Peter Schwartz om Donald Trump och den amerikanska populisthögern

Peter Schwartz, författaren till In Defense of Selfishness, argumenterar i sin senaste artikel, “Has the Right Been Eviscerated by Trump?”, för att den populistiska högern i Amerika är som Donald Trump: auktoritär. Så här inleds artikeln:

Once upon a time the left and the right were political opposites. The left condemned capitalism and sought to expand government’s role in our lives; the right defended capitalism and endorsed limited government. Over the years, although the right became less and less committed to individual freedom and capitalism, it nonetheless presented a discernible alternative to the collectivism of the left.

That differentiation, with the strong help of Donald Trump, is now becoming undetectable.

While the left has been fairly consistent ideologically, the right hasn’t. One major shift occurred in the 1970s with the emergence of the “religious right,” which pushed for legal strictures in such areas as abortion, homosexual activity, embryonic stem-cell research and assisted suicide. Still, amid its many inconsistencies, the right included loud voices demanding constraints on government’s power over the economy. The Republicans’ “Contract with America” and the rise of the Tea Party were prominent examples of such demands.

Nothing equivalent exists today. Now, in place of even a semi-free-market ideology, the right has embraced the creed of populism, the creed of playing to people’s mindless prejudices by blaming the country’s ills on foreigners, on “globalists,” on big business—on capitalism.

I sin artikel Peter ger många hårresande exempel som backar upp hans slutsats.

Jag håller med om allt förutom möjligtvis en sak. Jag tycker inte att man utan vidare ska gå med på att kollektivister och étatister ta över ordet “höger”. Då definierar man nämligen bort individualismen och kapitalismen som ett möjligt alternativ.

Men om man gör skillnad på en vänster-höger skala som definierar de möjliga alternativen och en vänster-höger skala som definierar de faktiska alternativen då kan jag nog helt gå med på vad Peter Schwartz säger. (För min syn på en vänster-höger skala som definierar de möjliga alternativen, se min artikel “Hur ska vi definiera ‘höger’ och ‘vänster’?”)

Mycket talar nämligen för att USA har rört sig så mycket till vänster (kollektivism och étatism) de senaste decennierna att sådana som Donald Trump, Ann Coulter och Tucker Carlson alltmer utgör den faktiska högern precis som sådana som Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez och Elizabeth Warren på motsvarande sätt alltmer utgör den faktiska vänstern. Det är sorgligt men sant.

Ny bok: A New Textbook of Americanism

1946 påbörjade Ayn Rand en artikelserie som publicerades under titeln “Textbook of Americanism” (bland annat tillgänglig i The Ayn Rand Column).

I denna artikelserien besvarade Ayn Rand en lång rad samhällsfilosofiska frågor som “Vad är ett socialt system?”, “Vad är Amerikas grundläggande princip?” och “Vad är en rättighet?”

Totalt gick Rand igenom 12 sådana frågor, men hon tänkte ursprungligen besvara betydligt fler än så.

Men nu, 72 år senare, kommer en uppdaterad version A New Textbook of Americanism: The Politics of Ayn Rand.

I denna uppdaterade upplaga får vi Rands “Textbook of Americanism” såväl som hel drös av essäer av Leonard Peikoff, Harry Binswanger, Onkar Ghate, Greg Salmieri och många, många fler.

Då jag råkar veta att A New Textbook of Americanism: The Politics of Ayn Rand är ett projekt som Jonathan Hoenig har jobbat länge på att förverkliga. Så det är kul att se att boken äntligen är här.

Nu när kollektivister till höger och vänster återigen är på frammarsch över hela västvärlden, råder det ingen tvekan om att A New Textbook of Americanism behövs. Världen behöver upplysas om individualismen som ett moraliskt och politiskt ideal.

Läs mer på TextbookofAmericanism.com.

PS. Tyvärr är det för tillfället inte möjligt att beställa boken till Finland. Så jag skulle inte bli förvånad om det inte heller är möjligt att beställa den till resten av norden. Men jag har hört att en Kindle-upplaga är på väg.