Mjukvarupatent – för eller emot?

Eftersom en del fortfarande vill diskutera det här med patent, i synnerhet mjukvarupatent, tänkte jag göra det lite lättare för er.

Det har nämligen blivit otroligt svårt att följa debatten som pågår här. Jag vet inte hur jag ska göra för att förändra detta. Därför låter jag er fortsätta debatten här.

Det kan hända att jag kommer med ett eget inlägg om saken. Jag har nämligen läst och tänkt lite mer på detta och andra relaterade ämnen.

Ordet är fritt för alla – förutom piratpartister.

För att få en så absolut smidig debatt som möjligt, för alla inblandade, rekommenderar jag att man håller sig till en poäng per inlägg. Så har man väldigt mycket på hjärtat, dela då gärna upp det i fler inlägg. Detta är bara en rekommendation, jag straffar ingen som väljer att ignorera den.

Oljans värde

Alex Epstein från Ayn Rand centrumet för individens rättigheter har skrivit en bra artikel om varför vi bör fira att det nu är 150 år sedan oljeindustrin föddes:

Thursday marked the 150th anniversary of a seminal event in history: the birth of the oil industry. On that day in 1859, Edwin Drake struck black gold with the first commercial oil well — creating an industry that would provide the lifeblood for modern civilization.

And yet no one seems to care.

In previous generations, the birth of the oil industry was celebrated, and deservedly so. Oil has sustained and enhanced billions of lives for more than 150 years by providing superior, affordable, ultraconvenient energy — and is as vital today as ever.

Ta reda på varför du också bör uppskatta oljan. Läs ”Let’s Celebrate Oil’s 150th Birthday And The Value It Adds To Our Lives”. Besök också Ayn Rand centrumets nya hemsida In defense of oil.

Aktuell länk

Jag har om och om igen, i olika sammanhang, hänvisat människor till min artikel ”Perfekt konkurrens är perfekt nonsens”. Jag har i samma veva funderat på hur det kommer sig att ingen verkar ta sig till det jag säger. Det verkar ju som att de ignorerar alla mina argument. Men nu har jag en möjlig förklaring till detta: den länk jag har hänvisat till är sedan flera månader inaktuell och jag har tyvärr inte lagt märke till det förrän nu. Å andra sidan har ingen som jag har gett länken till bemödat sig med att säga till mig att länken inte fungerar. Därför misstänker jag att många av dem aldrig gjorde ansträngningen att läsa min artikel. Men ändå. Nu har jag i alla fall uppdaterat länken så nu bör den fungera.

Sigfrids farliga flirt

Moderaten Karl Sigfrid skriver idag på SvD Brännpunkt att moderaterna ska vara Internetoperatören Black Internets ”bästa vän”. Sigfrid lägger fram tre principer som moderaterna bör ta ställning för:

Den första principen är att rättigheter är lika viktiga i internetmiljön som i den fysiska miljön. Den andra principen är att entreprenörer ska uppmuntras och inte tyngas av föråldrade regelverk. Den tredje principen är att vi ska ha en marknad på nätet där den som erbjuder de bästa produkterna vinner – inte den som är bäst på att dra sina konkurrenter inför rätta.

Låter rimligt. Men vad menar egentligen Sigfrid? Detta är, vad jag vet, inte ett argument för att avskaffa de omoraliska, irrationella och skadliga konkurrenslagarna. (Se min artikel ”Perfekt konkurrens är perfekt nonsens”.)

De flesta moderater vet nästan inget om nationalekonomi och ännu mindre om kapitalismens sanna natur. De förstår inte att fria företag, på en fri marknad, inte resulterar i några skadliga monopol. De förstår inte heller att konkurrenslagar är oförenliga med med principen om individens rättigheter och därmed, i grunden, kapitalismen.

Nej, detta är istället ett argument för att sanktionera en verksamhet som går ut på omfattande piratkopiering: The Pirate Bay. Det vill säga en omfattande, systematisk kränkning av individens rättigheter.

Black Internet riskerade att betala vite eftersom de genom att ge The Pirate Bay sin bredbandsuppkoppling gjorde sig själva till medvetna medhjälpare till brottslingar. (Ja, brottslingarna är bland annat de som driver The Pirate Bay såväl som alla som laddar ned upphovsskyddat material via The Pirate Bay.)

