Forum Mot Islamisering

Jag lovade mig själv att sluta ranta om hur ond islam är, men jag kan inte låta bli att tipsa er om en bra hemsida som heter Forum Mot Islamisering. Det är en svensk sida om islams sanna natur.

På deras sida har de bland annat samlat massvis med citat som visar hur Koranen uppmanar till våld, heligt krig och terrorism mot de icke-troende. Dessa citat är tagna direkt ur Karl Vilhelm Zettersténs översättning av Koranen från arabiska, från 1917.

Vad dessa citat visar är inte bara att Koranen faktiskt beskriver heligt krig mot de otrogna som en moralisk plikt för muslimer, den visar även att det är de militanta islamisterna som är de SANNA och mest KONKSEKVENTA muslimerna, medan de ”moderata” och fredliga muslimerna enligt Koranens egna ord är SÄMRE muslimer:

3:160 Och vad som drabbade eder den dag, då de båda skarorna möttes, skedde på Guds tillskyndelse och för att han skulle känna de rättrogna och för att han skulle känna dem, som voro tvehågsna. Och man sade till dem: ”Kommen och striden för Guds sak eller slån tillbaka!” De svarade: ”Om vi kunde strida, så skulle vi följa eder.” På den dagen vore de närmare otron än tron.

9:36 Månadernas tal hos Gud är förvisso tolv enligt Guds föreskrift på den dag, då han skapade himlarna och jorden. Av dem äro fyra fridlysta; detta är den rätta religionen. Begån alltså ingen orätt mot eder själva under dessa månader, men striden mot månggudadyrkarne allesammans, liksom de strida mot eder allesammans, och veten, att Gud är med de gudfruktiga!

9:38 I, som tron, vad fattas eder, eftersom I sjunken till marken, då man säger till eder; ”Dragen ut för Guds sak!” Ären I mer belåtna med det jordiska livet än med det tillkommande, ehuru det jordiska livets vinning icke är något annat än en obetydlighet i jämförelse med det tillkommande?

9:39 Om I icke dragen ut, skall han hemsöka eder med ett plågsamt straff och sätta andra människor i edert ställe, och I kunnen ej skada honom det ringaste, ty Gud är allsmäktig.

9:41 Dragen ut, lätta och tunga, och vågen edra ägodelar och edert liv för Guds sak! Detta är bäst för eder, om I ägen kunskap.

9:42 Om det varit ett lättvunnet mål och en kort färd, så skulle de hava följt dig, men avståndet var för stort för dem, och de skola svärja vid Gud: ”Om vi förmått, så skulle vi hava dragit ut med eder” och tillintegöra sig själva, ty Gud vet, att de sannerligen äro lögnaktiga.

9:44 De, som tro på Gud och den yttersta dagen, bedja dig ej om tillstånd att få våga sina ägodelar och sitt liv, ja, Gud känner de gudfruktiga.

9:45 Endast de, som icke tro på Gud och den yttersta dagen och vilkas hjärtan tveka, så att de i sin tvekan vackla hit och dit, bedja dig om tillstånd.

9:82 De kvarlämnade gladde sig åt att få sitta stilla bakom ryggen på Guds apostel och voro icke hågade att våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, utan sade: ”Drag icke ut i hettan!” Säg: ”Helvetes eld är hetare.” Om de blott haft något förstånd.

Besök Forum Mot Islamisering!

En reaktion på ”Forum Mot Islamisering

  1. Jag är kristen och troende praktiserande. Tycker man blir förbisedd som kristen. Vi har alldrig haft något muslimskt arv i vårt land men ändå känns det som vi bara ska stå toleranta och aceptera muslimska åskådningar. Förstår inte hur det går ihop med kristen värdegrund! Bygger på att du skall behandla din nästa som dig själv! Inte ha begär till din nästas tillhörigheter, fru, ägodelar m,m
    Med andra delar sunt förnuft! Något flertalet muslimer missat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.