Är allt ”förenligt” med friheten?

Jag läste lite olustiga saker på HAX:s blogg innan idag:

Om folk vill leva i kommunistiska kollektiv, då skall de få göra det. De som vill leva högkyrkligt, högkulturellt och konservativt, de möter inga invändningar från oss. De som vill leva i en socialdemokratisk trygghetskult kan mycket väl få teckna försäkringar och och avtal som medför att det mesta av deras pengar går till kollektiva trygghetslösningar. Om miljömupparna vill leva på landet, odla ekologiska morötter och vara utan el, då har vi inget emot att de gör det valet. Den som är nationalist får gärna sitta på sin holme och sura, utan att äta kebab. Var så goda – så länge ni inte tvingar er på någon annan!

Det är detta som är kärnan i frihetens idé. Människor är olika, har olika intressen, förutsättningar, krav, preferenser, smak, behov och önskemål. En del av dessa kan man förvisso anse vara stolliga, felaktiga eller oupplysta. Men var så goda! Detta är friheten – här får alla göra sina livsval efter eget huvud.

Det som gör friheten till en bättre idé, enligt HAX, är att den inte tvingar någon till någonting, att den inte sätter några lagliga eller moraliska restriktioner för någons handlande. ”Frihet” för honom är att göra precis vad som helst utan några som helst hämningar. Ty om han säger att ”friheten idé” bygger på att man ska få göra vad man vill bara man inte tvingar andra, så betyder detta i praktiken ingenting. Ty enligt honom är ”frihetens idé” fullt ut förenlig med kommunism (som leder till förtryck, slaveri och massmord), socialdemokrati (parasitism) och miljöfundamentalism (som leder till offrandet av människan för den ”orörda” naturen), till nationalism (som leder till offrandet av individen för ”Nationen”). Enligt den logiken var även Förintelsen, som Peter Schwartz uttryckte det, ”förenlig” med ”frihet” om bara judarna lät sig förintas ”frivilligt”.

Ebermann som verkar dela HAX:s åsikt, kom med en mycket avslöjande kommentar: ”Därigenom får den [liberalismen] extra sin andra storhet i att du kan ha vilken religiös eller filosofisk uppfattning om rätt och fel i moralfrågor som helst, utan att det påverkar politiken.” Detta är, menar jag helt felaktigt. Alla religiösa eller filosofiska uppfattningar i moralfrågor har och får implikationer för politiken, och detta av nödvändighet. Om någon är utilitarist då kan denna någon få för sig att man bör slakta några för att fixa fram organ till alla som behöver. Hur kan en sådan slutsats INTE få konsekvenser för politiken? Säg att någon är kristen, och då tycker att det är fel med abort. Hur kan det inte få några politiska implikationer? Eller vad sägs om en socialist som anser att han är ett offer för kapitalismens exploatering och som därför anser att det moraliskt riktiga vore att socialisera näringslivet. Hur kan en sådan slutsats inte få några implikationer för politiken? Om han inte inser att det ur vissa moraliska ståndpunkter logiskt följer vissa politiska implikationer, då måste han mena att alla dessa ofta oförenliga slutsatser om vad som är rätt eller fel, på något sätt är ”förenligt” med liberalismen dvs ”friheten”. Med andra ord är alltifrån socialiserandet av näringslivet, till förbjudandet av abort till slaktandet av människor moraliska ståndpunkter som alla är ”förenliga” med friheten.

Västvärldens ansvar

Är västvärlden helt oskyldig? Har västvärlden något som helst ansvar för den våg av terrorism som har plågat oss sedan slutet av 1970-talet? Ja. Västvärlden har på sätt och vis fört en orättvis politik i Mellanöstern. Men det är inte en fråga om en orättvisa mot araberna, utan mot västvärlden själv. Västvärldens regeringar har inte varit villiga att stå upp för sina värden, principer och rättigheter. Detta har lett till terrorism.

Under 1950-, 1960- och 1970-talet lät västvärlden araberna komma undan med att stjäla oljan från de västerländska oljebolagen. Detta skickade signalen att väst inte tänker försvara sina medborgares rätt till egendom. 1989 avskaffade Iran yttrandefriheten över hela världen genom att sätta ett pris på Salman Rushdies huvud och alla inblandade i utgivningen av hans bok Satansverserna. Under 1980- och 1990-talet lät USA arabstaterna gång på gång komma undan med den ena terroristattacken efter den andra. Detta skickade signalen att väst inte tänker försvara sina medborgares liv. Under 1980-talet lät t o m Ronald Reagan träna och finansiera de ”heliga krigarna” i Afghanistan i deras krig mot det ”gudlösa” Ryssland. Detta skickade signalen att USA är så korkade att de till råga på allt är villiga att dessutom träna och finansiera sina egna fiender. Detta leder till terrorism.