Det är alltså ”rätten” att piratkopiera som Sigfrid står upp för, inte rätten till (intellektuell) egendom. Och enligt moderaten Sigfrid är det statens uppgift att skydda de förra, men inte de senare.

Sigfrid förklarar:

Det övergrepp mot internetleverantören Black Internet som begicks i dagarna aktualiserar samtliga tre principer. Stora, kapitalstarka intressen kan i dagens Sverige ta en liten internetleverantör till domstol och med hot om böter tvinga dem att censurera en kund.

”Övergrepp”? ”Censurera”? ”Stora, kapitalstarka intressen”? Detta pekar på hur liten, för att inte säga obefintlig, förståelse för principen om individens rättigheter Sigfrid har.

Förvirringen är total: Det är ett ”övergrepp” när man försöker skydda sin rätt till egendom, men att (hjälpa till att) kränka rätten till egendom, dvs piratkopiering, är däremot inget övergrepp.

Sigfrid gör en poäng av att Black Internet togs till domstol av ”kapitalstarka intressen”. Vad har det med saken att göra? Har man inte rätt att försvara sig med alla lagliga medel bara för att man är rik? Vad hände med ”lika rättigheter” för alla?

Vad är det för ”censur” Sigfrid pratar om? Vilka åsikter har undertryckts? Vilken debatt har omöjliggjorts? (Detta är retoriska frågor.)

Förresten. Vad spelar det för roll om The Pirate Bay bidrog med någon meningsfull och intelligent diskussion (vilket naturligtvis är rent nonsens)? Man har ingen rätt att debattera eller yttra sig på bekostnad av andras rättigheter. Det är därför inte censur att man stänger ned Internetuppkopplingen för kriminella.

Det värsta är att jag skulle inte bli överraskad om Sigfrid faktiskt förstår innebörden av vad han skriver men att han helt enkelt inte bryr sig om sanning, rättvisa och människans rättigheter, helt enkelt eftersom han är en moderat politiker som söker ”politisk gångbarhet” före allt. Sådant har man nämligen sett, många gånger, på nära håll. Titta bara på vår nuvarande statsminister.

De enda som är värre än moderater som Karl Sigfrid, är alla påstådda anhängare av kapitalismen som röstade på det moraliskt och politiskt genomruttna, anti-kapitalistiska, piratpartiet. Men lägg märke till att det är dessa väljare som Sigfrid nu flirtar med. Så om moderaterna följer Sigfrids väg, då kommer moderaterna att bli ännu mindre relevanta för oss som söker ett fritt, kapitalistiskt samhälle. För om man inte förstår, erkänner eller respekterar principen om individens rättigheter, då kan man inte heller argumentera för kapitalismen. Kapitalismen är nämligen det sociala systemet som bygger på principen om individens rättigheter.

Den amerikanska livskänslan

Trött på alla tråkigheter du ständigt läser om i nyheterna? Trött på den svenska socialdemokratiska mentaliteten? Trött på jantelagen? Trött på slätstrukna individer som inte orkar bry sig? Alla ödmjuka människor som vägrar ta plats? Låt mig då bjuda på denna mycket upplyftande och inspirerande videon från ett så kallat ”town hall”-möte i USA där man diskuterar och debatterar Obamaadministrationens planer på att socialisera den amerikanska sjukvården. Detta är så bra att håret reser sig i nacken på en!

Två föreläsningar

Dr Willie Soon och dr Keith Lockitch höll två föreläsningar och en paneldiskussion om klimatfrågan i april, ”A Critique of Climate Change Science and Policy”.

I somras höll också Yaron Brook tre föreläsningar om finanskrisen, ”The Financial Crisis: What Happened and Why”. Jag tror att jag har länkat till denna förut, men för de som har missat det vill jag passa på att uppmärksamma den här igen.

Jag har en del reservationer, men det är bara småsaker därför tänker jag inte kommentera dem. På det stora hela tycker jag att båda föreläsningarna är väldigt bra. Och om ni tycker detsamma, se då till att sprida kännedom om dem till så många som möjligt.