Den sociala bostadspolitiken leder till hemlöshet

Knappast överraskande för någon som har studerat elementär nationalekonomi. Men ändå. SvD:

De hemlösa blir allt fler i Sverige, visar en rapport från Socialtyrelsen [sic!]. Minst 17 800 personer är hemlösa, visar en genomgång i landets kommuner. Utredarna lägger en stor del av skulden på bostadspolitiken.

– Det är ingen särskilt ljus bild av hemlösheten. Den är dessutom mycket komplex och finns i hela landet, i nästan nio av tio kommuner, säger Annika Remeaeus, en av socialstyrelsens utredare.
– Vi ser en tydlig koppling till bostadspolitiken. I de få kommuner som inte har hemlöshet, finns heller ingen bostadbrist.
Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen håller med:
– Hemlöshetsproblemen är i hög grad grundat på briser i bostadspolitiken.

Hyresregleringar i kombination med höga skatter, starka fackföreningar inom byggbranschen i kombination med omfattande regleringar av bostadsbyggandet i största allmänhet, bidrar alla till att begränsa byggandet. Därför lider vi av en bostadsbrist som är så omfattande att den bokstavligen gör flera tusen svenskar hemlösa.

SvD fortsätter:

Flertalet hemlösa står inte inför akuta problem att hitta tak över huvudet inför natten. 4 700 har motvilligt sökt en utväg i mycket korta andrahandskontrakt, eller hos släkt och vänner. För dessa har problemen oftare orsakats av arbetslöshet eller andra ekonomiska problem, snarare än allvarliga sociala problem. För en stor grupp är hemlösheten det enda problemet.

Och vad är den främsta orsaken till arbetslöshet? För höga minimumlöner, orsakade av fackföreningarna, som i sin tur är uppburna av staten.

Medan det finns en del hemlösa som har förtjänat sitt öde, nämligen de som valde att supa och knarka, finns det också en del som inte direkt kunde rå för det, nämligen de psykiskt sjuka. Många av dessa har säkert hamnat på gatan till följd av att man lade ned en massa mentalsjukhus under 1980-talet. Det var ironiskt nog, kan det tyckas, framför allt vänsterpolitiker som drev denna utveckling. De hade nämligen fått för sig att mentalsjukhusen utgjorde en form av ”förtryck”. Så vad man bör göra är att återupprätta mentalsjukhusen, då kommer många av dessa människor som har råkat illa ut att inte längre behöva bo på gatan. Vad gäller bostadsproblematiken i stort är lösningen dock uppenbar: laissez-faire kapitalism; inför marknadshyror, avreglera bostadsbranschen, avskaffa fackens makt att driva fram överlöner. Då kommer vi inte bara att få ett slut på bostadsbristen, vi kommer även att få ett slut på massarbetslösheten.

Alexander Marriott: ”The False Hope of Democracy”

Bloggaren Marriott skriver om varför det är en dum idé att som Bush förlita sig på demokrati som lösningen på islamisk terrorism:

It has been the sincerely felt desire of President George W. Bush that ”democracy” take root in the Middle East. The hope is that once the method of choosing their leaders/oppressors changes that liberty and freedom will somehow, inexorably and self-evidently, take over. Everyone has heard the President and others in the administration tout the elections of Afghanistan, Iraq, and (until 25 January 2006) the Palestinian territories as victories in the on-going war on terrorism. Bush such naivete and false hope was dashed when the terrorist group Hamas won a fair and convincing victory in the January 25 Palestinian parliamentary election.

Läs hela!

Jeff Jacoby: ”Hamas victory is good news”

En av mina absoluta favoritkolumnister, Jeff Jacoby, förklarar i sin senaste kolumn varför Hamas segern är en ”god nyhet”:

Well, put me in a third camp: I think the sweeping Hamas victory is by far the best result that could have been hoped for.

I say that not because Hamas is anything other than a blood-drenched terrorist group, but because its lopsided win is an unambiguous reality check into the nature of Palestinian society. And if there is one thing that the West badly needs, it is more realism and less delusion about the Palestinians.

Läs hela!

Vad är allt detta väsen om?

Så vad är det för bilder som har gjort mohammedanerna så förbannade att de bojkottar danska varor och hotar svenskar, norrmän och danskar i ”Palestina”? Det är dessa bilder. Tänk på detta och fråga er själva när de ska börja reagera på samma sätt när det kommer till förtrycket, tortyren, avrättandet av oskyldiga i deras egna hemländer, deras behandling av kvinnor, deras terrorism, deras antisemitism, ja just det… De bryr sig inte om detta ett dugg.