President Reagan var tydligen så korkad att han inte kunde förstå att när de ha besegrat ryssarna skulle vända sina vapen direkt mot USA, eftersom enligt dessa religiösa fanatiker är USA precis lika ”gudlöst” som Ryssland. Efter de precis hade besegrat en supermakt som Ryssland, med hjälp av USA, så blev de givetvis övertygade om att de även kunde besegra USA. Och inte blev de ett dugg mindre övertygade om detta när de för varje enskild eftergift USA gjorde kunde se att USA inte hade den moraliska viljan att försvara sig själva. Nej, Irakkriget har inte vänt denna utveckling. Irakkriget har, om något, snarare bekräftat terroristernas uppfattning om att USA inte har den moraliska övertygelsen om att de har rätt att existera, att de har rätt att försvara sig. Detta uppmuntrar utan tvekan till terrorism.

Vad hade hänt om västvärlden slog vakt om sina medborgares egendomsrätt? Arabvärlden producerar inte någonting av värde för oss i väst förutom olja. Dessa stater skulle aldrig ha tillgång till någon olja om det inte vore för de västerländska oljebolagen hade gjort den tillgänglig. Och hur tror du att dessa stater finansierar terrorism mot väst? Genom deras oljeintäkter. Hur tror du att de har råd att finansiera utvecklandet av massförstörelsevapen? Genom deras oljeintäkter. Så om väst bara hade tagit tillbaka oljan till dess enda rättmätiga ägare (de västerländska oljebolagen), då hade arabvärlden inte haft de ekonomiska medlen för att producera terrorister och massförstörelsevapen. Detta ser inte bara till att uppmuntra arabstaterna till att sponsra terrorism, det utgör en grundläggande praktisk förutsättning för den.

Vad hade hänt om hela västvärlden slöt upp sig bakom Israel? Arabvärlden som vid flera tillfällen har fått rejält med stryk i samtliga krig som de har startat mot Israel hade förmodligen inte ens vågat röra ett hår på Israel, om de visste att västvärlden var villig att hjälpa Israel i en svår situation. Men istället för att stöda det enda någorlunda civiliserade landet i den delen av världen, västvärlden och frihetens enda bastion i en region som annars domineras av totalitära diktaturstater, så har västvärlden om och om igen svikit och motarbetat Israel. Detta har förstås uppmuntrat till terrorism.

För att summera: västvärldens pragmatism, ovilja att försvara sig, ständiga svek mot Israel, etc är alla faktorer som har skapat terrorism mot väst. Slutsatsen är given: det är inte praktiskt att vara en orättvis, pacifistisk och principlös svikare.

Jag tror på det när jag ser det

Saxat från justinlogan.com:

According to Philip Giraldi, writing in the new issue (not online) of the American Conservative, it’s to nuke Iran:

The Pentagon, acting under instructions from Vice President Dick Cheney’s office, has tasked the United States Strategic Command (STRATCOM) with drawing up a contingency plan to be employed in response to another 9/11-type terrorist attack on the United States. The plan includes a large-scale air assault on Iran employing both conventional and tactical nuclear weapons. Within Iran there are more than 450 major strategic targets, including numerous suspected nuclear-weapons-program development sites. Many of the targets are hardened or are deep underground and could not be taken out by conventional weapons, hence the nuclear option. As in the case of Iraq, the response is not conditional on Iran actually being involved in the act of terrorism directed against the United States. Several senior Air Force officers involved in the planning are reportedly appalled at the implications of what they are doing–that Iran is being set up for an unprovoked nuclear attack–but no one is prepared to damage his career by posing any objections. (Min förstärkning.)

