givet bokens ändamål.

Så för att sammanfatta vill jag säga att denna bok är väldigt angenäm. Det är en bedrift i termer av integration. I synnerhet när det kommer till att integrera hela försvaret för kapitalismen som det moraliska och praktiska systemet kring principen om individens rättigheter. Det gör inte bara det moraliska argumentet för kapitalismen väldigt starkt, det förser också hela boken med en klar och tydlig röd tråd, vilket gör det lätt för läsaren att få en tydlig helhetsbild. Den är välskriven och välredigerad, vilket märks på många sätt, inte minst då den är ganska kort. Pocketupplagan är dessutom ganska överkomlig vad gäller pris. Jag vill rekommendera denna bok för alla som ett komplement till Henry Hazlitts Economics in One Lesson.

5 reaktioner på ”Markets don’t fail!

  1. Håller fullt med om att avsnitten kring miljön är de allra bästa. Det kanske mest överraskande, eller revolutionerande om man så vill, argumentet är ju att avgaser och dylikt bör betraktas som ett naturfenomen. Även om jag inte köper resonemanget rakt av så är det intressant att tänka i de banorna.

    Något som jag, så här en god stund i efterhand, tycker Simpson kunde plockat bort eller klargjort är avsnitten om såkallade ”pecuniary market failures”. Simpson använder aldrig termen själv, men det är helt enkelt de marknadsmisslyckanden där en tredje parts varas pris påverkas. Vad jag läst nu i efterhand så bryr sig ekonomer mycket lite om denna typ av marknadsmisslyckanden och det är därför de så gott som aldrig tas upp i kurser i nationalekonomi.

  2. ”Han visar också att det i många fall är ett utslag för att kritikerna använder sig av ogiltiga och icke-objektiva begrepp, ‘package deals’ och hela teorier som inte utgör något annat än rationalistiska luftslott. Detta är, om ni frågar mig, författarens stora bedrift.”

    Samma om ni frågar mig. Jag tyckte de avsnitten var väldigt givande.

  3. Varför inte söka efter boken själv på: [Bokhandel]bokfynd.nu; bokkap.se; bokpris.com; [Antikvariat/Begagnade böcker]abebooks.com; alibris.com; usedbookcentral.com; bookfinder.com; bokborsen.se; boknatet.com och antikvariat.net bara för att namna några.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.