Man kan spy för mindre…

Någon kulturbög på Aftonbladet har ”recenserat” Och världen skälvde. Som man kunde förutse blev det en allt annat än saklig recension. Faktum är att detta inte är någon recension alls. En fråga som ständigt återkommer medan man läser den är: ”Talar vi om en och samma bok?” Detta är i sanning något av det sjukaste jag någonsin har läst. Läs den själv och låt er förundras. Vad är det egentligen som driver människor till att hata Ayn Rand? Frågan är om jag verkligen vill veta. Nej, man kan verkligen spy för mindre.

Why Men Earn More

För ett par år sedan skrev jag en artikel där jag förklarade att det av allt att döma inte förekom någon lönediskriminering mellan män och kvinnor. De löneskillnader som fanns berodde på, skrev jag då, att män i allmänhet jobbar mer än kvinnor, att det är fler män än kvinnor som jobbar, och att fler män än kvinnor jobbar inom den avlönade privata sektorn där lönerna i allmänhet är högre än lönerna inom den offentliga sektorn där kvinnor dominerar. Nu är det så att det nyligen har kommit ut en bok som heter Why Men Earn More. Cary Roberts från ifeminists.com har läst den. I denna bok framgår det klart och tydligt att mina tidigare observationer var riktiga. Bokens tes är nämligen att det inte förekommer någon lönediskriminering av kvinnor (i varje fall inte i det amerikanska samhället). Att kvinnor tjänar mindre beror snarare på att de gör andra prioriteringar än män. Kvinnor föredrar exempelvis arbeten som lärare, och sjuksköterskor. Det är arbeten som betalar mindre, men som samtidigt innebär mer flexibilitet. För mer information läs Cary Roberts artikel Unequal Pay for Equal Work?

Ett komplement…

Hej läsare. Jag har sedan en längre tid tillbaka en hemsida där jag då och då har publicerat texter. Men då jag inte alltid finner inspiration eller för den delen tid för att skriva så blir den inte uppdaterad så ofta som man skulle kunna önska. Men jag har däremot ofta tid och lust att kommentera dagsaktuella händelser och observationer i vardagen. Och det är för detta ändamål som denna blogg finns till. Denna blogg kommer alltså att utgöra ett komplement till min hemsida. För de av er (de flesta skulle jag tro) som däremot inte är det minsta lilla bekanta varken med mig eller min hemsida bör jag kanske kort introducera mig själv. Jag heter Carl Svanberg. Jag studerar praktisk filosofi vid Lunds universitet. På min fritid brukar jag läsa, skriva, spela trummor och umgås med mina vänner. Jag är anhängare av Ayn Rands filosofi, objektivismen. Och på denna blogg kommer jag att behandla saker och ting utifrån ett objektivistiskt perspektiv.