Detta låter ju onekligen lovande. (Fast jag tror inte på det förrän jag ser det, och absolut ingenting i Bushadministrationens agerande fram till nu ger oss några förhoppningar om att de hyser någon genuin vilja att försvara USA mot framtida terrorattacker.) Men frågan som återstår är ju: Varför ska USA behöva vänta på ÄNNU en attack innan de väljer att försvara sig mot Iran? Iran har varit i krig mot USA sedan 1979. Iran har genom sin terroristorganisation Hizbollah mördat flera hundra amerikaner. Bara al-Qaida (som Iran tidigare har tränat, hjälpt, och som de nu skyddar) har mördat fler amerikaner. Iran stöder terrorister som har mördat amerikaner och deras allierade i Irak. Iran försöker skaffa sig kärnvapen och de har sedan länge biologiska och kemiska stridsmedel. Precis ALLA argument som fanns för att invadera Irak gäller även för Iran fast mycket mer, detta eftersom Iran i flera år har, till skillnad från Irak, varit utnämnd av det amerikanska utrikesdepartementet som den mest aktiva sponsorn av terrorism. Så vad väntar du på, Mr. George W. Bush Jr?

”The Foreign Policy of Guilt”

Dr Yaron Brook och dr Onkar Ghate förklarar i en ny artikel på Capitalism Magazine varför kriget mot islamismen går så dåligt: USA och Storbritannien drivs av skuldkänslor, och detta är något som endast uppmuntrar till mer terrorism, inte mindre:

According to Blair, our duty is to shower the globe with money. According to Bush, our duty is to shower the globe with ”democracy.” Taken together, the meaning of their foreign policy is clear. The West has no moral right to exist, because it is productive, prosperous and free; materially and spiritually, with its money and its soldiers’ lives, the West must buy permission to exist from the rest of the world. But the rest of the world has an unquestionable right to exist, because it is unproductive, poor and unfree.

Typiskt

Ur en Jerusalem Post-artikel om att Iran tränar Hizbollah i Lebanon:

…on Wednesday, the leader of Hizbullah, Sheikh Hassan Nasrallah, said no one could uproot the Shiite Muslim group. ”The resistance in Lebanon is not an armed gang that can be hit or eradicated,” he told supporters in Beirut’s southern suburbs.

Meanwhile, Lebanese Prime Minister Fuad Siniora pledged to protect Hizbullah, saying the Lebanese government considers it ”an honest and natural expression” of resistance to Israeli aggression and threats.

Rep. Tom Lantos called the statement ”profoundly disturbing.” He said he was not aware of any Israeli threats to Lebanon.

Welch agreed. Challenging Saniora, whose government has the Bush administration’s support, Welch said, ”There is no part of Lebanon occupied by Israel.”

”I don’t know what they would be resisting,” he said.

Detta är typiskt för islamisterna. Först svamlar de om att de står inför ”hot” och att de är ”ockuperade” och sedan motiverar dem deras slaktande av helt oskyldiga israeler på basis av dessa lögner. Det är precis så här bin Laden och hans polare resonerar. De yrar ihop en nonsens-berättelse om USA:s ”orättvisa” utrikespolitik i Mellanöstern, sedan slaktar dem oskyldiga amerikaner på basis av detta.

Iran söker terrorister

Att Iran sponsrar terrorism som har legat bakom slaktandet av flera hundra amerikaner och tusentals israeler, råder det ingen som helst tvekan om. (Såvida man inte är socialist, eller libertarian eller totalt okunnig i allmänhet.) Detta faktum utgör i sig själv skäl nog för USA att starta ett försvarskrig mot Iran. Här kommer Expressen med tiotusentals ytterligare skäl:

Tiotusentals iranier har anmält sig till självmordskommandon under senare år. Det rör sig i allmänhet om symboliska anmälningar, de vill visa var deras sympatier ligger. Mycket få skickas i praktiken ut på självmordsuppdrag.

Organisationen har hittills haft tre möten. I det första deltog 300 medlemmar i åldrarna 14 till 30 år, i de två andra deltog mellan 400 och 500 män och kvinnor, skriver den arabiska tidningen Al-Sharq Al-Awsat i London.

Den arabiska satellitkanalen Al-Arabiya TV rapporterade nyligen att 40 000 självmordsbombare skulle ha rekryterats av en annan islamistisk organisation i Teheran. Organisationen säger sig träna sina rekryter, men har ännu inte skickat ut några levande bomber. (Min kursivering.)

Hur kan man förresten skramla fram tiotusentals människor som ställer upp på att bli terrorister, om det nu är så att i stort sett ingen i Iran har sympati för regimen?