Direkt från kamelens mun

Allt sedan Londonbombningarna den 7 juli 2005 har jag ägnat mig nästan uteslutande åt att i olika blogginlägg diskutera vad jag kallat för kriget mot totalitär islam. Det är för oss och för fienden i första hand ett ideologiskt krig: Väst mot totalitär islam. Väst står för liv, förnuft, frihet och lycka. Islam står för död, blind tro, diktatur och lidande. Nej, de vill inte ha vårt välstånd eller vår frihet. Nej, de är inte ett dugg avundsjuka på oss. Vad vill de ha? De vill ha våra själar – och om vi inte är villiga att överlämna dem kommer att terrorisera oss, att döda oss.

En del muslimer vill säkert hävda att de extrema muslimerna inte står för islam (notera att under kalla kriget kunde man ibland få höra att Sovjetunionen aldrig representerade kommunismen). Men vad säger islam? Jag ska inte påstå att jag grundligen har studerat islam innan och utan. Jag är ingen ”islamolog”. Det enda jag har läst av Koranen har varit korta utdrag, väl valda citat och liknande. Men sammantaget ger de en väldigt klar bild. Det lär finnas inte mindre än 36 olika verser i Koranen som på ett eller annat sätt sanktionerar terroriserandet och dödandet av icke-muslimer. Ett klassiskt exempel:

And slay them [de icke-troende] wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. And fight not with them at the Inviolable Place of Worship until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers. But if they desist, then lo! Allah is Forgiving, Merciful. And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. But if they desist, then let there be no hostility except against wrong-doers. (Min kursivering.)

Islams apologeter tolkar förstås detta som att muslimer bara har rätt att använda våld i självförsvar, för att få ett slut på ”förföljelsen” (”persecution”) av muslimer. Bortsett från att det finns en tradition bland islams experter, som säger att tidigare verser som motsäger de senare ska betraktas som om de inte längre gäller, vilket betyder att även om denna tolkningen vore korrekt till att börja med så skulle det inte hjälpa islams apologeter det minsta lilla, i och med det finns massor med verser efter denna som säger just att muslimerna ska ägna sig åt slaktandet av icke-troende. Mer om det senare, jag vill först säga ett par saker om just detta stycket. Till att börja med finns det olika översättningar av Koranen. Det finns också en kontext att ta hänsyn till. Låt oss börja med kontexten. Stycket avslutas med: Such is the reward of disbelievers. Detta är, ska det visa sig, helt avgörande för vad muslimerna betraktar som ”förföljelse” av muslimer. Tidigare i samma kapitel där detta stycket är hämtat ifrån framgår det vad man tycks avse med ”förföljelse”: ”And who is more unjust than he who forbids that in places for the worship of Allah, Allah’s name should be celebrated?”. Och:

They question thee (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month. Say: Warfare therein is a great (transgression), but to turn (men) from the way of Allah, and to disbelieve in Him and in the Inviolable Place of Worship, and to expel His people thence, is a greater with Allah; for persecution is worse than killing. And they will not cease from fighting against you till they have made you renegades from your religion, if they can. And whoso becometh a renegade and dieth in his disbelief: such are they whose works have fallen both in the world and the Hereafter. Such are rightful owners of the Fire: they will abide therein. (Min kursivering.)

Det tycks med andra ord inte vara fråga om att muslimer blir DÖDADE av de otrogna, utan att icke-muslimerna inte låter muslimerna fritt få utöva sin religion som utgör ”förföljelse”. Och mycket riktigt är det, inom ramarna för religionsfriheten, en form av förtryck och förföljelse att förhindra en del från att fritt utöva sin religion. Denna tolkning av detta klassiska stycke får också stöd om man ser på en annan översättning av Koranen, en översättning som på sätt och vis verkar mer trogen originalet: ”And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and worshipping of others along with Allâh) and (all and every kind of) worship is for Allâh (Alone). But if they cease, let there be no transgression except against Az-Zâlimûn (the polytheists, and wrong-doers, etc.)”

Så, om min förståelse är korrekt, då betyder det att islam sanktionerar slaktandet av människor inte bara på grund av att de inte tillåts att fritt utöva sin religion, utan även om slaktandet syftar till att få alla till att bli muslimer. Ju längre man kommer in i Koranen blir det mer och mer uppenbart att Jihad, dvs ”heligt krig”, dvs slaktandet av oskyldiga i syfte att sprida (och försvara) islam är helt i sin ordning:

Then fight in Allah’s cause – Thou art held responsible only for thyself – and rouse the believers. It may be that Allah will restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment.

The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter; Except for those who repent before they fall into your power: in that case, know that Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

Remember thy Lord inspired the angels (with the message): ”I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them.”

O ye who believe! when ye meet the Unbelievers in hostile array, never turn your backs to them.

And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah.

Let not the unbelievers think that they can get the better (of the godly): they will never frustrate (them). Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of Allah and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom Allah doth know. Whatever ye shall spend in the cause of Allah, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly.

O Prophet! rouse the Believers to the fight. If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred: if a hundred, they will vanquish a thousand of the Unbelievers: for these are a people without understanding.

Go ye, then, for four months, backwards and forwards, (as ye will), throughout the land, but know ye that ye cannot frustrate Allah (by your falsehood) but that Allah will cover with shame those who reject Him. And an announcement from Allah and His Messenger, to the people (assembled) on the day of the Great Pilgrimage,- that Allah and His Messenger dissolve (treaty) obligations with the Pagans. If then, ye repent, it were best for you; but if ye turn away, know ye that ye cannot frustrate Allah. And proclaim a grievous penalty to those who reject Faith.

But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

Fight them, and Allah will punish them by your hands, cover them with shame, help you (to victory) over them, heal the breasts of Believers.

Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

O Prophet! strive hard against the unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell,- an evil refuge indeed.

O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who keep their duty (unto Him).

Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness, with the (Qur’an).

Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye commanded): but if it had been Allah’s Will, He could certainly have exacted retribution from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But those who are slain in the Way of Allah,- He will never let their deeds be lost.

Men tänk om en muslim inte vill mörda icke-muslimer? ”Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.” Med andra ord: Eftersom Allah vet bäst är det lika bra att börja kriga och sluta tjafsa. Men var inte orolig, Allah lovar alla martyrer i det heliga kriget en garanterad plats i Paradiset: ”And if ye are slain, or die, in the way of Allah, forgiveness and mercy from Allah are far better than all they could amass. And if ye die, or are slain, Lo! it is unto Allah that ye are brought together.” ”Those who believe, and suffer exile and strive with might and main, in Allah’s cause, with their goods and their persons, have the highest rank in the sight of Allah: they are the people who will achieve (salvation).”

Döm själva: Är islam en fredlig religion?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.